Výškové mytí oken a skleněných ploch

Výškové mytí oken, výškové mytí oken Praha, výškové mytí oken a rámů, výškové mytí střešních oken, výškové čištění oken, výškové čištění rámů, výškové parní čištění oken, výškové mytí parapetů, výškové mytí žaluzií, výškové odstranění stavebních nečistot z oken, nano impregnace oken a skel  jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin od Vaší objednávky v rámci Prahy a České republiky.

Výškové mytí oken

Potřebujete zajistit kvalitní výškové čištění a výškové mytí oken, výškové mytí a čištění rámů a parapetů nebo žaluzií včetně impregnace ve Vašem objektů, firmě, bytě, domě či kancelářích ve Vašem regionu?

Výškové Mytí oken Praha a okolí, výškové mytí oken Brno, výškové mytí oken Plzeň, výškové mytí oken Mělník, výškové mytí oken Česká lípa, výškové mytí oken Mladá Boleslav, výškové mytí oken Liberec, výškové mytí oken Ústí nad Labem, výškové mytí oken Děčín, výškové mytí oken Kladno, výškové mytí oken Benešov, výškové mytí oken Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin ve Vašem regionu.

Námi používané metody profesionálního výškového čištění a mytí oken, rámů a žaluzií  jsou prováděny na základě odborných školení  a získaných certifikátů, prostřednictvím vysoce kvalitních a účinných pomůcek včetně profesionálních renomovaných čistících a úklidových přípravků.

Výškové mytí skleněných ploch

Výškové mytí oken je prováděno v rámci naší firmy dle bezpečnostních směrnic a certifikací ČHS (Českého horolezeckého svazu), kterého je naše firma čestným členem.  Absolvované školení pro odborné provádění výškových prací nás zavazuje k profesionálnímu a odbornému provedení objednaných úkonů včetně minimalizace poškození Vašeho majetku. Výše uvedené jsme schopni zajistit díky našim dlouholetým zkušenostem z horolezectví, což je velká výhoda pro výškové práce, pro práce na těžko dostupných místech a pohybu ve velké expozici.

Výškové mytí oken a úvodní informace

Výškové mytí oken Praha

Výškové mytí oken a čištění žaluzií je pro naši firmu běžně poskytovanou službou. NebudemeVás zatěžovat povídáním o tom, jaké máme  zaměstnance a spolupracovníky atd. Důležité je Vás detailně informovat o tom, jak bude skutečně probíhat celkový průběh jednání a realizace kácení stromů od A-Z včetně doplňkových služeb. Závazně prohlašujeme, že každý spolupracovník naší firmy je plně proškolený dle našich interních bezpečnostních směrnic neb podstata kvalitních a profesionálních výškových servisních služeb naší firmy, spočívá v metodách, odborném přístupu, postupech a technickém zázemí firmy Výškový Servis®.

Jsme si vědomi, že pokud se Vám povede nalézt skutečně seriózní  firmu provádějící odborné výškové práce, mají obě strany oboustranně vyhráno. S naší firmou Výškový Servis®  máte o komplexní výškový servis a odborně provedené výškové práce postaráno. Díky zkušeným pracovníkům, profesionálním zkušenostem a komplexnímu servisu od A-Z, budete jistě příjemně překvapeni a dle zkušeností našich stávajících klientů  především spokojeni.

Výškové mytí oken je vedoucí pracovník povinen zahájit ve smluveném čase včetně ostatních pracovníků. V případě zpoždění je povinen minimálně 20 minut předem klienta informovat o zpoždění. Každý pracovník je povinen sdělit klientovi / zákazníkovi své jméno a řádně se představit. Při požádání klientem je povinen předložit občanský průkaz.

Můžete se spolehnout, že všichni naši zaměstnanci, kteří k Vám přijdou jsou prověření, bezúhonní a spolehliví lidé. Naše služby zajišťujeme několika několika celebritám i předním politikům a jestliže oni nám umožní vstup do svého soukromí, nemusíte se obávat ani Vy. Veškeré důvěrnosti (osobního i obchodního charakteru), se kterými se pracovník setká, zůstávají pouze mezi ním a Vámi. Tyto skutečnosti neprobíráme ani v rámci firmy.

