Odstraňování graffiti a anti-graffiti ochrana

Výškové čištění graffiti, odstraňování graffiti Praha, speciální odstraňování graffiti ve výškách, pozemní odstraňování graffiti, odstraňování graffiti suchým ledem, parní čištění graffiti, horkovodní čištění graffiti, tlakové čištění graffiti, pískové čištění graffiti, tryskání graffiti, mechanické čištění graffiti, anti-graffiti express servis, odstraňování graffiti, sprejů a fixů,  odstraňování fasádních nátěrů, odstraňování barev, anti graffiti nátěry, nano ochrana povrchů pro graffiti, express ochrana proti graffiti, nano permanentní antigraffiti nátěry pro všechny porézní i neporézní povrchy fasád, domů, plotů, obkladů, chodníků, stěn metodou Idromatic, Kranzle, Mosmatic, Oertzen aj.  včetně aplikace nano impregnace a ochranných nátěrů fasád s anti-graffiti ochranou metodou NORTECH, NANOENERGY, ANKER, SAXO, AKEMI.

Výškové čištění graffiti

Graffiti je v obecném smyslu druh výtvarného projevu pracující ve veřejném prostoru technikou nanášení barev, často ve formě spreje nebo fixy, případně škrábání, leptání. Vychází z původního řeckého slovesa γραφειν (grafein), psát. Graffiti se stalo jedním z původních pilířů kultury Hip hopu, označované za kulturu protestu. Pohledem na graffiti bez zřetele na Hip hop, lze vnímat jako městský folklór ulice. V pozdější době je obohaceno o další techniky vyjadřování a stává se streetartem.

Potřebujete zajistit profesionální výškové a pozemní odstranění graffiti,  výškové nátěry či impregnace fasád, antigraffiti ochranu, ve Vašem regionu? Stačí nám zavolat a rádi pro Vás tento servis zajistíme.  Naše firma poskytuje tyto služby v mnoha regionech a městech či obcích v rámci ČR.

Nabízíme kompletní systém odstraňování graffiti, renovaci povrchu a následnou ochranou antigraffiti v rámci České Republiky. Zajišťujeme komplexní řešení při odstraňování graffiti, fix a jiných sprejerských výtvorů. Poradíme Vám s preventivní ochranou Vašich objektů. Naší předností jsou naše zkušenosti, operativnost, profesionalita, nonstop servis, přes deset let tradice české firmy a široký výběr produktů.

Odstraňování graffiti Praha

Odstraníme a vyčistíme všechny povrchy: fasády, zdi, dveře, karosérie vozidel, výtahy, garážová vrata. Umíme odstranit sprejerské „výtvory“ z přírodních i umělých materiálů. Používáme odstraňovače, které dokážou povrchy vyčistit včetně vysoké redukce „stínů – duchů“ a zbytků vsáklých do podkladu, a to bez jejich porušení.

Výškové a pozemní čištění a odstraňování graffiti suchým ledem, tryskáním, pískováním, parním čištěním, horkovodním tlakovým čištěním provádíme a zajišťujeme různými metodami a odbornými postupy dle bezpečnostních směrnic a horolezeckých technik prostřednictvím kvalitní a profesionální techniky.

Absolvované školení pro odborné provádění pozemních a výškových prací nás zavazuje k profesionálnímu a odbornému provedení objednaných úkonů včetně minimalizace poškození Vašeho majetku.

Speciální odstraňování graffiti ve výškách

Odstraňování graffiti a úvodní informace

Výškové a pozemní odstraňování graffiti včetně ochrany povrchů a anti-graffiti nátěrů je pro naši firmu běžně poskytovanou službou. NebudemeVás zatěžovat povídáním o tom, jaké máme  zaměstnance a spolupracovníky atd. Důležité je Vás detailně informovat o tom, jak bude skutečně probíhat celkový průběh jednání a realizace výškového či pozemního odstraňování graffiti od A-Z včetně doplňkových služeb. Závazně prohlašujeme, že každý spolupracovník naší firmy je plně proškolený dle našich interních bezpečnostních směrnic neb podstata kvalitních a profesionálních výškových servisních služeb naší firmy, spočívá v metodách, odborném přístupu, postupech a technickém zázemí firmy Výškový Servis®.

