Antigraffiti nátěry a ochranné systémy

Antigraffiti, anti-graffiti ochrana povrchů, antigraffiti Praha, ochrana povrchů proti vandalismu, ochrana povrchů proti sprejerům, ochrana fasád proti graffiti, ochrana povrchů proti znečištění,  prevence proti graffiti pro objekty, domy, ploty, fasády, omítky, střechy, památky, obklady a různé povrchové materiály jsem pro Vás připraveni zajistit v rámci České republiky.

Antigraffiti nátěry

Graffiti je v obecném smyslu druh výtvarného projevu pracující ve veřejném prostoru technikou nanášení barev, často ve formě spreje nebo fixy, případně škrábání, leptání. Vychází z původního řeckého slovesa γραφειν (grafein), psát. Graffiti se stalo jedním z původních pilířů kultury Hip hopu, označované za kulturu protestu. Pohledem na graffiti bez zřetele na Hip hop, lze vnímat jako městský folklór ulice. V pozdější době je obohaceno o další techniky vyjadřování a stává se streetartem.

Potřebujete zajistit profesionální výškové a pozemní aplikace ochranných nano a antigraffiti nátěrů a impregnací jako nutnou ochranu či prevenci proti graffiti pro Vaše objekty, domy, ploty, fasády, omítky, střechy, památky, obklady na ve Vašem regionu? Stačí nám zavolat a rádi pro Vás tento servis zajistíme.  Naše firma poskytuje tyto služby v mnoha regionech a městech či obcích v rámci ČR.

Nabízíme kompletní systém odstraňování graffiti, renovaci povrchu a následnou ochranou anti graffiti v rámci České Republiky. Zajišťujeme komplexní řešení při odstraňování graffiti, fix a jiných sprejerských výtvorů. Poradíme Vám s preventivní ochranou Vašich objektů. Naší předností jsou naše zkušenosti, operativnost, profesionalita, nonstop servis, přes deset let tradice české firmy a široký výběr produktů.

Absolvované školení pro odborné provádění výškových prací nás zavazuje k profesionálnímu a odbornému provedení objednaných úkonů včetně minimalizace poškození Vašeho majetku.

Antigraffiti ochranné systémy

Odstraníme a vyčistíme všechny povrchy: fasády, zdi, dveře, karosérie vozidel, výtahy, garážová vrata. Umíme odstranit sprejerské „výtvory“ z přírodních i umělých materiálů. Používáme odstraňovače, které dokážou povrchy vyčistit včetně vysoké redukce „stínů – duchů“ a zbytků vsáklých do podkladu, a to bez jejich porušení.

Výškové a pozemní čištění a odstraňování graffiti suchým ledem, tryskáním, pískováním, parním čištěním, horkovodním tlakovým čištěním provádíme a zajišťujeme různými metodami a odbornými postupy dle bezpečnostních směrnic a horolezeckých technik prostřednictvím kvalitní a profesionální techniky.

AntigraffitiAnti-graffiti systémy a úvodní informace

Výškové a pozemní odstraňování graffiti včetně anti-graffiti ochrany povrchů a anti-graffiti nátěrů je pro naši firmu běžně poskytovanou službou. NebudemeVás zatěžovat povídáním o tom, jaké máme  zaměstnance a spolupracovníky atd. Důležité je Vás detailně informovat o tom, jak bude skutečně probíhat celkový průběh jednání a realizace výškového či pozemního odstraňování graffiti od A-Z včetně doplňkových služeb. Závazně prohlašujeme, že každý spolupracovník naší firmy je plně proškolený dle našich interních bezpečnostních směrnic neb podstata kvalitních a profesionálních výškových servisních služeb naší firmy, spočívá v metodách, odborném přístupu, postupech a technickém zázemí firmy Výškový Servis®.

Jsme si vědomi, že pokud se Vám povede nalézt skutečně seriózní  firmu provádějící odborné výškové práce, mají obě strany oboustranně vyhráno. S naší firmou Výškový Servis®  máte o komplexní výškový servis a odborně provedené výškové práce postaráno. Díky zkušeným pracovníkům, profesionálním zkušenostem a komplexnímu servisu od A-Z, budete jistě příjemně překvapeni a dle zkušeností našich stávajících klientů  především spokojeni.

