Havarijní servis a výškové práce

Havarijní kácení stromů, havarijní odklízení sněhu, havarijní opravy střech, havarijní opravy zámečnických prací, havarijní opravy klempířských prvků, havarijní opravy okapů, havarijní opravy oken, havarijní opravy komínů havarijní opravy fasád, havarijní opravy elektroinstalací, havarijní opravy vodovodních instalací, havarijní opravy topných soustav, havarijní opravy a čištění kanalizací a havarijní instalatérský servis a jiné havarijní opravyjsme připraveni zajistit do 24 hodin od Vaší objednávky v rámci Prahy a České republiky.

výškové práce

Potřebujete zajistit okamžitý havarijní servis a výškové práce, opravu a čištění ve Vašem objektu, firmě, domě či budově ve Vašem regionu v rámci České republiky?

Havarijní servis Praha a okolí, havarijní servis Brno, havarijní servisokapů Plzeň, havarijní servisokapů Mělník, havarijní servis Česká lípa, havarijní servis Mladá Boleslav, havarijní servis Liberec, havarijní servis Ústí nad Labem, havarijní servis Děčín, havarijní servis Kladno, havarijní servis Benešov, havarijní servis a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin ve Vašem regionu.

Námi používané metody profesionálního havarijního servisu a výškových prací jsou prováděny na základě odborných školení a získaných certifikátů, prostřednictvím vysoce kvalitních a účinných pomůcek včetně profesionálních renomovaných kvalitních materiálů a produktů.

Havarijní servis Praha a okolí

Havarijní servis a výškové práce je prováděno v rámci naší firmy dle bezpečnostních směrnic a certifikací ČHS (Českého horolezeckého svazu), kterého je naše firma čestným členem. Absolvované školení pro odborné provádění výškových prací a havarijnímu servisu nás zavazuje k profesionálnímu a odbornému provedení objednaných úkonů včetně minimalizace poškození Vašeho majetku. Výše uvedené jsme schopni zajistit díky našim dlouholetým zkušenostem z horolezectví, což je velká výhoda pro výškové práce, pro práce na těžko dostupných místech a pohybu ve velké expozici.

Havarijní servis a úvodní informace

výškové opravy

Jsme si vědomi, že pokud se Vám povede nalézt skutečně seriózní firmu provádějící odborné výškové práce či havarijní servis , mají obě strany oboustranně vyhráno. S naší firmou Výškový Servis® máte o komplexní výškový servis a odborně provedené výškové práce postaráno. Díky zkušeným pracovníkům, profesionálním zkušenostem a komplexnímu servisu od A-Z, budete jistě příjemně překvapeni a dle zkušeností našich stávajících klientů především spokojeni.

Havarijní servis a výškové práce provádíme na různých objektech a druzích materiálů. Havarijní servis provádíme zejména ve městech na činžovních domech provádíme, kde provádíme opravy a nátěry, revize a urgentní záležitosti. Naši pracovníci jsou držitelé licencí a profesionálové ve svém oboru.

Havarijní služby a výškové opravy je vedoucí pracovník povinen zahájit ve smluveném čase včetně ostatních pracovníků. V případě zpoždění je povinen minimálně 20 minut předem klienta informovat o zpoždění. Každý pracovník je povinen sdělit klientovi / zákazníkovi své jméno a řádně se představit. Při požádání klientem je povinen předložit občanský průkaz.

Můžete se spolehnout, že všichni naši zaměstnanci, kteří k Vám přijdou jsou prověření, bezúhonní a spolehliví lidé. Naše služby zajišťujeme několika několika celebritám i předním politikům a jestliže oni nám umožní vstup do svého soukromí, nemusíte se obávat ani Vy. Veškeré důvěrnosti (osobního i obchodního charakteru), se kterými se pracovník setká, zůstávají pouze mezi ním a Vámi. Tyto skutečnosti neprobíráme ani v rámci firmy.

Naše firma je plně pojištěna u České pojišťovny do výše krytí 5-ti miliónů korun případně způsobené škody. Každý pracovník je povinen vedení naší firmy nahlásit případně způsobenou škodu a následně budeme s Vámi za stranu vedení firmy řešit kompenzaci či pojistnou událost.

Havarijní servis a objednávka

Objednávka havarijních služeb a servisu

Objednávka havarijních služeb a servisu předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně havarijní služby a servisobjednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky havarijních služeb a servisu a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 nebo bm
 3. Typ povrchu
 4. Výška instalace
 5. Vyčištění povrchu
 6. Přístupnost k místu
 7. Stav povrchu
 8. Čas a preferovaný termín realizace
 Objednávka havarijních služeb

Havarijní servis a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Havarijní služby a servis a jeho cenová nabídka vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Počet hodin (vždy odhad)
 4. Cena Kč / hod
 5. Cena Kč /m2
 6. Doprava
 7. Speciální materiály
 8. Doplňkové služby
 9. Předběžná konečná částka 
 služby a servis

Havarijní služby a servis může být a je ve většině případů akce na jeden dne a lze někdy očekávat i na více dnů. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případech se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však výjimky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás během průběhu výškových prací mají povinnosti upozornit na případný nárůst počtu hodin.

Havarijní služby

Havarijní servis a technické informace

Havárie je v lidském životě mimořádná či tragická událost, která bývá většinou zapříčiněna vnějšími okolnostmi – tedy vlivy, kterým nedokážeme vzdorovat. Je způsobena přírodními silami a je velice těžko předvídatelná! Někdy bývá havarijní situace zapříčiněna i samotným člověkem. Havárií rozumíme stav věci, kdy došlo poškození nebo úplnému zničení budovy, stroje, pozemku, lidského majetku nebo života a zdraví. Havárie je i katastrofa, která svým počínáním způsobila rozsáhlé ekonomické, ekologické a hospodářské škody. Škody na lidském majetku, životech a zdraví.

Havarijní služba a servis má za úkol fungovat non – stop během celého dne a každý den v roce. Jsme si vědomi, že některé situace si nevybírají a proto vyžadují naléhavé řešení.

Havarijní služba a servis v rámci naší firmy zasahuju v případech přírodních katastrof, sesunů půdy, erozí svahů, zřícení domů, záplav, silných větrů, sněhových kalamit, popadaných stromů a jiných havarijních situací. Zasahujeme všude tam, kde Vás integrovaný systém nechal na holičkách. Disponujeme kvalitním technickým vybavením na světové úrovni, máme k dispozici vybavení k záchraně osob a pojízdnou tažnou techniku. Fungujeme na principu Hasičského Záchranného Sboru – pouze v privátní podobě.

Havarijní servis a služby spolupracují s profesionálními hasiči. Pravidelně se podílíme na jejich výcviku. Víme proto, že jejich kapacity nejsou schopny pokrýt veškeré havarijní události v jejich regionu a často za sebou zanechají polovičatou práci. Havarijní službu nabízíme především v oboru výškové práce pomocí horolezecké techniky. Havarijní služby zabezpečujeme ve výškách i v podzemí, ve vodě i na suchu. V rámci Havarijní služby nabízíme i potápěčské práce a práce pod vodní hladinou.

profesionálními hasiči

Ceník profesionálních služeb

 • od 400,- Kč / hod bez DPH per pracovník
 • cenový rozpočet je vždy stanoven dle rozsahu realizace díla
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.

TIP: Navštivte naši fotogalerii či videogalerii a prohlédněte si ukázky našich realizací.

Naše firma zajišťuje realizaci zakázek v rámci celé České republiky a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně.

V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu, je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo e-mailem.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Vedení firmy Výškový Servis®

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.