Jsme si vědomi, že pokud se Vám povede nalézt skutečně seriózní  firmu provádějící odborné výškové práce, mají obě strany oboustranně vyhráno. S naší firmou Výškový Servis®  máte o komplexní výškový servis a odborně provedené výškové práce postaráno. Díky zkušeným pracovníkům, profesionálním zkušenostem a komplexnímu servisu od A-Z, budete jistě příjemně překvapeni a dle zkušeností našich stávajících klientů  především spokojeni.

Pozemní odstraňování graffiti

Odstraňování  graffiti a objednávka

Objednávka výškového či pozemního čištění graffiti předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně čištění graffiti objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem.  Nejvhodnější forma objednávky a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha a rozměr graffiti
 3. Typ povrchu a podkladu
 4. Stáří podkladu a graffiti
 5. Podkladová ochrana povrchu
 6. Umístění graffiti
 7. Čas a preferovaný termín realizace
 Odstraňování graffiti suchým ledem

Čištění graffiti a cenová nabídka

Osobní prohlídka místa či konkrétních podmínek má někdy své opodstatnění a to především v případě problematických podmínek realizace či specifičtější objednávky. V tomto případě naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se objekt či předmět zájmu nachází a domluvit se na technickém procesu realizace, odhadu počtu pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení výškového nebo pozemního čištění graffiti z fasád či jiných povrchů vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Časová náročnost realizace
 4. Cena Kč per m2 / hod
 5. Režijní náklady
 6. Doplňkové služby  aj.)
 7. Metoda údržby a preventivní ochrany
 Parní čištění graffiti

Cenová nabídka na provedení výškového a pozemního čištění graffiti vždy zahrnuje základní parametry nabídky tzn. časový odhad, náročnost realizace, počet pracovníků, speciální úkony, režijní náklady a doplňkové služby. Cena může být případně po dohodě se  zákazníkem upravena, jelikož se mohou během realizace vyskytnout nepředpokládané okolnosti (např. poškození fasády či povrchu, problematická místa aj. komplikace) či nepředvídatelné úkony v rámci realizace akce.

Horkovodní čištění graffiti

Čištění graffiti a nabídka služeb

Naše firma není pouze firmou realizační, ale také firmou poradenskou. Víme, že většinou populace je však graffiti vnímáno jako vandalství a je možné ho postihovat na základě trestního zákona České republiky. Ten umožňoval autora nelegální graffiti obvinit za trestný čin podle výše škody § 257 „poškozování cizí věci“; od novely zákona roku 2001 již vždy přímo podle § 257b za trestný čin, čímž se odlišuje tvrdším výchozím postihem od jiného vandalství. V roce 2009 přechází tato právní úprava do nového trestního zákoníku (Zákon č. 40/2009 Sb, platnost od 1.1.2010) pod § 228 odst. 2, s ohledem na ustanovení odst. 3 a 4. Podle toho hrozí každému takovému sprejerovi trest odnětí svobody do 1 roku, v případě dalších uvedených okolností až na 6 let.

Naše firma zajišťuje komplexní graffiti a anti graffiti servis:

 • Odstraňování graffiti, sprejů, fix, tagů, plakátů, nálepek, lepidel z fasády, zdi, dveří, vozidel, výtahů, garážový vrat toto a níže uvedené zajišťujeme pro naše klienty a pravidelné zákazníky.
 • Ochrana povrchů proti graffiti preventivními anti graffiti nátěry (nabízíme několik systémů nátěrů až s 6-ti letou zárukou).
 • Po aplikaci anti graffiti nátěru zajišťujeme následný servis (odstraňování graffiti ) či express odstranění.
 • Nonstop servis - odstraňování graffiti do 24 hodin od nahlášení.
 • Stavební opravy a rekonstrukce fasád, omítek, fasádní nátěry, anti graffiti nátěry - kompletní dodání fasády na klíč.
 • Návrhy komplexního řešení problematiky s graffiti pro správce, družstva, města a podniky.
 • Školení technika či správce objektu a dodání vhodných přípravků.
 • Stavebním firmám dodáme na jejich zakázky vhodný preventivní anti graffiti nátěr, poradíme s aplikací a my poté převezmeme záruku a následný servis včetně odstraňování graffiti zdarma v rámci partnerských smluv.

Tlakové čištění graffiti

Čištění graffiti  a metodika

Odstranění graffiti je prováděno vysoce účinnými metodami  a stroji profesionálního čištění Torbo, Mosmatic™, Kranzle, Oertzen, Kärcher. Tyto metody nabízíme naším klientům na základě absolvovaných odborného školení a získaného certifikátu se zaměřením na profesionální tlakové čištění podlah a povrchů.

