Nátěry ocelových konstrukcí, stožárů a vysílačů

Výškové práce Praha a ČR, nátěry ocelových konstrukcí, antikorozní nátěry ocelových konstrukcí, výškové čištění vysílačů, výškové nátěry vysílačů, výškové antikorozní nátěry vysílačů, výškové revize vysílačů, výškové impregnace vysílačů, výškové čištění stožárů, výškové nátěry stožárů, výškové antikorozní nátěry stožárů, výškové revize stožárů, výškové impregnace stožárů, výškové čištění vodojemů, výškové nátěry vodojemů, výškové antikorozní nátěry vodojemů, výškové revize vodojemů, výškové impregnace vodojemů, antikorozní ochrana povrchů a materiálů včetně impregnace povrchů jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin od Vaší objednávky v rámci Prahy a České republiky.

Výškové práce Praha

Potřebujete zajistit kvalitní a odborné výškové práce, nátěry a antikorozní ochranu ocelových konstrukcí, nátěry vysílačů, nátěry stožárů, nátěry vodojemů či nátěry a impregnace povrchů ve Vašem regionu v rámci České republiky?

Nátěry konstrukcí, stožárů a vysílačů Praha, nátěry konstrukcí, stožárů a vysílačů Plzeň, nátěry konstrukcí, stožárů a vysílačů Mělník, nátěry konstrukcí, stožárů a vysílačů Česká lípa, nátěry konstrukcí, stožárů a vysílačů Mladá Boleslav, nátěry konstrukcí, stožárů a vysílačů Liberec, nátěry konstrukcí, stožárů a vysílačů Ústí nad Labem, nátěry konstrukcí, stožárů a vysílačů Děčín, nátěry konstrukcí, stožárů a vysílačů Kladno, nátěry konstrukcí, stožárů a vysílačů Benešov, nátěry konstrukcí, stožárů a vysílačů Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin ve Vašem regionu.

Námi používané metody profesionálních výškových nátěrů, oprav a údržby či impregnací ocelových konstrukcí, vysílačů a stožárů jsou prováděny na základě odborných školení  a získaných certifikátů, prostřednictvím vysoce kvalitních a účinných pomůcek včetně profesionálních renomovaných kvalitních materiálů a produktů.

Výškové práce ČR

Výškové nátěry a údržba ocelových konstrukcí, vysílačů, stožárů a vodojemů je prováděna v rámci naší firmy dle bezpečnostních směrnic a certifikací ČHS (Českého horolezeckého svazu), kterého je naše firma čestným členem.  Absolvované školení pro odborné provádění výškových prací nás zavazuje k profesionálnímu a odbornému provedení objednaných úkonů včetně minimalizace poškození Vašeho majetku. Výše uvedené jsme schopni zajistit díky našim dlouholetým zkušenostem z horolezectví, což je velká výhoda pro výškové práce, pro práce na těžko dostupných místech a pohybu ve velké expozici.

Výškové nátěry konstrukcí, stožárů a úvodní informace

Nátěry ocelových konstrukcí

Jsme si vědomi, že pokud se Vám povede nalézt skutečně seriózní  firmu provádějící odborné výškové práce, mají obě strany oboustranně vyhráno. S naší firmou Výškový Servis®  máte o komplexní výškový servis a odborně provedené výškové práce postaráno. Díky zkušeným pracovníkům, profesionálním zkušenostem a komplexnímu servisu od A-Z, budete jistě příjemně překvapeni a dle zkušeností našich stávajících klientů  především spokojeni.

Výškové nátěry a údržbu ocelových konstrukcí, vysílačů, stožárů a vodojemů provádíme pomocí horolezecké techniky a výškové plošiny. Provádíme nátěry, antikorozní ochranu, údržbu, opravy a elektromontážní práce. Naši pracovníci jsou držitelé výučních listů, elektromontážních certifikací a profesionálové ve svém oboru.

