Výškové opravy a údržba okapů

Výškové opravy okapů, výškové čištění okapů, výšková údržba okapů, výškové nátěry okapů, nátěry okapů a klempířských prvků, klempířské práce a opravy okapů, výměna a rekonstrukce okapů a svodů, opravy pozinkových okapů a okapových svodů, opravy měděných okapů a okapových svodů, opravy plastových okapových systémů, nátěry okapů syntetickými a nesyntetickými barvami, čištění a údržba okapů, zprůchodňování okapových svodů, pravidelné čištění okapů a okapových svodů. odstranění jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin od Vaší objednávky v rámci Prahy a České republiky.

Výškové opravy okapů

Potřebujete zajistit kvalitní výškové práce, opravu a čištěn okapů a svodů ve Vašem objektu, firmě, domě či budově ve Vašem regionu v rámci České republiky?

Opravy a čištění okapů Praha a okolí, opravy a čištění okapů Brno, Opravy a čištění okapů Plzeň, opravy a čištění okapů Mělník, opravy a čištění okapů Česká lípa, opravy a čištění okapů Mladá Boleslav, opravy a čištění okapů Liberec, opravy a čištění okapů Ústí nad Labem, opravy a čištění okapů Děčín, opravy a čištění okapů Kladno, opravy a čištění okapů Benešov, opravy a čištění okapů Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin ve Vašem regionu.

Námi používané metody profesionální výškové opravy a čištění okapů jsou prováděny na základě odborných školení a získaných certifikátů, prostřednictvím vysoce kvalitních a účinných pomůcek včetně profesionálních renomovaných kvalitních materiálů a produktů.

Výškové čištění okapů

Výškové opravy a čištění okapů je prováděno v rámci naší firmy dle bezpečnostních směrnic a certifikací ČHS (Českého horolezeckého svazu), kterého je naše firma čestným členem. Absolvované školení pro odborné provádění výškových prací nás zavazuje k profesionálnímu a odbornému provedení objednaných úkonů včetně minimalizace poškození Vašeho majetku. Výše uvedené jsme schopni zajistit díky našim dlouholetým zkušenostem z horolezectví, což je velká výhoda pro výškové práce, pro práce na těžko dostupných místech a pohybu ve velké expozici.

Výškové opravy a čištění okapů a úvodní informace

Výšková údržba okapů

Jsme si vědomi, že pokud se Vám povede nalézt skutečně seriózní firmu provádějící odborné výškové práce, mají obě strany oboustranně vyhráno. S naší firmou Výškový Servis® máte o komplexní výškový servis a odborně provedené výškové práce postaráno. Díky zkušeným pracovníkům, profesionálním zkušenostem a komplexnímu servisu od A-Z, budete jistě příjemně překvapeni a dle zkušeností našich stávajících klientů především spokojeni.

Výškové opravy a čištění okapů provádíme na všech druzích střech a ze všech druhů materiálů, specializujeme se na montáže okapových systémů prováděných ve výškách, pomocí horolezecké techniky. Provádíme údržbu a opravy okapů na rodinných I činžovních domech. Zanedbaná péče o okapový systém má za následek časté havarijní situace. Zejména ve městech na činžovních domech provádíme opravy a nátěry okapový žlabů a svodů. Naši pracovníci jsou držitelé výučních listů a profesionálové ve svém oboru.

Výškové opravy a čištění okapů je vedoucí pracovník povinen zahájit ve smluveném čase včetně ostatních pracovníků. V případě zpoždění je povinen minimálně 20 minut předem klienta informovat o zpoždění. Každý pracovník je povinen sdělit klientovi / zákazníkovi své jméno a řádně se představit. Při požádání klientem je povinen předložit občanský průkaz.