Anti-graffitovými impregnacemi a nátěry doporučujeme chránit jakékoliv vyčištěné či nově vystavené objekty před novým nebo dalším napadením graffiti. Anti-graffiti systém uzavře podklad proti pronikání barvy a jejích rozpouštědel.

Jako první a naprosto zásadní informace pro výchozí stav odstranění graffiti, je vždy především povrch, na kterém je graffiti umístěno. Na základě této skutečnosti je zvolena a doporučena vhodná metoda odstranění a čištění graffiti s následnou možnou úpravou či ochrannou povrchu.

Pískové čištění graffiti 

Prvním krokem je aplikace nano odstraňovače proti graffiti s vhodným PH dle povrchu, ze kterého je graffiti odstraňováno.  Pokud není povrch nikterak ochráněn proti graffiti, nelze odstranit beze zbytku. Barva se dostane do mikropórů materiálu a po vyčištění zůstávají zbytky tzn. duchy. Proto je nutné povrch zneutralizovat – na penetrovat a následně barevně sjednotit fasádními barvami. Vždy mějme na paměti, že musíme dodržet technologický-aplikační postup nanášení fasádních barev.

Druhým krokem je doporučená volba metody odstranění a čištění graffiti dle typu povrchů. Naše firma disponuje několika různými metodami a postupy s tím, že našemu klientovi je vždy doporučena ta nejvhodnější. Ve většině případů dochází k kombinacím několika kroků a metod.

Přehled metod odstranění a čištění graffiti

 • Chemické čištění se studeným oplachem
 • Chemické čištění s horkým tlakovým čištěním
 • Chemické čištění s parním tlakovým čištěním
 • Chemické čištění s mechanickým čištěním
 • Tryskání a pískování graffiti povrchů

Tryskání graffiti

Chemické čištění graffiti studeným oplachem

Tato metoda patří mezi nejběžnější metody čištění a odstraňování graffiti. Lze ji aplikovat na běžně se vyskytující povrchy:

 • Natahované fasády
 • Silikátové omítky
 • Plastické fasády a omítky
 • Omítky Weber, Terranova, Baumit, Knauf, Cemix
 • Obkladové části objektů
 • Přírodní kameny a obklady
 • Zdi a ploty
 • Cementové a maltové omítky

Velice důležité je zde dodržet dobu aplikace chemické přípravku, tak aby nenarušil opticky a z části i mechanicky povrch pod graffiti. Po určené době dle typu podkladu je vhodné ihned provést okamžitý oplach studenou nebo horkou vodou. Výsledek úspěšnosti čištění graffiti samozřejmě záleží na kvalitě podkladu a především na stáří a hloubce graffiti.

Anti-graffitovými impregnacemi a nátěry doporučujeme chránit jakékoliv vyčištěné či nově vystavené objekty před novým nebo dalším napadením graffiti. Anti-graffiti systém uzavře podklad proti pronikání barvy a jejích rozpouštědel.

Mechanické čištění graffiti

Chemické čištění graffiti horkovodním čištěním

Tato metoda patří mezi standardní metody čištění a odstraňování graffiti. Z hlediska postupu čištění a  odstraňování graffiti z omítky či fasády rozlišujeme dva případy:

Odstranění graffiti z tradiční cementové omítky bez nátěru a odstranění graffiti z cementové omítky natřená fasádní barvou. Tradiční cementová omítka bez nátěru se čistí čistícím  gelem a  štětcem rovnoměrně nanáší na graffiti a krouživými pohyby masíruje plochu tak dlouho, dokud se barva nezačne rozpouštět. Následně povrch studeným a horkým tlakovým čištěním vymyje a samozřejmě s optimální teplotou cca 80 stupňů a s plošným tlakem 60-90bar.

Čištění graffiti z cementová omítky, jenž je  natřená fasádní barvou vyžaduje věnování pozornosti třem okolnostem:

Je fasádní barva již starší a plně vyschlá?

Je fasádní barva nanesena v silné vrstvě?

Je fasádní barva stabilní nebo jsou prsty po přejetí povrchu od barvy?

Výsledek úspěšnosti čištění graffiti samozřejmě záleží na kvalitě podkladu a především na stáří a hloubce graffiti.

Anti-graffitovými impregnacemi a nátěry doporučujeme chránit jakékoliv vyčištěné či nově vystavené objekty před novým nebo dalším napadením graffiti. Anti-graffiti systém uzavře podklad proti pronikání barvy a jejích rozpouštědel.