Výškové nátěry a údržbu ocelových konstrukcí, vysílačů, stožárů a vodojemů je vedoucí pracovník povinen zahájit ve smluveném čase včetně ostatních pracovníků. V případě zpoždění je povinen minimálně 20 minut předem klienta informovat o zpoždění. Každý pracovník je povinen sdělit klientovi / zákazníkovi své jméno a řádně se představit. Při požádání klientem je povinen přeložit občanský průkaz.

Antikorozní nátěry ocelových konstrukcí

Můžete se spolehnout, že všichni naši zaměstnanci, kteří k Vám přijdou jsou prověření, bezúhonní a spolehliví lidé. Zajišťujeme realizace a výškové práce několika celebritám i předním politikům a jestliže oni nám umožní vstup do svého soukromí, nemusíte se obávat ani Vy. Veškeré důvěrnosti (osobního i obchodního charakteru), se kterými se pracovník setká, zůstávají pouze mezi ním a Vámi. Tyto skutečnosti neprobíráme ani v rámci firmy.

Naše firma je plně pojištěna u České pojišťovny do výše krytí 5-ti miliónů korun případně způsobené škody. Každý pracovník je povinen vedení naší firmy nahlásit případně způsobenou škodu a následně budeme s Vámi za stranu vedení firmy řešit kompenzaci či pojistnou událost.

Výškové nátěry konstrukcí, stožárů  a objednávka

Výškové čištění vysílačů

Objednávka nátěrů a údržby ocelových konstrukcí, vysílačů, stožárů a vodojemů předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně výškové práce a nátěry objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem.  Nejvhodnější forma objednávky výškových prací a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 nebo bm
 3. Typ povrchu
 4. Výška realizace
 5. Příprava povrchu
 6. Přístupnost k místu
 7. Stav povrchu
 8. Čas a preferovaný termín realizace
 Výškové nátěry vysílačů

Výškové nátěry konstrukcí, stožárů  a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Výškové nátěry a údržba konstrukcí, stožárů, vysílačů, vodojemů a cenová nabídkavždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Počet hodin (vždy odhad)
 4. Cena kč / hod
 5. Cena kč /m2
 6. Doprava
 7. Speciální materiály
 8. Doplňkové služby
 9. Předběžná konečná částka
 Výškové antikorozní nátěry vysílačů

Výškové nátěry a údržba konstrukcí, stožárů, vysílačů, vodojemů je ve většině případů akce  jeden až dva dny a lze někdy očekávat i na více dnů. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případech se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však výjimky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás během průběhu výškových prací mají povinnosti upozornit na případný nárůst počtu hodin.

Výšková údržba konstrukcí, stožárů a technické info

Výškové revize vysílačů

Výškové práce Praha a ČR, nátěry ocelových konstrukcí, anti-korozní nátěry ocelových konstrukcí, výškové čištění vysílačů, výškové nátěry vysílačů, výškové antikorozní nátěry vysílačů, výškové revize vysílačů, výškové impregnace vysílačů, výškové čištění stožárů, výškové nátěry stožárů, výškové antikorozní nátěry stožárů, výškové revize stožárů, výškové impregnace stožárů, výškové čištění vodojemů, výškové nátěry vodojemů, výškové antikorozní nátěry vodojemů, výškové revize vodojemů, výškové impregnace vodojemů, antikorozní ochrana povrchů a materiálů včetně impregnace povrchů provádíme především v Praze  a České Republice.

Výškové impregnace vysílačů

Provádíme nátěry ve výškách a nátěry všech druhů výškových konstrukcí. Nabízíme specializované natěračské práce s využitím horolezecké a vysokozdvižné techniky, zaměřené na nátěry výškových konstrukcí a staveb. Provádíme ochranné nátěry všech druhů výškových konstrukcí a aplikace reklamních a signálních grafických prvků na výškových stavbách a konstrukcích. Naše firma je členem cechů a naši pracovníci jsou držitelé výučních listů a profesionálové ve svém oboru a materiály a vždy dodržujeme pracovní postup, který je schválený cechem KLEMPÍŘŮ, POKRÝVAČŮ A TESAŘŮ.