Anti-graffiti ochrana povrchů

Antigraffiti systémy a objednávka

Objednávka výškového či pozemního čištění graffiti a aplikace ochranných systémů anti-graffitipředchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně čištění graffiti a aplikaci anti-graffiti systémů objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem.  Nejvhodnější forma objednávky a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha a rozměr anti-graffiti
 3. Typ povrchu a podkladu
 4. Stáří podkladu
 5. Podkladová ochrana povrchu
 6. Umístění anti-graffiti
 7. Čas a preferovaný termín realizace
 Antigraffiti Praha

Anti-graffiti systémy a cenová nabídka

Osobní prohlídka místa či konkrétních podmínek má někdy své opodstatnění a to především v případě problematických podmínek realizace či specifičtější objednávky. V tomto případě naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se objekt či předmět zájmu nachází a domluvit se na technickém procesu realizace, odhadu počtu pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení výškového nebo pozemního čištění graffiti z fasád s následnou anti-graffiti ochranou vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Časová náročnost realizace
 4. Cena Kč per m2 / hod
 5. Režijní náklady
 6. Doplňkové služby  aj.)
 7. Metoda údržby a preventivní ochrany
 Ochrana povrchů proti vandalismu

Cenová nabídka na provedení výškového a pozemního čištění graffiti s následnou anti-graffiti ochranou vždy zahrnuje základní parametry nabídky tzn. časový odhad, náročnost realizace, počet pracovníků, speciální úkony, režijní náklady a doplňkové služby. Cena může být případně po dohodě se  zákazníkem upravena, jelikož se mohou během realizace vyskytnout nepředpokládané okolnosti (např. poškození fasády či povrchu, problematická místa aj. komplikace) či nepředvídatelné úkony v rámci realizace akce.

Ochrana povrchů proti sprejerům

Anti-graffiti systémy a nabídka služeb

Antigraffiti není jen ochrana proti graffiti, je to komplexní systém vhodný pro konkrétní materiály a povrchy dle zatížení a povrchové struktury. Neexistuje žádný systém, který by byl vhodný pro všechny podklady. To je dáno již různorodostí podkladu, který chceme chránit. Už jenom fyzikálními vlastnostmi (např. paropropustnost u betonu, dřeva, umělé hmoty, kovu) a chemickými vlastnostmi (zásaditý, kyselý, neutrální, organický, anorganický) podkladu jsou kladeny různé požadavky na antigraffiti systémy.

Proto jsou pro každý typ podkladu sestaveny nátěrové systémy s přesnou definicí jednotlivých vrstev, které garantují přilnavost k podkladu a ochranu před zátěží od okolního prostředí. Pro dimenzování nátěrového systému hraje roli typ zatížení (sprejové barvy, popisy fixem, moč, kyselina, louh, voda, sůl, organické nánosy atd.) a intenzita zatížení (opakované útoky sprejerů, stálé zatížení CO2 a další).

Ochrana fasád proti graffiti

Antigraffiti systém je soubor různých metod a aplikací jehož cílem je řešit problematiku poškozování majetku tzv. graffiti tvorbou. Tento program, který vychází ze zkušeností řady evropských i amerických metropolí, je založen na pilířích, kterými jsou prevence a ochrana objektů, založená na odstraňování graffiti z jejich povrchů (fasády).

Z řady států a měst je potvrzeno, že po zavedení tohoto opatření se pravidelně snižuje výskyt „graffiti“, „tagů“ či obdobných maleb poškozujících majetek a to z důvodu který se dá poměrně snadno vysvětlit. Je to tak, že pro sprejery cíle jako například domy a jiné objekty přestávají být zajímavé, neboť jejich výtvory jsou ihned odstraňovány.

Antigraffiti systém je výhodný také v tom, že je určen nejen pro objekty svěřené do vlastnictví Městské části, ale také pro soukromé vlastníky, bytová družstva apod.

Ochrana povrchů proti znečištění

Antigraffiti systémy a metody aplikací

Anti-graffitové systémy jsou sestavovány vždy dle specifických kritérií dílčích podkladů. Systémy jsou sestaveny s přesnou definicí jednotlivých vrstev, které garantují přilnavost k podkladu a ochranu před zátěží od okolního prostředí. Pro dimenzování nátěrového systému hraje roli typ zatížení (sprejové barvy, popisy fixem, moč, kyselina, louh, voda, sůl, organické nánosy atd.) a intenzita zatížení (opakované útoky sprejerů, stálé zatížení CO2 a další).

Antigraffiti permanentní systémy jsou určeny pro opakované čištění napadených ploch, celý nátěrový systém zůstává zachován.