Můžete se spolehnout, že všichni naši zaměstnanci, kteří k Vám přijdou jsou prověření, bezúhonní a spolehliví lidé. Naše služby zajišťujeme několika několika celebritám i předním politikům a jestliže oni nám umožní vstup do svého soukromí, nemusíte se obávat ani Vy. Veškeré důvěrnosti (osobního i obchodního charakteru), se kterými se pracovník setká, zůstávají pouze mezi ním a Vámi. Tyto skutečnosti neprobíráme ani v rámci firmy.

Naše firma je plně pojištěna u České pojišťovny do výše krytí 5-ti miliónů korun případně způsobené škody. Každý pracovník je povinen vedení naší firmy nahlásit případně způsobenou škodu a následně budeme s Vámi za stranu vedení firmy řešit kompenzaci či pojistnou událost.

Výškové opravy a čištění okapů a objednávka

Výškové nátěry okapů

Objednávka výškové opravy a čištění okapů předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně výškové opravy a čištění okapů objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky výškové opravy a čištění okapů a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 nebo bm
 3. Typ povrchu
 4. Výška instalace
 5. Vyčištění povrchu
 6. Přístupnost k místu
 7. Stav povrchu
 8. Čas a preferovaný termín realizace 
 Nátěry okapů a klempířských prvků

Výškové opravy a čištění okapů a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Výškové opravy a čištění okapů a cenová nabídka vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Počet hodin (vždy odhad)
 4. Cena Kč / hod
 5. Cena Kč /m2
 6. Doprava
 7. Speciální materiály
 8. Doplňkové služby
 9. Předběžná konečná částka
 Klempířské práce a opravy okapů

Výškové opravy a čištění okapů je ve většině případů akce na jeden dne a lze někdy očekávat i na více dnů. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případů se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však výjimky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás během průběhu prací mají povinnosti upozornit na případný nárůst počtu hodin.

Výškové opravy a čištění okapů a technické informace

Výměna a rekonstrukce okapů

Okap na Vaší střeše hraje velice důležitou roli a z hlediska správného fungování střešního pláště je naprosto nepostradatelný. Okap je neodmyslitelnou součástí všech druhů střech se všemi druhy krytin po celém světě. Správné fungování okapů je velice důležité z hlediska celého odtokového systému. Okap můžeme rozdělit na dvě hlavní části a to na střešní okapový ŽLAB a okapový SVOD. Tyto dvě části okapů jsou na sobě z funkčního hlediska závislé a jedna část bez druhé nikdy nemůže správně fungovat.

Dále je dají okapové žlaby dělit dle usazení a to na Nadstřešní a Podstřešní okapové žlaby. Opravy okapů a jejich následná údržba se snadněji provádí na podstřešním typu okapového žlabu. Nadstřešní okapový žlab je však pochozí a hrozí u něj menší riziko průsaku vody do fasádního pláště.

čištění okapů

Okapový žlab se stará o zachycování veškeré vody, která stéká ze střešního pláště a zabraňuje jí přetékání přes svůj okraj na fasádu domu a následně podezdívku. Tím by došlo k prosakování vody do základů domu a narušení celého stavebního díla. Aby nedocházelo k přetékání vody přes okraj okapového žlabu, je nezbytné tzv. správné vyspádování okapů a montáž okapového žlabu do správné vzdálenosti od kraje poslední řady střešní krytiny.

Odborně provedená montáž okapových žlabů zaručí odtékání vody správným směrem k okapovému svodu, proto nenechte proto opravy okapů provádět amatéry, spolehněte se na Výškový servis. Opravy okapů provedeme jako výškové práce – šetrně a kvalitně z Vámi zvolených materiálů. Okapy odborně ošetříme a opatříme kvalitním nátěrem, to Vám zaručí dlouholetou životnost a správné bezproblémové fungování Vašich okapů.