Anti-graffiti express servis

Chemické čištění graffiti parním čištěním

Tato metoda patří mezi speciální metody čištění a odstraňování graffiti. Z hlediska postupu čištění a  odstraňování graffiti tuto metodu používáme na odstranění graffiti z pískovců, soch, průčelí, památek, historických materiálů a přírodních kamenů či tzv. citlivých materiálů, kam řadíme  podklady typu - umělá hmota, fólie, auto laky, dopravní značky a reklamní panely.

Odstranění graffiti z výše uvedených povrchů není jednoduché, obzvláště když se jedná o starší znečištění. Např. díky savosti pískovce vniká barva hluboko pod povrch a tam vytvrzuje. Zde používá kombinaci anti-graffiti spreje jenž obsahuje srovnatelné účinné látky jako čistící gel. Díky jeho konzistenci se penetruje hlouběji do podkladu a rozpouští tak barvu ve větší hloubce. Substance hned po nastříkání napění a změní se v gel, který „nasává“ složky barvy do sebe. Takto vzniklý gel jede společně s barvou snadno odstranit díky vysoce účinnému parnímu čištění. Tento postup se mimo jiné osvědčuje obzvláště u broušených podkladů a popisy fixem

Odstranění graffiti z citlivých podkladů provádíme kombinací speciálního čističe na polykarbonát. Mezi tyto citlivé podklady řadíme – umělou hmotu, fólie

dopravní značky, reklamní panely atd. Kombinace parního čištění a tohoto čističe dokáže šetrně odstranit sprejové barvy i popisy fixem z citlivých podkladů a částečně také z podkladů citlivých na rozpouštědla např. měkké umělé hmoty, auto laky, syntetické laky, folie odolávajícím rozpouštědlům, dopisní schránky

plastová okna, výtahy, odpadkové koše, elektrorozvaděče, dveře, prodejní automaty, výkladní skříně či telefonní budky nebo autobusové zastávky atd.

Anti-graffitovými impregnacemi a nátěry doporučujeme chránit jakékoliv vyčištěné či nově vystavené objekty před novým nebo dalším napadením graffiti. Anti-graffiti systém uzavře podklad proti pronikání barvy a jejích rozpouštědel.

Odstraňování fasádních nátěrů

Chemické čištění graffiti mechanickým čištěním

Tato metoda tzv. pískování či tryskání povrchů patří mezi profi specializované metody čištění a odstraňování graffiti. Z hlediska postupu čištění a  odstraňování graffiti tuto metodu používáme na odstranění graffiti z tvrdých přírodních kamenů, tvrdých obkladů,  betonových soch, betonových zdí, lícových zdí a betonových obkladů či nechráněných betonů.

Odstranění graffiti z tvrdých povrchů je většinou dosti specifické dle dílčích zakázek. Tvrdé povrchy jako beton, či betonové zdivo či obklady  mají správně mít povrch bez bublin a pórů. Ve většině případů tomu takto nebývá a toto samozřejmě komplikuje 100% odstranění graffiti. Cementová vrstva bývá extrémně savá, takže se rozpouštědla z graffiti barev v této vrstvě silně usazují.

Čím déle zůstává graffiti na ploše, tím je usazování rozpouštědel větší (stejně jako např. u pískovce).

Anti-graffitovými impregnacemi a nátěry doporučujeme chránit jakékoliv vyčištěné či nově vystavené objekty před novým nebo dalším napadením graffiti. Anti-graffiti systém uzavře podklad proti pronikání barvy a jejích rozpouštědel.

Odstraňování barev

Samočistící impregnace povrchů, fasád, střech, zdí a kamene

Impregnace povrchů se samočistícím efektem provádí naše firma na základě odborné způsobilosti a aplikační certifikace prostřednictvím multifunkční suspenze FN NANO® s fotokatalytickým efektem. Povrchy zdí a střech mohou velmi snadno a za přijatelnou cenu získat samočistící schopnost, která je udrží dlouhodobě čisté s životností kolem 10-ti let.

fn-nano

** Pro zoobrazení technických informací ohledně multifunkční technologie FN NANO - klikněte na textové pole.

Takto profesionálně ošetřený povrch netrpí uplýváním sazí ani prachových částic či tvorbou pavučin a takto ošetřené povrchy neporůstají zelenou řasou a návazně pak ani lišejníky a mechy. K dosažení uvedeného stačí profesionální aplikace ochranných impregnačních multifunkčních nátěrů suspenzemi FN NANO® s fotokatalytickým efektem.

