Výškové opravy, čištění a instalace světlíků

Výškové práce a opravy světlíků, čištění světlíků, revize světlíků, revitalizace starých zanedbaných světlíků ve výškách, údržba světlíků činžovních domů, konzervace starých nefunkčních světlíků, zastřešování světlíků, opravy a rekonstrukce světlíků pomocí horolezecké techniky. Opravy a rekonstrukce světlíků provádíme především uvnitř starých činžovních domů a jsme tyto služby připraveni zajistit do 48-mi hodin od Vaší objednávky v rámci Prahy a České republiky.

Opravy světlíků

Potřebujete zajistit kvalitní výškové práce, opravu a čištění světlíků a prosklení ve Vašem objektu, firmě, domě či budově ve Vašem regionu v rámci České republiky?

Opravy a čištění světlíků Praha a okolí, opravy a čištění světlíků Brno, opravy a čištění světlíků okapů Plzeň, opravy a čištění světlíků Mělník, opravy a čištění světlíků Česká lípa, opravy a čištění světlíků Mladá Boleslav, opravy a čištění světlíků Liberec, opravy a čištění světlíků Ústí nad Labem, opravy a čištění světlíků Děčín, opravy a čištění světlíků Kladno, opravy a čištění světlíků Benešov, opravy a čištění světlíků Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin ve Vašem regionu.

čištění světlíků Praha

Námi používané metody profesionální výškové opravy a čištění světlíků jsou prováděny na základě odborných školení a získaných certifikátů, prostřednictvím vysoce kvalitních a účinných pomůcek včetně profesionálních renomovaných kvalitních materiálů a produktů.

Výškové opravy a čištění světlíků je prováděno v rámci naší firmy dle bezpečnostních směrnic a certifikací ČHS (Českého horolezeckého svazu), kterého je naše firma čestným členem. Absolvované školení pro odborné provádění výškových prací nás zavazuje k profesionálnímu a odbornému provedení objednaných úkonů včetně minimalizace poškození Vašeho majetku. Výše uvedené jsme schopni zajistit díky našim dlouholetým zkušenostem z horolezectví, což je velká výhoda pro výškové práce, pro práce na těžko dostupných místech a pohybu ve velké expozici.

Výškové opravy a čištění světlíků a úvodní informace

čištění světlíků

Jsme si vědomi, že pokud se Vám povede nalézt skutečně seriózní firmu provádějící odborné výškové práce, mají obě strany oboustranně vyhráno. S naší firmou Výškový Servis® máte o komplexní výškový servis a odborně provedené výškové práce postaráno. Díky zkušeným pracovníkům, profesionálním zkušenostem a komplexnímu servisu od A-Z, budete jistě příjemně překvapeni a dle zkušeností našich stávajících klientů především spokojeni.

Výškové opravy a čištění světlíků provádíme na všech druzích střech a ze všech druhů materiálů, specializujeme se na montáže světlíkových a okapových systémů prováděných ve výškách, pomocí horolezecké techniky. Provádíme údržbu a opravy světlíků a okapů na rodinných i činžovních domech. Zanedbaná péče o světlíkový systém a okapový systém má za následek časté havarijní situace. Zejména ve městech na činžovních domech provádíme opravy a nátěry světlíků a okapový žlabů a svodů. Naši pracovníci jsou držitelé výučních listů a profesionálové ve svém oboru.

instalace světlíků

Výškové opravy a instalace světlíků je vedoucí pracovník povinen zahájit ve smluveném čase včetně ostatních pracovníků. V případě zpoždění je povinen minimálně 20 minut předem klienta informovat o zpoždění. Každý pracovník je povinen sdělit klientovi / zákazníkovi své jméno a řádně se představit. Při požádání klientem je povinen předložit občanský průkaz.

Můžete se spolehnout, že všichni naši zaměstnanci, kteří k Vám přijdou jsou prověření, bezúhonní a spolehliví lidé. Naše služby zajišťujeme několika několika celebritám i předním politikům a jestliže oni nám umožní vstup do svého soukromí, nemusíte se obávat ani Vy. Veškeré důvěrnosti (osobního i obchodního charakteru), se kterými se pracovník setká, zůstávají pouze mezi ním a Vámi. Tyto skutečnosti neprobíráme ani v rámci firmy.

Naše firma je plně pojištěna u České pojišťovny do výše krytí 5-ti miliónů korun případně způsobené škody. Každý pracovník je povinen vedení naší firmy nahlásit případně způsobenou škodu a následně budeme s Vámi za stranu vedení firmy řešit kompenzaci či pojistnou událost.

Výškové opravy a čištění světlíků a objednávka

Výškové opravy a instalace světlíků

Objednávka výškové opravy a čištění světlíků předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně výškové opravy a čištění světlíků objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky výškové opravy a čištění světlíků a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 • Adresa a lokalita místa
 • Plocha v m2 nebo bm
 • Typ povrchu
 • Výška instalace
 • Vyčištění povrchu
 • Přístupnost k místu
 • Stav povrchu
 • Čas a preferovaný termín realizace
 opravy a čištění světlíků

Opravy, instalace klempířských prvků a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Výškové opravy a čištění světlíků a cenová nabídka vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 • Adresa a lokalita místa
 • Počet pracovníků
 • Počet hodin (vždy odhad)
 • Cena kč / hod
 • Cena kč /m2
 • Doprava
 • Speciální materiály
 • Doplňkové služby
 • Předběžná konečná částka
 údržba světlíků

Výškové opravy a údržba světlíků je ve většině případů akce na jeden dne a lze někdy očekávat i na více dnů. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případů se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však výjimky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás během průběhu prací mají povinnosti upozornit na případný nárůst počtu hodin.

