Školení odborně prováděných prací ve výškách

Naše firma Výškový Servis® Vám nabízí školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Školení poskytujeme jak živnostníkům a drobným podnikatelům, kteří chtějí prohloubit své znalosti v oboru lanových technik, tak i firmám, které chtějí pravidelně školit své zaměstnance. Poskytujeme školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin od Vaší objednávky v rámci Prahy a České republiky.

Školení pro práce ve výškách

Potřebujete zajistit kvalitní školení výškově prováděných prací Vašich zaměstnanců či vedoucích pracovníků či Vás samotných veVašem regionu v rámci České republiky?  Naše firma je připravena pro Vás zajistit odborné školení prostřednictvím využití nejmodernějších metod a poznatků z první pomoci. Spolupracujeme s HZS a ČHS. Naše školení jsou vedená kvalitními, vzdělanými a certifikovanými lektory s mnohaletou praxí v oboru.

Výškové práce a úmrtí nebo vážné poranění v důsledku pádu z výšky je velice častý jev na stavbách a montážích po celé ČR. Takovýmto haváriím se dá předejít prováděním tzv. školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Naše školení má za úkol eliminovat rizika, seznámit pracovníky s problematikou pohybu ve výškách a tím zajistit bezproblémový chod většího či menšího stavebního úkonu. Školíme v Českém, Anglickém, Německém a Ruském jazyce.

Nabízíme více druhů školení včetně pravidelných revizí osobních ochranných pracovních prostředků. Školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou je především určeno pro tyto profese: úklidoví pracovníci, elektrikáři, malíři, údržbáři, zedníci, pokrývači, klempíři, izolatéři, lešenáři.

Školení prací ve výškách a technické informace

Školení pro práce nad volnou hloubkou

Firma Výškový Servis® nabízí čtyři typy školení - školení typu A, školení typu B školení typu C nebo pravidelná školení.

Školení typu A je zaměřeno na pracovníky, kteří se ve své profesi s prací ve výškách nesetkají příliš často. Avšak  místo výkonu jejich profese a pracovní prostředí tyto znalosti vyžadují. Jedná se především o práci s OOP, běžnou manipulaci a jejich údržbu. Dále se jedná o základy první pomoci na pracovišti a základy evakuačních technik. Jedná se vesměs o teoretické školení, které je doplněno audiovizuální prezentací a praktickou ukázkou. Tento typ školení je určen pro pracovníky továren, výrobních zařízení a průmyslových hal.

v oboru lanových technik

Školení typu B je zaměřeno na pracovníky, kteří se při své profesi pohybují ve výškách a nad volnou hloubkou pravidelně či denně, avšak k výkonu svého povolání nepotřebují mít odbornou znalost pro práci ve visu. Při tomto typu školení jsou pracovníkům představeny speciální OOPP. V tomto školení osvětlíme problematiku pohybu ve výškách a vyhodnocování rizik při používání lanové techniky. Dále naučíme pracovníky záchranu zraněného kolegy, první pomoc a evakuaci osob. Jedná se o teoretické a praktické školení v délce trvání cca. 10 hodin.

Školení typu C je zaměřeno na pracovníky, kteří denně využívají lanových technik a práce ve visu se jim stává běžnou pracovní náplní. Po absolvování tohoto typu školení jsou jeho absolventi schopni samostatně pracovat ve výškách a nad volnou hloubkou – naučí se využívat jednolanových a dvoulanových technik, pracovat s OOPP, vyhodnocovat rizika a zachraňovat jiné osoby. Po absolvování tohoto školení se z pracovníků stávají lanoví specialisté a plnohodnotní výškoví pracovníci. Jedná se o teoretické a především praktické školení v délce trvání tří dnů.

Školení výškových prací pro živnostníky

Pravidelná školení jsou zaměřena na všechny typy pracovníků, kteří se chtějí pravidelně a opakovaně vzdělávat v problematice prací ve výškách a nad volnou hloubkou. V tomto školení je kladen důraz na osvětlení novel zákonů, aktualizací, novinek v pracovních pomůckách a OOPP. Četnost školení závisí na dohodě mezi objednatelem školení a školitelem, jak často a jakou formou budou školení probíhat. Pravidelné školení je zaměřeno na opakování problematiky a postupné prohlubování znalostí v oboru. Školení probíhá na teoretické a praktické úrovni.

Školení prací ve výškách a metodika a postup

Školení výškových prací pro drobné podnikatele

Výškové práce a naše školení můžeme rozdělit na následující úrovně a části.

  1. Přípravná část – seznámení účastníků, představení časového harmonogramu a seznámení s obsahem školení. Ověření zdravotní způsobilosti.
  2. Teoretická část – výklad teorie z oboru práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Základy zdravovědy, základy evakuace a seznámení pracovníků s vyhláškou 326/2005. Představení rizik a jejich teoretická eliminace.
  3. Technická část – v této části se věnujeme použitým materiálům při výrobě OOPP a jejich odolnosti při práci. Druhům prostředků první pomoci a psychologickému tlaku na pracovníky. Dopodrobna jsou probrány a vysvětleny technologické a materiální problémy spojené s výkonem práce ve výškách a nad volnou hloubkou.
  4. Praktická část – v této části se věnujeme praktickému výcviku práce ve výškách, na nakloněné rovině, na visutém žebříku, ve visu pomocí dvou a jednolanových technik. Praktický nácvik záchrany raněného z visu a jeho následné ošetření. Praktická část probíhá v reálných pracovních podmínkách, nikoli na cvičném zařízení či polygonu! Docílíme tím věrohodnější simulace výcviku a tím lepší připravenosti cvičení.

Výcvik práce ve výškách

Ceník profesionálních služeb

  • Cena je vždy stanovena individuálně dle rozsahu a náročnosti školení
  • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
  • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
  • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.

TIP: Navštivte naši fotogalerii či videogalerii a prohlédněte si ukázky našich realizací.

Naše firma zajišťuje realizaci zakázek v rámci celé České republiky a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně.

V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu, je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo e-mailem.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Vedení firmy Výškový Servis®

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.