Výškové opravy, údržba a revize komínů

Výškové opravy komínů, rekonstrukce komínů, bourání starých nefunkčních komínů ve výškách a výstavba nových komínů pomocí horolezecké techniky. Opravy a rekonstrukce komínů na rodinných a činžovních domech, opravy a rekonstrukce výškových komínů ve ztížených podmínkách. V rámci oprav a rekonstrukcí komínů provádíme i výměny komínových lávek a instalaci klempířských prvků – komínového oplechování. Provádíme kompletní výškový servis pro Vaše komíny - výstavba nových komínových těles je naší specializací. Námi poskytované služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin od Vaší objednávky v rámci Prahy a České republiky.

Opravy komínů

Potřebujete zajistit kvalitní výškové práce, opravu, nátěry a čištění či revizi komínů ve Vašem objektu, firmě, domě či budově ve Vašem regionu v rámci České republiky?

Opravy a nátěry komínů Praha a okolí, opravy a nátěry komínů Brno, opravy a nátěry komínů Plzeň, opravy a nátěry komínů Mělník, opravy a nátěry komínů Česká lípa, opravy a nátěry komínů Mladá Boleslav, opravy a nátěry komínů Liberec, opravy a nátěry komínů Ústí nad Labem, opravy a nátěry komínů Děčín, opravy a nátěry komínů Kladno, opravy a nátěry komínů Benešov, opravy a nátěry komínů Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin ve Vašem regionu.

Námi používané metody profesionální výškové opravy a čištění komínů jsou prováděny na základě odborných školení a získaných certifikátů, prostřednictvím vysoce kvalitních a účinných pomůcek včetně profesionálních renomovaných kvalitních materiálů a produktů.

Rekonstrukce komínů

Výškové opravy a nátěry či revize komínů je prováděno v rámci naší firmy dle bezpečnostních směrnic a certifikací ČHS (Českého horolezeckého svazu), kterého je naše firma čestným členem. Absolvované školení pro odborné provádění výškových prací nás zavazuje k profesionálnímu a odbornému provedení objednaných úkonů včetně minimalizace poškození Vašeho majetku. Výše uvedené jsme schopni zajistit díky našim dlouholetým zkušenostem z horolezectví, což je velká výhoda pro výškové práce, pro práce na těžko dostupných místech a pohybu ve velké expozici.

Výškové opravy a nátěry komínů a úvodní informace

Bourání starých nefunkčních komínů

Jsme si vědomi, že pokud se Vám povede nalézt skutečně seriózní firmu provádějící odborné výškové práce, mají obě strany oboustranně vyhráno. S naší firmou Výškový Servis® máte o komplexní výškový servis a odborně provedené výškové práce postaráno. Díky zkušeným pracovníkům, profesionálním zkušenostem a komplexnímu servisu od A-Z, budete jistě příjemně překvapeni a dle zkušeností našich stávajících klientů především spokojeni.

Výškové opravy a revize komínů provádíme na všech druzích střech a ze všech druhů materiálů, specializujeme se na montáže komínových systémů prováděných ve výškách, pomocí horolezecké techniky. Provádíme údržbu a opravy komínů na rodinných I činžovních domech. Zanedbaná péče o komínový systém má za následek časté havarijní situace. Zejména ve městech na činžovních domech provádíme opravy a nátěry komínů a klempířských prvků. Naši pracovníci jsou držitelé výučních listů a profesionálové ve svém oboru.

Výškové opravy a nátěry komínů je vedoucí pracovník povinen zahájit ve smluveném čase včetně ostatních pracovníků. V případě zpoždění je povinen minimálně 20 minut předem klienta informovat o zpoždění. Každý pracovník je povinen sdělit klientovi / zákazníkovi své jméno a řádně se představit. Při požádání klientem je povinen předložit občanský průkaz.

Můžete se spolehnout, že všichni naši zaměstnanci, kteří k Vám přijdou jsou prověření, bezúhonní a spolehliví lidé. Naše služby zajišťujeme několika několika celebritám i předním politikům a jestliže oni nám umožní vstup do svého soukromí, nemusíte se obávat ani Vy. Veškeré důvěrnosti (osobního i obchodního charakteru), se kterými se pracovník setká, zůstávají pouze mezi ním a Vámi. Tyto skutečnosti neprobíráme ani v rámci firmy.

Naše firma je plně pojištěna u České pojišťovny do výše krytí 5-ti miliónů korun případně způsobené škody. Každý pracovník je povinen vedení naší firmy nahlásit případně způsobenou škodu a následně budeme s Vámi za stranu vedení firmy řešit kompenzaci či pojistnou událost.

Výškové opravy a údržba komínů a objednávka

Výstavba nových komínů

Objednávka výškové opravy a údržby komínů předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně výškové opravy a údržbu či revizi komínů objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky výškové opravy a revize komínů a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 nebo bm
 3. Typ povrchu
 4. Výška instalace
 5. Vyčištění povrchu
 6. Přístupnost k místu
 7. Stav povrchu
 8. Čas a preferovaný termín realizace 
 Opravy komínů na rodinných domech

Výškové opravy a údržba komínů a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Výškové opravy a údržba komínů a cenová nabídka vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Počet hodin (vždy odhad)
 4. Cena Kč / hod
 5. Cena Kč /m2
 6. Doprava
 7. Speciální materiály
 8. Doplňkové služby
 9. Předběžná konečná částka
 Opravy komínů na činžovních domech

Výškové opravy a čištění komínů je ve většině případů akce na jeden dne a lze někdy očekávat i na více dnů. 

