Výškové práce a pracovní postup

Výškové práce Praha, výškové práce, práce ve výškách, výškové pokrývačské práce, výškové klempířské práce, výškový servis, opravy střechy, nátěry střech, opravy okapů, opravy komínů, nátěry oken, nátěry a mytí výtahů a šachet, rizikové kácení stromů, odstraňování sněhu a ledu ze střech, čištění výškových oken, výškové mytí fasád, čištění graffiti, výškové čištění střech, instalace zábran proti ptactvu, instalace hromosvodů a další výškové práce jsme pro Vás připraveni zajistit odborně způsobilými pracovníky naší firmy.

Výškový servis

Naším cílem, je dosáhnout vysoké efektivity námi prováděných výškových prací a kvalitního výsledku. Důkladným pracovním postupem, kteří naši pracovníci dodržují na základně striktního firemního manuálu se naší firmě tohoto cíle daří  dosáhnout.

Výškové práce jsou prováděny v rámci naší firmy dle bezpečnostních směrnic a certifikací ČHS (Českého horolezeckého svazu), kterého je naše firma čestným členem.  Absolvované školení pro odborné provádění výškových prací nás zavazuje k profesionálnímu a odbornému provedení objednaných úkonů včetně minimalizace poškození Vašeho majetku. Výše uvedené jsme schopni zajistit díky našim dlouholetým zkušenostem z horolezectví, což je velká výhoda pro výškové práce, pro práce na těžko dostupných místech a pohybu ve velké expozici.

Nátěry a mytí výtahů

Výškové práce a objednávka

Výškové práce, práce ve výškách, výškové pokrývačské práce, výškové klempířské práce, výškový servis, opravy střechy, nátěry střech, opravy okapů, opravy komínů, nátěry oken, nátěry a mytí výtahů a šachet, rizikové kácení stromů, odstraňování sněhu a ledu ze střech, čištění výškových oken, výškové mytí fasád, čištění graffiti, výškové čištění střech, instalace zábran pro ptactvu, instalace hromosvodů a další výškové práce a jiné druhy výškových prací vyžadují různé pracovní postupy a techniky našich pracovníků.

Objednávka výškových prací předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně výškové práce či rizikové práce objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem.  Nejvhodnější forma objednávky výškových prací a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky a specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Velikost a plocha prostoru
 3. Termín a čas realizace
 4. Rozsah realizace a prací
 5. Typ povrchu a stav povrchu
 6. Náročnost výškových prací
 7. Speciální či nadstandardní úkony
 Výškové čištění střech

Výškové práce a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Výškové práce a následná cenová nabídka vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Počet hodin (vždy odhad)
 4. Cena kč / hod
 5. Cena kč /m2
 6. Režijní náklady
 7. Speciální materiály
 8. Speciální čističe / impregnace
 9. Extra příplatky
 10. Předběžná konečná částka
 Výškové mytí fasád

Výškové práce a rizikové práce mají svá specifika. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případech se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však výjimky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás během průběhu provádění výškových prací mají povinnost upozornit na případný nárůst počtu hodin či m2 plochy.

Výškové práce a jejich provádění je vedoucí pracovník povinen zahájit ve smluveném čase včetně ostatních pracovníků. V případě zpoždění je povinen minimálně 20 minut předem klienta informovat o zpoždění. Každý pracovník je povinen sdělit klientovi / zákazníkovi své jméno a řádně se představit. Při požádání klientem je povinen předložit občanský průkaz.

Můžete se spolehnout, že všichni naši zaměstnanci, kteří k Vám přijdou jsou prověření, bezúhonní a spolehliví lidé. Naše služby zajišťujeme několika několika celebritám i předním politikům a jestliže oni nám umožní vstup do svého soukromí, nemusíte se obávat ani Vy. Veškeré důvěrnosti (osobního i obchodního charakteru), se kterými se pracovník setká, zůstávají pouze mezi ním a Vámi. Tyto skutečnosti neprobíráme ani v rámci firmy.

Můžete se spolehnout, že všichni naši zaměstnanci, kteří k Vám přijdou na realizaci a provádění výškových prací jsou prověření, bezúhonní a spolehliví lidé. Zajišťujeme výškové práce mnoha významný váženým zákazníkům a firmám a tak se nemusíte obávat ani Vy.

Čištění graffiti

Nemusíte mít strach, že by v případě škodní události nedošlo k nápravě. Naše firma je pojištěna v dostatečné výši, aby pokryla i katastrofální následky. Každý náš zaměstnanec a spolupracovník prochází teoretickou i praktickou přípravou včetně odborného školení.

Výškové práce a realizace

Vedoucí pracovník či majitel firmy s klientem projde předběžnou objednávku a doplní či upřesní se věci, které nejsou součástí objednávky – preferuje se napsat či doplnit ke stávající objednávce na papír. Následně se zpřesní celkový předpokládaný odhad času / hod či m2. Vždy se sděluje sazba / cena bez DPH (tzn. 15% nebo 21%).

V případě, že je či bude klient / zákazník limitován časem, kdy mají být výškové práce dokončeny, je nutné klienta požádat o stanovení priorit jednotlivých úkonů výškových prací a tyto priority ze strany realizačního  týmu dodržet.

Výškové práce a naši partneři

Výškové práce a vyúčtování

Výškové práce a jejich vyúčtování klientovi přichází na řadu po důkladné kontrole jednotlivých úkonů vedoucím pracovníkem. Vyúčtování výškových prací probíhá po předání realizace. Celková cena je vypočtena základě dle skutečně strávených hodin pracovníky, dle počtu m2 Součástí ceny je také jednorázový poplatek za dopravu a případně příplatek za speciální úkony, materiály či prostředky.

Účetní doklad nebo dodací list realizace výškových prací vedoucí pracovník vyplní vždy. Protokol bude obsahovat přesný rozpis a výčet všech úkonů včetně jednotkových a konečných cen bez DPH a s DPH. Originál účtenky dodacího listu ponechá vedoucí pracovník klientovi a kopii předává do firmy. Na dodací list vyplní pracovník jak iniciály dodavatele, tak iniciály odběratele. Iniciály dodavatele a odběratele jsou zaslány e-mailem vedoucímu pracovníku v celkovém zadání výškových prací.

Výškové práce a naši partneři

Naše firma spolupracuje s výhradně prověřenými dodavateli kvalitních profesionálních pomůcek a vybavení pro provádění našich činností a výškových prací.

Našimi dodavateli pro výškové práce jsou především níže uvedené firmy a značky:

SINGING ROCK 

MAMMUT 

PEZL

HUDY

ROCK EMPIRE

OCÚN  

MONTURA   

STIHL  

UNGER  

KRANZLE  

DIRECT ALPINE

ORTOVOX

MOSMATIC

HUSQVARNA

ROCA

 

 

 

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.