Výšková specializace naší firmy Výškový Servis®

 • Nátěry fasád výškových domů - věžáky, mrakodrapy, vysoké domy
 • Nátěry ocelových konstrukcí a stavebních nosných systémů
 • Nátěry vodojemů a výškových zásobníků a nádrží
 • Nátěry balkónů a výškových teras - z plošin i z lanové techniky
 • Nátěry stožárů vysokého napětí a velmi vysokého napětí
 • Nátěry sloupů - držáky trolejového vedení, sloupy rozvodů elektřiny
 • Nátěry vysílačů - televizních, rozhlasových, GSM operátorů
 • Nátěry průmyslových věží - vodojemy, plynojemy, obilná sila
 • Nátěry střech výškových budov - sedlové i ploché střechy
 • Nátěry mostů a lávek - betonové, ocelové i dřevěné mosty
 • Nátěry komínů - komíny domů i továren
 • Nátěry dalších výškových konstrukcí a staveb

Výškové čištění stožárů

Naši výškový pracovníci mají dlouholeté zkušenosti s nátěry ve výškách a potřebná osvědčení pro jejich aplikace. Mnozí z našich natěračů jsou aktivními horolezci a dbají na maximální bezpečnost svoji i dalších osob. Zabezpečíme a zajistíme okolí natíraných konstrukcí proti potřísnění barvou nebo zranění druhých osob a proti poškození cizího majetku včetně kvalitní realizace nátěrů výškových konstrukcí s ohledem na typ objektu a materiál konstrukce. Po práci naši  pracovníci provedou uvedení pracovišť do původního stavu.

Cenovou nabídku na nátěry výškových konstrukcí a budov stvrdíme závazným cenovým rozpočtem. Na základě prohlídky interiéru proběhne bezplatná konzultace záměru zákazníka s naším odborníkem na nátěry výškových konstrukcí a budov. Jako odborná a prováděcí firma uzavíráme se zákazníkem smlouvu o dílo, ve které jsou uvedeny maximální ceny materiálu a prováděných prací.

Výšková údržba, nátěry výškových ocelových konstrukcí

Výškové nátěry stožárů

Výškové práce, nátěry a anti-korozní nátěry ocelových konstrukcí provádíme za použití horolezecké a vysokozdvižné techniky. Máme odbornou znalost problematiky nátěrových hmot na ocelové konstrukce. Používáme jen nejvhodnější materiály pro nátěry ocelových, ocelových pozinkových či dřevěných konstrukcí, opláštění objektů apod.

Zajištění kvalitní povrchové ochrany proti povětrnostním vlivům je předpokladem dlouhé životnosti jakékoli výškové konstrukce či stavby. Výškové konstrukce a stavby, jako jsou věže, stožáry, výškové budovy, mosty, pláště všech budov, střechy apod. jsou mnohem více než běžné objekty vystaveny působení mnoha agresívních vlivů, ať už je to vítr, kyselé deště, slunce nebo třeba ptačí trus. Kromě toho se výškové objekty samy nabízejí jako z dálky viditelná reklamní plocha, případně musí barevné označení těchto objektů vyhovovat předpisům pro zajištění bezpečného leteckého provozu.

Výškové antikorozní nátěry stožárů

Nátěry výškových konstrukcí vyžadují speciální dovednosti a techniku. Pro všechny tyto výškové stavby je společná vysoká náročnost provádění ochranných nátěrů. Nátěry výškových konstrukcí a staveb vyžadují zcela odlišný přístup řemeslníků, než je tomu u nátěrů přízemních a nízkých staveb a konstrukcí. Do velkých výšek nelze anebo není ekonomické stavět lešení, případně zajišťovat přístup natěračů přistavením vysokozdvižné plošiny.