Antigraffiti semipermanentní systémy jsou systémy, kdy ochranná vrstva je při čištění odstraněna (obětována) a musí být po očištění obnovena, základní nátěr /penetrace zůstává při čištění zachována.

Antigraffiti dočasné systémy jsou systémy, které jsou při čištění odstraněny (obětovány) a musí být po očištění obnoveny.

Prevence proti graffiti pro objekty

Antigraffiti permanentní systémy

Antigraffiti permanentní systémy jsou určeny pro opakované čištění napadených ploch, celý nátěrový systém zůstává zachován.Permanentní antigraffiti systémy vytvářejí trvanlivý ochranný povlak na ohroženém podkladu. Tento ochranný povlak se nerozpouští, pokud je správně vyčištěn. Zůstává – podle názvu – permanentně (stále) na podkladu a chrání ho proti různé zátěži: 

 • graffiti (barvy ve spreji, popisky, lepidla),
 • negativní a nechtěné vlivy okolního prostředí,
 • různá další zátěž (ptačí trus, moč, nečistota, divoké plakátování a mnoho dalších).

Antigraffiti permanentní (trvalé) systémy nabízejí tedy zákazníkovi mnohostranné použití jako trvanlivá impregnace, ochrana proti atmosférickým vlivům až po ochranné systémy s přesně definovanými vlastnostmi pro dopravní stavby. Podklady, které jsou chráněny proti graffiti, divokému plakátování a agresivním vlivům prostředí, mohou být bezvadně a jednoduše čištěny. Přetírání původního nátěru zde odpadá.

Antigraffiti permanentní systém a jeho funkce je založena na přilnavém základním nátěru  a funkční vrstvě pevně spojenou s podkladem. Díky odpuzujícímu povrchu odolnému proti rozpouštědlům znemožňuje pronikání sprejových barev do podkladu. U nechráněného podkladu mohou pryskyřice, pigmenty a pojiva vnikat do podkladu, zbarvit ho nebo vytvářet nerozpustné sloučeniny. Naproti tomu z chráněného podkladu se dají barvy a laky snadno odstranit. Díky vodu- a olej odpuzujícím vlastnostem ochranného systému nemůže většina barev na podkladu řádně zakotvit.

Antigraffiti permanentní systémy umožňují vyčištění a odstranění graffiti pouhým čističem rozpouštějící barvu např. čistícím gelem. Rozpouštědla obsažená v čistícím gelu pronikají vrstvou graffiti. Menší plochy mohou být otřeny hadrem a omyty vodou, větší plochy je vhodné omýt vysokotlakým zařízením (nejlépe horkou vodou). Čistič vytváří s vodou emulzi, okamžitě ztrácí svoji účinnost a je tak ekologicky biologicky odbouratelný. Zaschlé zbytky barvy mohou být bez problému odstraněny s domovním odpadem.

Prevence proti graffiti pro domy

Semipermanentní antigraffiti systémy

Antigraffiti semipermanentní systém jsou založeny na  principu ochrany ze dvou částí (dvouvrstvý ochranný nátěr). Permanentní základní nátěr (hydrofobní impregnace a zpevnění podkladu) a obětovaná vrstva jako hlavní účinná vrstva. Tato vrstva až do odstranění chrání podklad proti různé zátěži jako je např. barvy ve spreji, popisky, lepidla, divoké plakátování.

První vrstva nátěru (permanentní část) tvoří optimální přípravu podkladu zpevněním povrchu (pro křemenění) při současném snížení jeho napětí. Permanentní vrstva nátěru je hydrofobní (vodu odpuzující).

Druhá vrstva nátěru (dočasná část) leží na základním nátěru a tvoří hlavní ochranný systém na bázi silikátů a biopolymerů, aniž by vnikal do podkladu a tím poskytuje optimální ochranný účinek.

Obě vrstvy nátěru jsou paropropustné a jsou vhodné pro různé typy podkladů, zvláště pak pro beton a přírodní kámen. Tvoří jednoduché a ekonomické řešení. Hydrofobní impregnace na bázi koncentrátu může být volbou různého poměru směsi s vodou snadno přizpůsobena různým typům podkladu.