Opravy a údržba světlíků a technické informace

Výškové opravy a instalace světlíků

Výškové opravy a instalace světlíků, které slouží především jako prosvětlovací prvek obytných objektů, neméně důležitou rolí světlíků bývá však i odvětrávání(ventilace) celého stavebního díla. Světlíky jsou součástí téměř všech starších činžovních domů ve městech a často znamenají pro jejich majitele pouze řadu problémů, avšak jedná se o velice důležitou součást domu, které je potřeba věnovat náležitou péči a provádět pravidelnou údržbu.

Abyste předešli problémům s Vaším světlíkem, nabízíme Vám komplexní servis pro tyto prostory – mezi ně patří i pravidelná revize světlíků. Tato revize je prováděna naší firmou jednou za stanovený časový interval, revize probíhá pomocí horolezecké techniky, prolaněním způsobilé osoby, zhodnocením rizik a nafocením případných škod. Naše firma je členem cechů a naši pracovníci jsou držitelé výučních listů a profesionálové ve svém oboru.

prosvětlovací prvek obytných objektů

V mnoha činžovních domech je pak světlík využíván jako univerzální odpadní šachta, popelník a hnízdo přemnožených městských holubů. Proto vždy, když provádíme výškové práce ve světlíku, používáme vysoce kvalitní osobní ochranné pomůcky – zvláště speciální respirátory, obličejové masky, overaly a hygienické pracovní rukavice.

Sklepním světlíkem mnohdy bývají vedeny instalace, elektrické vedení a odpadní trubky – proto se pro mnoho obyvatel domu stává světlík neatraktivním, opomíjeným a tím pádem velice zanedbaným prostorem. Takovéto výškové práce jsou proto opravdu jen pro profesionály, kteří naprosto rozumí své profesi – jedná se o skutečně rizikové výškové práce prováděné ve stísněných prostorách, kde by možnost případné záchrany pracovníka byla opravdu komplikovaná. Naši vyškolení pracovníci jsou však připraveni na všechno – každý rok se účastníme simulované záchrany ze světlíku a podobných prostor se skupinou dobrovolných hasičů.

Sklepní světlíky

Holubi bývají nejčastější noční můrou majitelů a správců činžovních domů – světlíky jsou teplé a stinné místo vhodné k jejich shlukování a hnízdění. Světlíky činžovních domů jsou proto často plné nánosu holubích exkrementů, zbytků živočichů a jejich různých částí, to má za následek poškození celého světlíkového sytému. Pomocí specializovaných výškových prací jsme schopni tuto problematiku řešit – proti agresivnímu holubímu trusu, který je zdrojem mnoha alergenů je třeba nasadit osvědčenou chemickou desinfekci.

Holubí trus je silně toxický biologický odpadní materiál, je zdrojem potravy pro mnoho jiných škůdců, což má za následek šíření silného zápachu v celém světlíku a šíření mnoha bakterií do všech světlíkových částí. V takových to případech provádíme mytí světlíků metodou parního a horkovodního chemického čištění DEZISAN PROFI a následné čištění světlíku dekontaminačními přípravky. Po těchto provádíme preventivní zasíťování světlíku ze střešní časti a to opět pomocí horolezecké techniky. Jedná se o velice účinnou a rychlou metodu zavěšení speciálních záchytných sítí v horizontální rovině. Tím se celý světlík uzavře a zabrání průniku a jiných škůdců a ptactva do prostor domu.

Sklepní světlíky

Sklepní světlíky si nás žádá, v případě, že stejně dojde k proniknutí škůdce do domovní části světlíku či k zachycení ptactva do sítě – poskytujeme sekundární servis pro podobné situace. Provádíme odstraňování uvízlého ptactva ze záchytných sítí, odstraňování nečistot ze sítí a to vše bezpečně a rychle jako výškové práce pomocí horolezecké techniky. Na podobné výškové práce ve stísněných prostorách, či světlíkách jsme vybaveni odchytovou technikou a používáme dlouhodobě osvědčené materiály.

instalace klempířských prvků

Výškový Servis® je Vám schopen nabídnout rozsáhlý servis k údržbě těchto prostor. Veškerou údržbu a opravy světlíků provádíme bez použití těžkého lešení, bez zatěžování Vašich nájemníků zbytečným hlukem a hromady stavebních nečistot. Výškové práce provádíme za pomoci horolezecké techniky, která jako jediná má možnost v takto stísněných prostorech uspět.

Nabízíme komplexní řešení Vašeho problému v několika krocích:

 • Prolaněním naším pracovníkem celého světlíku zjistíme stav poškození.
 • Spočítáme rozsah škod ve světlíku a zkonzultujeme s Vámi.
 • Zednickými opravami zajstíme a zrenovujeme omítku ve světlíku.
 • Provedeme zateplení světlíku, opravíme klempířské a instalační části.
 • Nainstalujeme sítě proti ptactvu a celý světlík zastřešíme a odvětráme.

sítě proti ptactvu

Ceník profesionálních služeb

 • od 400,- Kč / hod bez DPH per pracovník
 • od 60,- Kč bez DPH per bm | výškové nátěry okapů a svodů a světlíků
 • od 120,- Kč bez DPH per m2 | výškové čištění okapů a svodů a světlíků
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.

TIP: Navštivte naši fotogalerii či videogalerii a prohlédněte si ukázky našich realizací.

Naše firma zajišťuje realizaci zakázek v rámci celé České republiky a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně.

V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu, je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo e-mailem.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Vedení firmy Výškový Servis®

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.