Výškové natěračské práce v rámci naší firmy Výškový Servis® vykonávají jen odborně vyškolené týmy natěračů s dobrou horolezeckou průpravou, které namísto vysokozdvižných prostředků a lešení využívají pohotovou a provozně levnou horolezeckou výbavu. K tomu je nutné, aby tito specialisté byli nejen odborníky na nátěry a malby, ale také měli dostatečnou praxi a teoretickou průpravu pro práci ve výškách a ze slaňovací techniky.

Nátěry výškových ocelových konstrukcí a stožárů

Výškové revize stožárů

Nátěry ocelových konstrukcí se rozumí provedení nátěru ocelových konstrukcí těžkých „A", středních „B", lehkých „C", velmi lehkých „CC", plnostěnných „D" a železničních mostů barvami olejovými, syntetickými, chlorkaučukovými, polystyrenovými, polymerátovými, epoxidovými, epoxidehtovými, polyuretanovými a disperzními. Příprava povrchu je odrezivění s očištěním, obroušení podkladu a oprášení, obroušení a oprášení základního nátěru, rozmíchání barvy, první krycí nátěr, obroušení a oprášení, rozmíchání barvy, druhý krycí nátěr, obroušení a oprášení, rozmíchání barvy v počtu podle vrstev emailu, nátěr emailem v počtu podle nanášených vrstev.

Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí se rozumí provedení nátěru zámečnických výrobků barvami olejovými, syntetickými, vynilovými (polystyrénovými, polymerátovými), epoxidovými, epoxidehtovými, celulózovými, polyuretanovými, disperzními a asfaltovými laky. Přípravným krokem je i odrezivění, očištění, obroušení a oprášení v počtu podle vrstev základního nátěru, rozmíchání barvy v počtu podle nanášených vrstev základního nátěru, nanesení nátěru v počtu podle vrstev základního nátěru a krycí nátěr v počtu dle nanášených vrstev a nátěr emailem a nátěr lakem.

Nátěry klempířských konstrukcí se rozumí provedení nátěru klempířských prvků barvami olejovými, syntetickými, akrylátovými nebo disperzními. Přípravným krokem je namíchání barvy pro základní nátěr, očištění s ochranným. nátěrem, obroušení, oprášení a rozmíchání barvy v počtu podle vrstev krycího nátěru a krycí nátěr v počtu dle nanášených vrstev, rozmíchání barvy v počtu podle vrstev emailu, nátěr emailem v počtu podle nanášených vrstev.

Nátěry a údržba konstrukcí stožárů vysokého napětí

Výškové čištění vodojemů

Nátěry stožárů vysokého napětí vyžaduje odbornou znalost problematiky tohoto oboru. Naše firma je absolventem několika školení a prováděcích odborných realizací.

Výškovou dispozici a funkci stožárů a geometrické uspořádání (konfigurace) vodičů a zemnicích lan podmiňuje tvar hlavy stožárů. Z toho vyplývají i výšky stožárů, které jsou dále závislé na rozestupu stožárů od sebe. Vzdálenosti stožárů velmi vysokého napětí jsou od 300 do 500 m (300 m je nejčastěji při 110 KV, při vyšších napětích a těžších vodičích bývají vzdálenosti větší). Výška stožáru tedy závisí na vzdálenosti nejspodnějšího vodiče od země, na průvěsu, délce izolátorových závěsů a armatur, konfiguraci vodičů a zemnicích lan.

Výška stožárů a rozestupy stožárů jsou dány vyhláškou neb při teplotních změnách, zatížení námrazou a větrem se v porovnání s montážním stavem se mění poloha vodičů proti zemi a stožáru. Přiblížení k zemi nebo ke stožáru znamená pro lidi smrtelné nebezpečí a může krátkým spojením přivodit zkrat, a tak vypnutí nebo i havárii vedení. Minimální vzdálenost od země je závislá jednak na výšce napětí, jednak na zalidnění terénu (nad nepřístupnými místy je nižší než v hustě zalidněných oblastech a nad veřejnými komunikacemi). Námraza bývá rozhodující u malých průřezů a velkých výpočtových pevností, např. u zemnicích lan, v jiných případech způsobuje větší průvěs zpravidla oteplení lana.