Výškové mytí rámů

Naše firma je plně pojištěna u České pojišťovny do výše krytí 5-ti miliónů korun případně způsobené škody. Každý pracovník je povinen vedení naší firmy nahlásit případně způsobenou škodu a následně budeme s Vámi za stranu vedení firmy řešit kompenzaci či pojistnou událost.

Výškové mytí střešních oken

Výškové mytí oken a objednávka

Objednávka výškového mytí oken předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně mytí oken objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem.  Nejvhodnější forma objednávky mytí oken a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha oken a rozsah znečištění
 3. Typ oken ( plastová, dřevěná, špaletová aj.)
 4. Mytí rámů a parapetů
 5. Čištění a mytí žaluzií
 6. Výška oken
 7. Střešní okna a umístění střešních oken
 8. Impregnace skel a oken
 9. Čas a preferovaný termín realizace
Výškové čištění oken 

Výškové mytí oken a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Výškové mytí oken a cenová nabídka vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Počet hodin (vždy odhad)
 4. Cena Kč / hod
 5. Cena Kč /m2
 6. Doprava
 7. Speciální čističe či impregnace
 8. Doplňkové služby (impregnace aj.)
 9. Předběžná konečná částka
 Výškové čištění rámů

Výškové mytí oken je ve většině případů akce na jeden dne a lze někdy očekávat i na více dnů. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případů se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však výjimky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás během průběhu prací mají povinnosti upozornit na případný nárůst počtu hodin. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případech se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však výjimky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás během průběhu výškových prací mají povinnosti upozornit na případný nárůst počtu hodin. Toto může způsobit hned několik faktorů např. vysoce odolná nečistota, značné množství prachu, opakované vysávání, vysoká mastnota aj.

Cenová nabídka (hodinová sazba) vždy zahrnuje základní čistící a úklidové přípravky pro běžný úklid a mytí oken, použití vlastní úklidové techniky. Speciální čističe, impregnační přípravky jsou účtovány separátně za příplatek.  Jejich použití je vždy ze strany našich pracovníků konzultováno s klientem před tím, než-li je budou případně použity.

Mytí oken a technologický postup

Výškové čištění skleněných ploch

Výškové mytí oken v prostorách či ve Vašem soukromý je soukromou záležitostí. Jsme si této skutečnosti plně vědomi. Z tohoto důvodu v této sekci zabývající se mytím oken naleznete základní informace o metodice a systému mytí oken.

Výškové mytí oken se řídí jednoduchými pravidly a postupy:

 1. Zmapování celkového prostoru a zpřesnění odhadu času.
 2. Odprášení povrchů
 3. Odmaštění povrchů
 4. Parní čištění rámů, odstranění plísní a odolných nečistot.
 5. Mytí oken a rámů, parapetů, žaluzií.
 6. Impregnace skel, oken a rámů.
 7. Finální kontrola a doladění detailů prováděných úkonů.
 8. Předání zakázky a vyúčtování se zákazníkem.

Pro kvalitní výškové mytí oken  prostor a objektů jsou naši pracovníci vybaveni kvalitními úklidovými pomůckami a technikou. V jednoduchosti je krása a tak i naši pracovníci nemají víc než opravdu potřebují. Důležité je říci, že to málo co potřebují musí a je kvalitní a funkční pomůcka či technika.

Výškové parní čištění oken

Výškové mytí oken, výškové mytí střešních oken, metodou Ergotec NINJA™ a UNGER provádí naše firma rychlým a odborným způsobem bez znečištění okolního prostředí . Mytí oken po malířích či řemeslnících vyžaduje šetrné očištění stavebních nečistot speciálními žiletkami se speciálním držátkem. Při výškovém mytí oken automaticky provádíme čištění rámů včetně vnitřního parapetu.

Výškové mytí oken a antibakteriální úprava prostřednictvím tablet Unger včetně desinfekce rámů, redukce a odstranění plísní zajištujeme kombinací fugicidních antibakteriálních přípravků a parního čištění a to zvláště v případě některých druhů penicilínů, Trichoderma viride, Aspergillus versicolor nebo Stachybotrys chartarum, které jsou typické pro vlhké byty.