Prevence proti graffiti pro fasády

Antigraffiti funkce dvouvrstvé semipermanentní ochrany se skládá z hydrofobní impregnace - silanů a siloxanů obsažené v hydrofobní impregnaci se nejen trvale spojí podkladem, ale tvoří také napojení na dočasnou účinnou vrstvu. Silikáty chrání podklad a vážou účinné látky na bázi vosku. Systém díky povrchu odpuzujícímu vodu a olej zabraňuje vniknutí sprejových barev do podkladu. Nechráněný podklad naopak nasává pryskyřice, pigmenty a pojiva do sebe. Ty ho zbarví nebo vytvoří nerozpustné sloučeniny. Naproti tomu z chráněného podkladu se dají barvy a laky snadno odstranit.

Odstranění graffiti ze semipermanentní ochranné vrstvy je vhodné provádět odstraněním voskové vrstvy, kterou je možno odbourat proudem horké vody nebo studenou vodou a čističem rozpouštějícím barvy. Barva nemá žádný podklad vhodný k zakotvení a může být snadno vymyta nebo z hladkých povrchů setřena. V praxi je používána jako nejúčinnější metoda čištění kombinace předmytí horkou vodou a následné chemické dočištění. Tato metoda je také šetrná k podkladu. Po čištění je nutno obnovit pouze obětovanou účinnou vrstvu.

Prevence proti graffiti pro omítky

Dočasný antigraffiti systém

Odstraněný graffiti na dočasném antigraffiti ochranném systému má výsledek kompletní odstranění ochranné vrstvy a je ji nutno ho po očištění obnovit.

Antigraffiti ochranný systém tohoto dočasného typu je vhodný před barvami ve spreji, popiskami, lepidlem, divokým plakátováním aj.

Dočasný antigraffiti systém se skládá z jednoho typu obětované vrstvy jako hlavní účinné vrstvy, která se nanáší ve dvou vrstvách „mokrý do mokrého“.

Systém funguje jako dočasné uzavření pórů. Pokud je to možné, vniká do podkladu. Po nasycení se usazuje na povrchu ochranný systém na bázi silikátů a biopolymerů. Při dostatečné síle nátěru poskytuje optimální ochranný účinek. Produkt je paropropustný a je vhodný pro různé typy podkladů. Zvláště pro lícové zdivo a tvrdý přírodní kámen a obsahem silikátu tvoří jednoduché a ekonomické řešení.

Prevence proti graffiti pro ploty

Dočasný antigraffiti systém se aplikuje ve dvou vrstvách a tvoří zároveň základní nátěr a účinnou vrstvu. Silikáty nejen chrání podklad, ale vážou také účinné látky na bázi vosku, čímž zabraňují biologickému odbourávání produktu.

Systém díky povrchu odpuzujícímu vodu a olej zabraňuje vniknutí sprejových barev  do podkladu. Nechráněný podklad naopak nasává pryskyřice, pigmenty a pojiva do sebe. Ty ho zbarví nebo vytvoří nerozpustné sloučeniny. Naproti tomu z chráněného podkladu se dají barvy a laky snadno odstranit.

Odstranění graffiti je možné umytím voskové vrstvy, jenž  je možno odbourat proudem horké vody (T > 90o C) nebo studenou vodou a čističem rozpouštějícím barvu např. čistícím gelem. Barva nemá žádný podklad vhodný k zakotvení a může být snadno vymyta nebo z hladkých povrchů setřena. V praxi je používána jako nejúčinnější metoda čištění kombinace předmytí horkou vodou a následné chemické dočištění. Tato metoda je také šetrná k podkladu. Po čištění je nutno obnovit obětovanou účinnou vrstvu jedním nátěrem.

Prevence proti graffiti pro památky

Samočistící impregnace povrchů, fasád, střech, zdí a kamene

Impregnace povrchů se samočistícím efektem provádí naše firma na základě odborné způsobilosti a aplikační certifikace prostřednictvím multifunkční suspenze FN NANO® s fotokatalytickým efektem. Povrchy zdí a střech mohou velmi snadno a za přijatelnou cenu získat samočistící schopnost, která je udrží dlouhodobě čisté s životností kolem 10-ti let.

fn-nano

** Pro zoobrazení technických informací ohledně multifunkční technologie FN NANO - klikněte na textové pole.

Takto profesionálně ošetřený povrch netrpí uplýváním sazí ani prachových částic či tvorbou pavučin a takto ošetřené povrchy neporůstají zelenou řasou a návazně pak ani lišejníky a mechy. K dosažení uvedeného stačí profesionální aplikace ochranných impregnačních multifunkčních nátěrů suspenzemi FN NANO® s fotokatalytickým efektem.