Výškové nátěry vodojemů

Typy stožáru jsou charakterizovány především parametry vedení (výkon, napětí, systém, vodiče a zemnicí lana, izolátory), dále geometrií včetně uspořádání vodičů, zatížením závislým především na vodičích, funkci v trase, větrové a námrazové oblasti, statické soustavě a na konstrukci prvků, použitém materiálu a na způsobu spojování. Souhrnným hlediskem třídění může být napětí elektrického vedení, podle kterého by se daly rozlišovat skupiny stožárů VVN:

 • pro napětí 110 kV, relativně lehké konstrukce
 • pro napětí 220 kV, tvarově podobné stožárům pr100 kV,
 • pro napětí 400 kV jsou už těžké konstrukce, z důvodu těžkých vodičů a velkých rozměrů

Nosné stožáry jsou to mezilehlé stožáry přímé trasy, na kterých jsou vodiče zavěšeny pomocí svislých izolátorových závěsů. Vodorovné složky tahů vodičů se na izolátorech ruší, takže stožár ve směru vedení je namáhán vodorovnou silou jen od tlaku větru na stožár, resp. fiktivním vodorovným zatížením. Převládajícím zatížením je zatížení větrem kolmo na směr vedení.

Výztužné - kotevní – stožáry vytvářejí pevné body na trase. Vodiče jsou ke stožáru připojeny pomocí kotevních izolátorových závěsů, namáhaných plným tahem vodičů. Vodič přechází přes izolátory přeponkou bez mechanického namáhání. Výztužné stožáry jsou důležité i pro napínání vodičů, proto jsou jejich počet a polohy závislé na postupu montáže vedení. Při dimenzování se zpravidla uvažuje jednostranné zatížení, které odpovídá 2/3 maximálních tahů vodičů a zemnícího lana.

Rohové stožáry jsou v lomech trasy, mohou být jako nosné nebo zároveň výztužné. Rohové stožáry přenášejí výslednici tahů ve vodičích včetně námrazy.

Dále rozeznáváme stožáry koncové, odbočné, rozvodné, křižovatkové (při křižování vedení se železnicí, vodní překážkou nebo s jiným vedením libovolného napětí). U velkých vodních překážek vzniká potřeba speciálních stožárů.

Výškové antikorozní nátěry vodojemů

Konstrukce výškových stožárů a jejich výroba vychází z ocelových prutů stožárů , pro něž se dnes převážně používají ostrohranné válcované profily, a to především úhelníky. V úvahu přicházejí ještě trubky, a to buď jako příhradová konstrukce s dlouhými pruty, nebo jako členitá a rámová konstrukce. Racionální použití trubek si žádá u návrhu využít především jejich velké únosnosti ve vzpěru, tj. volit delší pruty, a tím snižovat počet styčníků. Trubky nepřinášejí podstatné úspory z důvodu menšího zatížení konstrukce větrem, protože o dimenzích rozhoduje kroucení a zatížení vodičů větrem.

Povrchová ochrana stožárů vysokého napětí se rozděluje dle druhů výškových stožárů se tři druhy povrchových ochran: tradiční (základní nátěr + 2 vrstvy vrchního nátěru), pozinkování a použití oceli se zvýšenou odolností proti povětrnostní korozi. Pro velkou pracnost a složitost údržby (komplikace při obnovách za provozu) se dnes dává přednost dlouhodobé povrchové ochraně. Především je to žárové zinkování, popř. s utěsňujícím vrchním nátěrem, nebo oceli odolné proti atmosférické korozi. Volba povrchové ochrany značně ovlivňuje konstrukci prvků. Při žárovém zinkování mají dílce tyčový charakter, profily musí být otevřené, stykování pozinkovaných dílců šroubované.