Výškové mytí parapetů,

Výškové mytí oken, čištění rámů plastových oken:

 • očištění okenních rámů včetně parapetů
 • odstranění zatavených ochranných fólií
 • oživení silně zašlých povrchů
 • oživení okenních rámů renolitovou fólií imitující dřevěné povrchy
 • odmaštění skel a odstranění mušinců
 • impregnace skel speciálním leštícím přípravkem s následnou vodoodpudivostí

Výškové mytí oken, čištění rámů dřevěných oken:

 • očištění okenních rámů včetně parapetů mýdlovým čističem na dřevo
 • ošetření  a impregnace balzámem HOLZBALZAM – uzavření mikroskopických trhlin a pórů
 • oživení barev a vyšisovaných míst speciální politurou na dřevo POLIBOY
 • odmaštění skel a odstranění mušinců
 • impregnace skel speciálním leštícím přípravkem s následnou vodoodpudivostí

Výškové mytí oken, čištění rámů hliníkových oken:

 • očištění okenních rámů včetně parapetů speciálním čističem FENOSOL na hliníkové povrchy
 • ošetření  a impregnace balzámem FENOSOL AL-EMULSE  – oživení povrchu
 • odmaštění skel a odstranění mušinců
 • impregnace skel speciálním leštícím přípravkem s následnou vodoodpudivostí

Výškové mytí žaluzií

Impregnace oken, impregnace střešních oken a skel včetně nano impregnace rámů oken metodou NANOENERGY©:

Proč uvažovat o nano impregnaci a ochraně oken, střešních oken a rámů?

Odstranění stavebních nečistot z oken
 • průhlednější a čistější okno
 • udržení čistého okna či skla
 • ochrana proti ulpívání steklin
 • ochrana proti ulpívání kapek
 • ochrana proti ulpívání nečistot
 • ochrana proti ptačímu trusu
 • ochrana proti prachu
 • ochrana střešních oken
 • ochrana dřevěných rámů
 • ochrana hliníkových rámů
 • ochrana plastových rámů
 • ochrana proti zeleni a plísním

Odbornou nano impregnací oken, střešních oken, zimních zahrad a skel nedochází k naleštění povrchu nějakým běžným přípravkem, ale k trvalému zušlechtění povrchu. Sklo se stane po aplikace impregnace vysoce odolné proti ulpívání nečistot, jelikož je na jeho povrchu vytvořena odporová hladká ochranná vrstva, která odpuzuje dopadající nečistoty a během deště využije dopadající vodu ke smytí povrchově nikoliv hloubkově ulpělých nečistot.

Nano impregnace oken, střešních oken, zimních zahrad a skel díky zformátování povrchu z vytváří tzv. efekt smrštění vodních kapek do různých útvarů. Na základě této skutečnosti tak dochází k mnohem menšímu zůstatku vodních kapek na vyčištěném skle či okně a velká část vodních kapek prostřednictvím odstředění a smrštění po naimpregnovaném skle ihned opouští plochu skla či okna. Zbývající minimum kapek zůstávajících na skle či okně se následně odpaří. Po tomto minimální zůstatku kapek tak zůstávají pouze drobné odpařené minerální stopy.

Výškové odstranění stavebních nečistot

Nano impregnace okamžitě reaguje a přilne dokonale k povrchu. Nano impregnace má super hydrofobní vlastnosti, odpuzuje nečistoty a zamezuje jejich přilnutí do struktury materiálu. Tím velmi zjednodušuje běžné čištění materiálů a významně prodlužuje jejich životnost a vylepšuje optický vzhled.

Čištění horizontálních / vertikálních žaluzií a předokenních rolet:

 • osátí prachu speciální kartáčem „Prachosaj“, jenž se dostane do všech záhybů žaluzií
 • tlakové horkovodní očištění a odmaštění žaluzií
 • vyleštění povrchu a lamel žaluzií
 • vakuové čištění textilních vertikálních žaluzií
 • vysokotlaké čištění předokenních rolet, ruční čištění rolet

Ceník profesionálních služeb

 • od 400,- Kč / hod bez DPH per pracovník včetně přípravků a úklidové techniky **
 • od 25,- Kč bez DPH per m2 | profi mytí oken a prosklených ploch
 • od 65,- Kč bez DPH per m2 | nano impregnace oken, sklen a rámů
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.

TIP: Navštivte naši fotogalerii či videogalerii a prohlédněte si ukázky našich realizací.

Naše firma zajišťuje realizaci zakázek v rámci celé České republiky a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně.

V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu, je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo e-mailem.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Vedení firmy Výškový Servis®

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.