Výškové opravy a instalace klempířských prvků

Instalace klempířských prvků, opravy klempířských prvků, výškové opravy okapů, výškové čištění okapů, výšková údržba okapů, výškové nátěry okapů, nátěry okapů a klempířských prvků, klempířské práce a opravy okapů, údržba a opravy klempířských prvků na sedlových střechách, údržba a opravy klempířských prvků na pultových střechách, údržba a opravy klempířských prvků na mansardových střechách, údržba a opravy klempířských prvků na valbových střechách, údržba a opravy klempířských prvků na polo valbových střechách, údržba a opravy klempířských prvků na stanových střechách, opravy a rekonstrukce klempířských prvků na činžovních domech, opravy a instalace parapetů, opravy a instalace okapů, okapových svodů a okapových žlabů jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin od Vaší objednávky v rámci Prahy a České republiky.

Instalace klempířských prvků

Potřebujete zajistit kvalitní výškové práce, opravu a čištění klempířských prvků, okapů a svodů ve Vašem objektu, firmě, domě či budově ve Vašem regionu v rámci České republiky?

Opravy a čištění okapů Praha a okolí, opravy a čištění okapů Brno, Opravy a čištění okapů Plzeň, opravy a čištění okapů Mělník, opravy a čištění okapů Česká lípa, opravy a čištění okapů Mladá Boleslav, opravy a čištění okapů Liberec, opravy a čištění okapů Ústí nad Labem, opravy a čištění okapů Děčín, opravy a čištění okapů Kladno, opravy a čištění okapů Benešov, opravy a čištění okapů Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin ve Vašem regionu.

Námi používané metody profesionální výškové opravy a nátěry klempířských prvků jsou prováděny na základě odborných školení a získaných certifikátů, prostřednictvím vysoce kvalitních a účinných pomůcek včetně profesionálních renomovaných kvalitních materiálů a produktů.

Opravy klempířských prvků

Výškové opravy a čištění klempířských prvků je prováděno v rámci naší firmy dle bezpečnostních směrnic a certifikací ČHS (Českého horolezeckého svazu), kterého je naše firma čestným členem. Absolvované školení pro odborné provádění výškových prací nás zavazuje k profesionálnímu a odbornému provedení objednaných úkonů včetně minimalizace poškození Vašeho majetku. Výše uvedené jsme schopni zajistit díky našim dlouholetým zkušenostem z horolezectví, což je velká výhoda pro výškové práce, pro práce na těžko dostupných místech a pohybu ve velké expozici.

Výškové opravy a instalace klempířských prvků

Výškové opravy okapů

Jsme si vědomi, že pokud se Vám povede nalézt skutečně seriózní firmu provádějící odborné výškové práce, mají obě strany oboustranně vyhráno. S naší firmou Výškový Servis® máte o komplexní výškový servis a odborně provedené výškové práce postaráno. Díky zkušeným pracovníkům, profesionálním zkušenostem a komplexnímu servisu od A-Z, budete jistě příjemně překvapeni a dle zkušeností našich stávajících klientů především spokojeni.

Výškové opravy a instalace klempířských prvků provádíme na všech druzích střech a ze všech druhů materiálů, specializujeme se na montáže okapových systémů prováděných ve výškách, pomocí horolezecké techniky. Provádíme údržbu a opravy okapů na rodinných I činžovních domech. Zanedbaná péče o okapový systém má za následek časté havarijní situace. Zejména ve městech na činžovních domech provádíme opravy a nátěry okapový žlabů a svodů. Naši pracovníci jsou držitelé výučních listů a profesionálové ve svém oboru.

Výškové opravy a instalace klempířských prvků je vedoucí pracovník povinen zahájit ve smluveném čase včetně ostatních pracovníků. V případě zpoždění je povinen minimálně 20 minut předem klienta informovat o zpoždění. Každý pracovník je povinen sdělit klientovi / zákazníkovi své jméno a řádně se představit. Při požádání klientem je povinen předložit občanský průkaz.

Můžete se spolehnout, že všichni naši zaměstnanci, kteří k Vám přijdou jsou prověření, bezúhonní a spolehliví lidé. Naše služby zajišťujeme několika několika celebritám i předním politikům a jestliže oni nám umožní vstup do svého soukromí, nemusíte se obávat ani Vy. Veškeré důvěrnosti (osobního i obchodního charakteru), se kterými se pracovník setká, zůstávají pouze mezi ním a Vámi. Tyto skutečnosti neprobíráme ani v rámci firmy.