Impregnační suspenze FN NANO® jsou v plném slova smyslu nanotechnologií budoucnosti. Mezi nanotechnologické produkty můžeme počítat i nátěrové hmoty, jejichž mikroskopická struktura a složení jsou založeny uplatnění nových poznatků z oblasti mikrosvěta. Tyto produkty využívají specifických vlastností nanočástic nebo nanovláken pro výrazné zvýšení kvalitativních parametrů, nebo

dosažení zcela nových vlastností (mimořádná odolnost proti otěru, minimální odraz radarového signálu, snížená prostupnost elektromagnetického záření, vysoká tepelněizolační schopnost, samočistící povrchy, čištění vzduchu a vody a další).

Vizualizace schéma fotokatalýzy | FN NANO®

schéma fotokatalýzy

FN NANO® jsou svým složením vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého ve směsi anorganických pojiv. Nanesený nátěr po zaschnutí vytvoří na povrchu vysoce porózní tenkou vrstvu o síle 0,005 - 0,05 mm. Patentovaná kompozice FN NANO® vytváří takovou strukturu a morfologii vrstvy, v níž je maximálně zachována foto aktivita nanočástic TiO2. 1m2 plochy pokryté suspenzí FN NANO® tak vytváří 500 m2 fotoaktivní plochy nanočástic TiO2, na níž může probíhat fotokatalytický́ proces. To zajišťuje povrchům ošetřeným FN NANO® mimořádnou fotokatalytickou účinnost a samočistící schopnost s 10-ti letou životností ochrany ošetřených svislých a šikmých povrchů fasád, střech a zdiva.

Vizualizace reakční schopnosti fotokatalýzy | FN NANO®

schopnosti fotokatalýzy

Ideálním podkladem pro samočistící fotokatalytické impregnace a ochranné suspenze FN NANO® je beton, silikátové omítky a barvy, kámen (zejména vápenec, mramor, opuka, pískovec), neglazovaná keramika (obklady, cihly, střešní tašky). Aplikovat lze i na akrylátové omítky a barvy. Nanášení vyžaduje speciální air-less technologii a aparaturu, provádí se stříkáním (pistole HVLP) v kombinaci s profi aplikačním válečkem. Aplikaci je vhodné realizovat prostřednictvím certifikované odborně prováděcí firmy.

Impregnace fasád, střech, zdiva, cihel prostřednictvím fotokatalytické suspenze FN NANO® provádíme jako samočistící ochranu povrchů v níže uvedených oblastech s 10-ti letou garancí impregnace:

 • dlouhodobé zachování čistého povrchu stěn, střech a stavebních konstrukcí
 • pro zamezení tvorby usazenin na povrchu ošetřeném suspenzemi FN NANO®
 • ochrana proti uplývání a redukce výskytu sazí, prachových částic, mikro kapének tuku, mastnot aj.
 • omezení výskytu a tvorby mechů a řas, kdy fotokatalytický́ efekt zabraňuje na těchto plochách růstu plísní, řas, lišejníků a mechů
 • anti-graffiti ochrana plochy, na nichž je nanesena silnější vrstva suspenze FN NANO® (0,1 –0,2 mm), vykazují díky vlastnostem silný́ antigraffiti efekt

Referenční aplikace fotokatalytických impregnací | FN NANO®

aplikace fotokatalytických impregnací

aplikace fotokatalytických impregnací

aplikace fotokatalytických impregnací

Ceník profesionálních služeb

 • Základní výškové práce: od 400,- Kč /hod bez DPH per pracovník
 • Odstranění graffiti: od 185,- Kč bez DPH per m2  (dle druhu podkladu)
 • Penetrace povrchu: od 15,- Kč bez DPH (dle druhu podkladu)
 • Nátěr fasádní barvou (2 vrstvy): od 55,-Kč bez DPH (dle odstínu barvy)
 • Antigraffiti dočasná ochrana: od 80,- Kč bez DPH
 • Antigraffiti semipermanentní  ochrana: od 130,-Kč bez DPH
 • Antigraffiti permanentní  ochrana: od 250,-Kč bez DPH
 • Ostatní výškové práce a úkony: cena stanovena dle typu úkonu a dohody
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.

TIP: Navštivte naši fotogalerii či videogalerii a prohlédněte si ukázky našich realizací.

Naše firma zajišťuje realizaci zakázek v rámci celé České republiky a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně.

V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu, je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo e-mailem.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Vedení firmy Výškový Servis®

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.