1330

Rekonstrukce komínů na činžovních domech

Výškové opravy a údržba komínů a technické informace

Výškové opravy a revize komínů provádíme převážně v oblasti oprav cihlových komínů a to z velice prostých důvodů, většina starých komínů výškových budov je již v havarijním stavu a zanedbaná péče o chátrající výškové komíny má za následek jejich naprosto katastrofální stav. Narušená statika výškových komínů, rozpadající se komínové zdivo a drolící se komínové spáry mohou ohrožovat nejen Vaši střechu ale i běžný život dole pod sebou. Proto vždy při provádění výškových oprav komínů instalujeme bezpečnostní sítě.

Provádíme kompletní výškový servis pro Vaše komíny - výstavba nových komínových těles je naší specializací.

 • spárování komínů
 • demolice komínových hlav( věnců) a následná výstavba nových
 • kompletní rekonstrukce komínového zdiva
 • revize komínů
 • sanace komínů v těžce havarijním stavu
 • výroba komínového oplechování
 • instalace střešních lávek

Rekonstrukce komínů na rodinných domech

Výškové revize komínů a technické informace

Výškové revize komínů je prvním krokem a na jeho základě a výsledku šetření navrhneme zákazníkovi optimální řešení. Opravu či kompletní rekonstrukci provádíme až po pečlivém zvážení a konzultaci všech detailů se zákazníkem. Revize nadstřešní části komínů je velice důležitá součást údržby celkového komínového tělesa. Revize komínů doporučujeme provádět min. jednou ročně, zamezíte tím případným rozpadům konstrukce, následným havarijním opravám a případné hloubkové korozi materiálu. Při revizi komínů je námi vždy zkontrolována stabilita nadstřešního komínového tělesa a působení spalin na komínový plášť.

Výšková revize komínů má kladen důraz především na níže uvedené:

 • výšku komínového vyústku nad střešním hřebenem
 • stavu komínového zdiva
 • stavu komínové hlavy ( věnce)
 • stavu komínových spár

** Veškeré revize a měření provádíme pomocí hloubkových sond.

Výměny komínových lávek

Výškové revize a údržba komínů zaznamenává tyto poškození komínů:

Klimatické a povětrnostní vlivy nejčastěji poškozují nadstřešní komínové těleso.

Tato část komínu je dlouhodobě vystavena nepřízni vnějších vlivů jako je mráz, déšť, slunce a vítr:

 • popraskaný komínový věnec
 • opadané omítnutí komínu
 • rozpadlé komínové zdivo
 • zkorodované, či špatně usazené komínové oplechování

Výškové opravy a nátěry komínů a technické informace

Instalaci klempířských prvků

Výškové opravy a rekonstrukce komínů proto provádíme převážně formou havarijního servisu neb včasnou opravou Všeho komínu lze předejít nákladné rekonstrukci, v horším případě požáru. Opravy a rekonstrukce komínů provádíme ve ztížených podmínkách, na nedostupných střechách i na komínech – solitérech.

Výškové opravy komínů po většinu času provádíme na střechách, které nejsou vhodné pro opravy komínů a svým charakterem ztěžují přístup a následný pohyb (chatrná střešní krytina – například eternitové šablony, pálené tašky bobrovky, pražské prejzy.) Pro tyto účely máme vytvořené speciální přenosné střešní pochozí lávky, které nám svým nezátěžový charakterem umožňují opravy a rekonstrukce komínů i na takovýchto střechách provádět.

Komínové oplechování

Výškové opravy a rekonstrukce komínů výškových budov provádíme za pomoci nejnovějších technologií a použité materiály vždy podrobně konzultujeme se zákazníkem. Jestliže jste se rozhodli uskutečnit výměnu topného tělesa a plánujete zrekonstruovat i stávající nadstřešní komínové těleso, jsme tu pro Vás!

V minulých letech byly opravy a rekonstrukce komínů nemyslitelnou záležitostí, vnější komínová tělesa se budovala jako součást nosných stěn budovy a z materiálů, které dnes již neodpovídají současným požadavkům a ani předpisům.

Opravy výškových komínů ve ztížených podmínkách

Výškové opravy komínů, rekonstrukce komínů, čištění komín a zejména bourání komínů provádíme převážně ve městech, kde staré rozpadlé komíny již zcela ztratily svou původní funkci. Výstavba nových komínů probíhá převážně za pomoci speciální lanové techniky a to hlavně na obytných činžovních budovách a rodinných domech.