Napojení jednotlivých okapových částí se provádí vždy podle druhu materiálu, ze ketrého je klempířský prvek zhotoven – a to pájením, nýtováním či letováním. Opravy okapů pak také závisí od druhu a rozsahu poškození. Pokud se jedná o drobné opravy okapů, používáme nejčastěji asfaltové bitumenové pásy, nebo polyuretanové tmely. Pokud se jedná o opravy okapů většího rozsahu, kdy stávající okapové části není již ekonomické opravovat – přichází na řadu opravy okapů tzv. rekonstrukcí.

Opravy okapů

V případě, že obě dvě hlavní části okapů jsou správně instalované a náležitě udržované, nic jim nebrání v jejich správném fungování. Nabízíme Vám proto komplexní servis pro Vaše okapy – od zaměření a vybrání vhodných materiálů, dovoz, odbornou montáž a napojení až po nátěr či pravidelné čištění.

Výškové čištění okapů

Výškové čištění okapů je neprostou nezbytností v jejich celkové údržbě, pokud mají okapy fungovat dle Vašich představ – je třeba vždy na JAŘE a na PODZIM okapy důkladně vyčistit. Zvolená četnost čištění okapů závisí sice na Vás, my však doporučujeme čištění okapů nejlépe dvakrát do roka. Pod nánosy nečistoto usazených v okapových žlabech a svodech vznikají vhodné podhoubí pro počínající korozi a následný průsak do střešních říms, fasád a zdiva domu. Předejít se tomu dá pouze pravidelným čištěním a údržbou.

Provádíme pravidelné výškové čištění okapů, okapových svodů, odtokových kanálků a okapových gulí. Pokud chcete mít opravdu jistotu, že voda z Vaší střechy odtéká do jímky či kanálu, zavolejte si na čištění okapů a okapových svodů Nás, odborníky, kteří své dlouholeté zkušenosti z klempířské praxe využívají každý den.

Výškové čištění okapů

Výškové nátěry okapů jsou pak samostatnou kapitolou v celkové údržbě a péči o Vaše okapy. Nátěry plechových výrobků galvanizovaných zinkem jsou vcelku problematickou záležitostí. Většina specializovaných firem a soukromníků se však mnohdy nezabývá parametry jako je přilnavost barev k jednotlivým materiálům, tloušťka plechu, síla zinkové vrstvy apod.

Většina barev dostupných na našem trhu nemá z obecného hlediska dobrou přilnavost ke slitinám hliníku a pozinkovaným materiálům (Zinek obsahuje částice chromu). To Vám však firmy "specializované" na nátěry okapů neřeknou. Vy tak máte za pár let problém s odlupující se barvou či korodujícími okapy, které byly namontované "teprve nedávno". Proto je nezbytné před provedenými nátěry okapů čerstvý plech odmastit mycími přípravky, aby použité barvy měly požadovanou účinnost. Je možné i částečné zdrsňování materiálu. Vždy je však nutné na slitiny hliníku a pozinkovanou ocel aplikovat 2 - 3 vrstvy nátěru.

údržbu okapů

Výškovou údržbu okapů je nezbytné provádět velice šetrně, při hrubém a neodborném čištění okapů může dojít k jejich poškození. Tím se dostanou Vaše okapy do stavu, který je z funkčního hlediska horší než před samotným čištěním okapů. Pokud však necháte čištění okapů na profesionálech, předejte tím podobným problémům. Čištění okapů provedeme pečlivě a důkladně, vždy zkontrolujeme i okapové svody a odtokový kanálek.

Ceník profesionálních služeb

 • od 400,- Kč / hod bez DPH per pracovník
 • od 60,- Kč bez DPH per bm | výškové nátěry okapů a svodů
 • od 120,- Kč bez DPH per m2 | výškové čištění okapů a svodů
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.

TIP: Navštivte naši fotogalerii či videogalerii a prohlédněte si ukázky našich realizací.

Naše firma zajišťuje realizaci zakázek v rámci celé České republiky a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně.

V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu, je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo e-mailem.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Vedení firmy Výškový Servis®

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.