Výškové nátěry a údržba vysílačů, antén a vodojemů

Výškové revize vodojemů

Naše firma Výškový Servis® provádí generální revize, čištění, nátěry, antikorozní nátěry  vodojemů  a vysílačů typu Hydroglobus, Aknaglobus, HG, AKNA, AK, AKV, VV a ZV včetně vypracování kontrolní zprávy a ocenění na prováděné opravy.

Výškové čistění nádrží vodojemů provádíme pravidelně či dle stavu čištěné nádrže a je především třeba stanovit na základě provozního řádu vodojemu zpracovaného dle TNV 755 950, TNV 755 922 a vyhl. 252/204 Sb. Doporučené termíny čištění jsou stanoveny min. 1x za rok. Čištění provádíme tlakovou vodou s následným oplachem dezinfekčním prostředkem.

Výškové impregnace vodojemů

Výškové opravy hliníkového opláštění nádrže či oprava uvolněného Al opláštění nádrže a tepelných izolací, provádíme doplnění chybějících Al plechů a izolace. Opravu provádíme horolezeckou technikou snýtováním Al pechů.

Výškové nátěry venkovní části sloupu aobnova nátěru se provádí na základě vizuální a osobní prohlídky. Před provedením základního nátěru je celý povrch obroušen drátěnými kotouči a následně proveden základní a vrchní nátěr. Na vrchní nátěr používáme kvalitní nátěrové hmoty na ocelové konstrukce odolné povětrnostním vlivům. Před provedením nátěru jsou zatmeleny spoje spojovacích  přírub. Reklamní popisy na sloup vodojemu provádíme ze speciální elektrické montážní lávky zajišťující přístup po celém obvodu a výšce.

Antikorozní ochrana povrchů

Antikorozní nátěry a impregnace ocelových  konstrukcí

Antikorozní nátěry ve výškách provádíme prostřednictvím konzervačních olejů OilCor 201 a OilCor 205, jenž jsou světle žluté až nahnědlé kapaliny střední viskozity. Jedná se o směs vysoce jakostních olejů, vysoce rafinovaných kapalných uhlovodíků, protikorozních inhibitorů a jiných aditiv.

Antikorozní nátěry a hmoty jsou určeny ke konzervaci kovových výrobků a to OilCor 201 výrobků ze železných kovů a OilCor 205 výrobků ze železných i barevných kovů, zejména z nelegovaných i legovaných ocelí, mědi, mosazi, slitin hliníku, slitin zinku a hořčíku, stříbra aj. Prostředky se používají ke konečné konzervaci v závěrečné fázi povrchových úprav výrobku. Konzervační oleje jsou vhodné pro krátkodobou i dlouhodobou dočasnou ochranu v souladu s ČSN 03 8205. Na povrchu zanechávají velmi tenký ochranný film, který v převážné většině případů není nutné odstraňovat.

Antikorozní ochrana materiálů

Stabilizace koroze ve výškách je prováděna stabilizátorem atmosférické rzi ConvertCor 131 PROFI. Je to vodou ředitelná, nahnědlá, mléčně zakalená kapalina obsahující filmotvornou složku a speciální aditiva pro chemickou přeměnu rzi na stabilní produkty. Výsledným produktem chemické reakce prostředku se rzí je kovo-polymer, který tvoří inertní tvrdou vrstvu, odolnou korozním chemikáliím a zabraňující progresi dřívější koroze. Nahrazuje současně funkci odrezovače a základové barvy.