Opravy a revize historických a památkově chráněných komínů je naše specializace. Zabýváme se také opravami a rekonstrukcemi historických komínů ve výškách se zachováním jejich původní podoby a funkce avšak za použití současných moderních stavebních materiálů a technologií. Opravy a rekonstrukce komínů provádíme vždy jen s použitím matriálů k tomu určených a vhodných k použití v souladu s památkově schválenými standardy.

Rekonstrukce výškových komínů ve ztížených podmínkách

Samočistící impregnace povrchů, fasád, střech, zdí a kamene

Impregnace povrchů se samočistícím efektem provádí naše firma na základě odborné způsobilosti a aplikační certifikace prostřednictvím multifunkční suspenze FN NANO® s fotokatalytickým efektem. Povrchy zdí a střech mohou velmi snadno a za přijatelnou cenu získat samočistící schopnost, která je udrží dlouhodobě čisté s životností kolem 10-ti let.

fn-nano

** Pro zoobrazení technických informací ohledně multifunkční technologie FN NANO - klikněte na textové pole.

Takto profesionálně ošetřený povrch netrpí uplýváním sazí ani prachových částic či tvorbou pavučin a takto ošetřené povrchy neporůstají zelenou řasou a návazně pak ani lišejníky a mechy. K dosažení uvedeného stačí profesionální aplikace ochranných impregnačních multifunkčních nátěrů suspenzemi FN NANO® s fotokatalytickým efektem.

Impregnační suspenze FN NANO® jsou v plném slova smyslu nanotechnologií budoucnosti. Mezi nanotechnologické produkty můžeme počítat i nátěrové hmoty, jejichž mikroskopická struktura a složení jsou založeny uplatnění nových poznatků z oblasti mikrosvěta. Tyto produkty využívají specifických vlastností nanočástic nebo nanovláken pro výrazné zvýšení kvalitativních parametrů, nebo

dosažení zcela nových vlastností (mimořádná odolnost proti otěru, minimální odraz radarového signálu, snížená prostupnost elektromagnetického záření, vysoká tepelněizolační schopnost, samočistící povrchy, čištění vzduchu a vody a další).

Vizualizace schéma fotokatalýzy | FN NANO®

schéma fotokatalýzy

FN NANO® jsou svým složením vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého ve směsi anorganických pojiv. Nanesený nátěr po zaschnutí vytvoří na povrchu vysoce porózní tenkou vrstvu o síle 0,005 - 0,05 mm. Patentovaná kompozice FN NANO® vytváří takovou strukturu a morfologii vrstvy, v níž je maximálně zachována foto aktivita nanočástic TiO2. 1m2 plochy pokryté suspenzí FN NANO® tak vytváří 500 m2 fotoaktivní plochy nanočástic TiO2, na níž může probíhat fotokatalytický́ proces. To zajišťuje povrchům ošetřeným FN NANO® mimořádnou fotokatalytickou účinnost a samočistící schopnost s 10-ti letou životností ochrany ošetřených svislých a šikmých povrchů fasád, střech a zdiva.

Vizualizace reakční schopnosti fotokatalýzy | FN NANO®

schopnosti fotokatalýzy

Ideálním podkladem pro samočistící fotokatalytické impregnace a ochranné suspenze FN NANO® je beton, silikátové omítky a barvy, kámen (zejména vápenec, mramor, opuka, pískovec), neglazovaná keramika (obklady, cihly, střešní tašky). Aplikovat lze i na akrylátové omítky a barvy. Nanášení vyžaduje speciální air-less technologii a aparaturu, provádí se stříkáním (pistole HVLP) v kombinaci s profi aplikačním válečkem. Aplikaci je vhodné realizovat prostřednictvím certifikované odborně prováděcí firmy.

Impregnace fasád, střech, zdiva, cihel prostřednictvím fotokatalytické suspenze FN NANO® provádíme jako samočistící ochranu povrchů v níže uvedených oblastech s 10-ti letou garancí impregnace:

 • dlouhodobé zachování čistého povrchu stěn, střech a stavebních konstrukcí
 • pro zamezení tvorby usazenin na povrchu ošetřeném suspenzemi FN NANO®
 • ochrana proti uplývání a redukce výskytu sazí, prachových částic, mikro kapének tuku, mastnot aj.
 • omezení výskytu a tvorby mechů a řas, kdy fotokatalytický́ efekt zabraňuje na těchto plochách růstu plísní, řas, lišejníků a mechů
 • anti-graffiti ochrana plochy, na nichž je nanesena silnější vrstva suspenze FN NANO® (0,1 –0,2 mm), vykazují díky vlastnostem silný́ antigraffiti efekt

Referenční aplikace fotokatalytických impregnací | FN NANO®

aplikace fotokatalytických impregnací

aplikace fotokatalytických impregnací

aplikace fotokatalytických impregnací

Ceník profesionálních služeb

 • od 400,- Kč / hod bez DPH per pracovník
 • od 60,- Kč bez DPH per bm | výškové nátěry komínů a klempířských prvků
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.

TIP: Navštivte naši fotogalerii či videogalerii a prohlédněte si ukázky našich realizací.

Naše firma zajišťuje realizaci zakázek v rámci celé České republiky a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně.

V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu, je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo e-mailem.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Vedení firmy Výškový Servis®

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.