Impregnační suspenze FN NANO® jsou v plném slova smyslu nanotechnologií budoucnosti. Mezi nanotechnologické produkty můžeme počítat i nátěrové hmoty, jejichž mikroskopická struktura a složení jsou založeny uplatnění nových poznatků z oblasti mikrosvěta. Tyto produkty využívají specifických vlastností nanočástic nebo nanovláken pro výrazné zvýšení kvalitativních parametrů, nebo

dosažení zcela nových vlastností (mimořádná odolnost proti otěru, minimální odraz radarového signálu, snížená prostupnost elektromagnetického záření, vysoká tepelněizolační schopnost, samočistící povrchy, čištění vzduchu a vody a další).

Vizualizace schéma fotokatalýzy | FN NANO®

schéma fotokatalýzy

FN NANO® jsou svým složením vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého ve směsi anorganických pojiv. Nanesený nátěr po zaschnutí vytvoří na povrchu vysoce porózní tenkou vrstvu o síle 0,005 - 0,05 mm. Patentovaná kompozice FN NANO® vytváří takovou strukturu a morfologii vrstvy, v níž je maximálně zachována foto aktivita nanočástic TiO2. 1m2 plochy pokryté suspenzí FN NANO® tak vytváří 500 m2 fotoaktivní plochy nanočástic TiO2, na níž může probíhat fotokatalytický́ proces. To zajišťuje povrchům ošetřeným FN NANO® mimořádnou fotokatalytickou účinnost a samočistící schopnost s 10-ti letou životností ochrany ošetřených svislých a šikmých povrchů fasád, střech a zdiva.

Vizualizace reakční schopnosti fotokatalýzy | FN NANO®

schopnosti fotokatalýzy

Ideálním podkladem pro samočistící fotokatalytické impregnace a ochranné suspenze FN NANO® je beton, silikátové omítky a barvy, kámen (zejména vápenec, mramor, opuka, pískovec), neglazovaná keramika (obklady, cihly, střešní tašky). Aplikovat lze i na akrylátové omítky a barvy. Nanášení vyžaduje speciální air-less technologii a aparaturu, provádí se stříkáním (pistole HVLP) v kombinaci s profi aplikačním válečkem. Aplikaci je vhodné realizovat prostřednictvím certifikované odborně prováděcí firmy.

Impregnace fasád, střech, zdiva, cihel prostřednictvím fotokatalytické suspenze FN NANO® provádíme jako samočistící ochranu povrchů v níže uvedených oblastech s 10-ti letou garancí impregnace:

 • dlouhodobé zachování čistého povrchu stěn, střech a stavebních konstrukcí
 • pro zamezení tvorby usazenin na povrchu ošetřeném suspenzemi FN NANO®
 • ochrana proti uplývání a redukce výskytu sazí, prachových částic, mikro kapének tuku, mastnot aj.
 • omezení výskytu a tvorby mechů a řas, kdy fotokatalytický́ efekt zabraňuje na těchto plochách růstu plísní, řas, lišejníků a mechů
 • anti-graffiti ochrana plochy, na nichž je nanesena silnější vrstva suspenze FN NANO® (0,1 –0,2 mm), vykazují díky vlastnostem silný́ antigraffiti efekt

Referenční aplikace fotokatalytických impregnací | FN NANO®

aplikace fotokatalytických impregnací

aplikace fotokatalytických impregnací

aplikace fotokatalytických impregnací

Ceník profesionálních služeb

 • Základní výškové práce: od 400,- Kč /hod bez DPH per pracovník
 • Odstranění graffiti: od 185,- Kč bez DPH per m2  (dle druhu podkladu)
 • Penetrace povrchu: od 15,- Kč bez DPH (dle druhu podkladu)
 • Nátěr fasádní barvou (2 vrstvy): od 55,-Kč bez DPH (dle odstínu barvy)
 • Antigraffiti dočasná ochrana: od 80,- Kč bez DPH
 • Antigraffiti semipermanentní  ochrana: od 130,-Kč bez DPH
 • Antigraffiti permanentní  ochrana: od 250,-Kč bez DPH
 • Ostatní výškové práce a úkony: cena stanovena dle typu úkonu a dohody
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.

TIP: Navštivte naši fotogalerii či videogalerii a prohlédněte si ukázky našich realizací.

Naše firma zajišťuje realizaci zakázek v rámci celé České republiky a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně.

V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu, je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo e-mailem.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Vedení firmy Výškový Servis®

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.