Výškové aplikace antikorozních nátěrů mají ověřeno a odzkoušeno, že ochrana zkorodovaných železných povrchů pomocí tohoto prostředku je účinnější, než mechanické odstranění koroze (například broušením nebo tryskáním) a pak následné natření. Prostředek je vhodný pro ošetřování silně zrezivělých povrchů s hrubou vrstvou koroze. Prostředek vytváří podklad pro následně nanášené ochranné povlaky (nátěrové systémy, laky, aj.).

Impregnace povrchů

Výškové metody aplikace antikorozních nátěrů mají své jasné standardy. Před použitím a zahájením aplikace je nutné výrobek důkladně rozmíchat a to zejména tmavou usazeninu na dně. Zrezivělý povrch se zbaví nepřilnavých vrstev, mechanických nečistot a mastnoty. Pro vyhovující kvalitu stabilizace postačuje odmaštění běžnými typy odmašťovacích prostředků (tenzidy). Opadavá rez se odstraňuje mechanicky, nejčastěji ocelovým kartáčem. Konzistentní přilnavá vrstva se opláchne vodou s přídavkem saponátu, pak se opláchne čistou vodou a na ovlhčený povrch se aplikuje stabilizátor. Prostředek se nanáší ve slabých vrstvách, nejlépe do ne zcela zaschlých a to natíráním štětcem, válečkováním nebo stříkáním. Je důležité, aby povrch po aplikaci stabilizátoru zůstal minimálně 4 hodiny vlhký, aby stabilizační proces proběhl co nejdokonaleji.

Antikorozní aplikaci stabilizace povrchu ve výškách není vhodné provádět přímo  na přímém slunci. Při aplikaci stabilizátoru ConvertCor 131 PROFI je vhodnější vlhké počasí, aby byla zabezpečena potřebná vlhkost povrchu v dostatečném časovém úseku v průběhu stabilizace. Při chemické přeměně dochází ke spotřebování vody a proto při rychlém zasychání je nutno udržovat povrch vlhký případným opakováním nátěru stabilizátoru. Zpomalení zasychání lze dosáhnout také mírným naředěním stabilizátoru vodou. Správná reakce se pozná zčernáním rzi.

Antikorozní výškové nátěry nelze aplikovat při teplotách pod 4°C. Pro následné nanesení finální vrchní nátěrové hmoty je nutné stabilizátor koroze a přípravu povrchu nechat reagovat minimálně 48 hodin po aplikaci. Do té doby prostředek chemicky reaguje s korozí a mohlo by dojít k reakci s barvou. U některých syntetických barev (alkydových) může dojít k prodloužení doby zasychání. Nejpozději se svrchní nátěrový systém nanáší do 4 týdnů po aplikaci stabilizátoru koroze ConvertCor PROFI.

Antikorozní aplikaci stabilizace

Samočistící impregnace povrchů, fasád, střech, zdí a kamene

Impregnace povrchů se samočistícím efektem provádí naše firma na základě odborné způsobilosti a aplikační certifikace prostřednictvím multifunkční suspenze FN NANO® s fotokatalytickým efektem. Povrchy zdí a střech mohou velmi snadno a za přijatelnou cenu získat samočistící schopnost, která je udrží dlouhodobě čisté s životností kolem 10-ti let.

fn-nano

** Pro zoobrazení technických informací ohledně multifunkční technologie FN NANO - klikněte na textové pole.

Takto profesionálně ošetřený povrch netrpí uplýváním sazí ani prachových částic či tvorbou pavučin a takto ošetřené povrchy neporůstají zelenou řasou a návazně pak ani lišejníky a mechy. K dosažení uvedeného stačí profesionální aplikace ochranných impregnačních multifunkčních nátěrů suspenzemi FN NANO® s fotokatalytickým efektem.

Impregnační suspenze FN NANO® jsou v plném slova smyslu nanotechnologií budoucnosti. Mezi nanotechnologické produkty můžeme počítat i nátěrové hmoty, jejichž mikroskopická struktura a složení jsou založeny uplatnění nových poznatků z oblasti mikrosvěta. Tyto produkty využívají specifických vlastností nanočástic nebo nanovláken pro výrazné zvýšení kvalitativních parametrů, nebo

dosažení zcela nových vlastností (mimořádná odolnost proti otěru, minimální odraz radarového signálu, snížená prostupnost elektromagnetického záření, vysoká tepelněizolační schopnost, samočistící povrchy, čištění vzduchu a vody a další).

Vizualizace schéma fotokatalýzy | FN NANO®

schéma fotokatalýzy

FN NANO® jsou svým složením vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého ve směsi anorganických pojiv. Nanesený nátěr po zaschnutí vytvoří na povrchu vysoce porózní tenkou vrstvu o síle 0,005 - 0,05 mm. Patentovaná kompozice FN NANO® vytváří takovou strukturu a morfologii vrstvy, v níž je maximálně zachována foto aktivita nanočástic TiO2. 1m2 plochy pokryté suspenzí FN NANO® tak vytváří 500 m2 fotoaktivní plochy nanočástic TiO2, na níž může probíhat fotokatalytický́ proces. To zajišťuje povrchům ošetřeným FN NANO® mimořádnou fotokatalytickou účinnost a samočistící schopnost s 10-ti letou životností ochrany ošetřených svislých a šikmých povrchů fasád, střech a zdiva.

Vizualizace reakční schopnosti fotokatalýzy | FN NANO®

schopnosti fotokatalýzy

Ideálním podkladem pro samočistící fotokatalytické impregnace a ochranné suspenze FN NANO® je beton, silikátové omítky a barvy, kámen (zejména vápenec, mramor, opuka, pískovec), neglazovaná keramika (obklady, cihly, střešní tašky). Aplikovat lze i na akrylátové omítky a barvy. Nanášení vyžaduje speciální air-less technologii a aparaturu, provádí se stříkáním (pistole HVLP) v kombinaci s profi aplikačním válečkem. Aplikaci je vhodné realizovat prostřednictvím certifikované odborně prováděcí firmy.

Impregnace fasád, střech, zdiva, cihel prostřednictvím fotokatalytické suspenze FN NANO® provádíme jako samočistící ochranu povrchů v níže uvedených oblastech s 10-ti letou garancí impregnace:

 • dlouhodobé zachování čistého povrchu stěn, střech a stavebních konstrukcí
 • pro zamezení tvorby usazenin na povrchu ošetřeném suspenzemi FN NANO®
 • ochrana proti uplývání a redukce výskytu sazí, prachových částic, mikro kapének tuku, mastnot aj.
 • omezení výskytu a tvorby mechů a řas, kdy fotokatalytický́ efekt zabraňuje na těchto plochách růstu plísní, řas, lišejníků a mechů
 • anti-graffiti ochrana plochy, na nichž je nanesena silnější vrstva suspenze FN NANO® (0,1 –0,2 mm), vykazují díky vlastnostem silný́ antigraffiti efekt

Referenční aplikace fotokatalytických impregnací | FN NANO®

aplikace fotokatalytických impregnací

aplikace fotokatalytických impregnací

aplikace fotokatalytických impregnací

Ceník profesionálních služeb

 • od 400,- Kč / hod bez DPH per pracovník
 • od 60,- Kč bez DPH per bm | výškové nátěry ocelových konstrukcí
 • od 120,- Kč bez DPH per m2 | výškové čištění ocelových konstrukcí
 • od 65,- Kč bez DPH per m2 | antikorozní nátěry ocelových konstrukcí
 • od 85,- Kč bez DPH per m2 | hybridní impregnace ocelových konstrukcí
 • ostatní úkony jsou naceněné na základě vstupních informací
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.

TIP: Navštivte naši fotogalerii či videogalerii a prohlédněte si ukázky našich realizací.

Naše firma zajišťuje realizaci zakázek v rámci celé České republiky a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně.

V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu, je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo e-mailem.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Vedení firmy Výškový Servis®

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.