Naše firma je plně pojištěna u České pojišťovny do výše krytí 5-ti miliónů korun případně způsobené škody. Každý pracovník je povinen vedení naší firmy nahlásit případně způsobenou škodu a následně budeme s Vámi za stranu vedení firmy řešit kompenzaci či pojistnou událost.

Výškové instalace klempířských prvků a objednávka

Výškové čištění okapů

Objednávka výškové opravy a instalace klempířských prvků předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně výškové opravy a instalace klempířských prvků objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky výškové opravy a instalace klempířských prvků a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 nebo bm
 3. Typ povrchu
 4. Výška instalace
 5. Vyčištění povrchu
 6. Přístupnost k místu
 7. Stav povrchu
 8. Čas a preferovaný termín realizace
 Výšková údržba okapů

Opravy, instalace klempířských prvků a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Výškové opravy a instalace klempířských prvků a cenová nabídka vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Počet hodin (vždy odhad)
 4. Cena kč / hod
 5. Cena kč /m2
 6. Doprava
 7. Speciální materiály
 8. Doplňkové služby
 9. Předběžná konečná částka
 Výškové nátěry okapů

Výškové opravy a instalace klempířských prvků je ve většině případů akce na jeden dne a lze někdy očekávat i na více dnů. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případů se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však výjimky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás během průběhu prací mají povinnosti upozornit na případný nárůst počtu hodin.

Výškové opravy a instalace klempířských prvků

Nátěry okapů a klempířských prvků

Výškové opravy a instalace klempířských prvků provádíme na všech druzích střech se všemi druhy krytin, specializujeme se na stavební klempířství prováděné ve výškách, pomocí horolezecké techniky. Provádíme údržbu a opravy oplechování střešních říms a okenních parapetů. Zanedbaná péče o oplechování střešních říms má za následek časté havarijní situace a to především na činžovních domech, kde provádíme opravy a nátěry oplechování střešních říms. Naše firma je členem cechů a naši pracovníci jsou držitelé výučních listů a profesionálové ve svém oboru.

Klempířské práce

Provádíme nátěry klempířských prvků syntetickými a nesyntetickými barvami, nátěry klempířských prvků po celém obvodovém plášti domu. Jsme experti na havarijní opravy klempířských prvků, pracujeme se všemi druhy klempířských materiálů. Využíváme nejnovějších poznatků ve stavebním klempířství. Na Vašich střechách pracujeme jen s osvědčenými materiály a vždy dodržujeme pracovní postup, který je schválený cechem KLEMPÍŘŮ, POKRÝVAČŮ A TESAŘŮ.

Střecha má odpradávna za úkol chránit nás a náš majetek před nepřízní vnějších vlivů. Střecha je jedna z klíčových částí domu, kterou je nezbytné udržovat po celý rok v naprosto bezvadném stavu. Je proto nezbytné věnovat střeše Vašeho domu zvláštní péči a pozornost. Zejména klempířské prvky mají na střeše svou neodmyslitelnou a velice důležitou úlohu - štítové lemování, úžlabí, oplechování komínu, oplechování střešních oken, nadstřešní a podstřešní okapové žlaby, okapové svody – všechny tyto části hrají velice důležitou roli v celkovém fungování střešního pláště.

Neméně důležitou součástí péče o klempířské prvky je také jejich pravidelná údržba. Provádíme proto nejen opravy a čištění ale také jejich nátěry. Provádíme nátěry střech zejména v Praze a Středočeském kraji. Nejčastěji provádíme čištění a nátěry plechových sedlových střech s jakýmkoli sklonem. Provádíme také nátěry a čištění parapetů, střešních úžlabí a štítového lemování. Provádíme čištění a nátěry okapových žlabů a svodů – v zimních měsících pak odstraňování rampouchů a ledů – zabezpečujeme okapy proti poškození.

Opravy okapů

Klempíř – z německého Klemperer – jedná se o jedno z nejstarších řemesel, zejména u nás má dlouholetou tradici a první klempíři byli váženými řemeslníky. Bohužel, v současné době toto krásné řemeslo upadá v zapomnění a proto je u nás pramálo kvalitních a kvalifikovaných klempířů. Naše firma se však specializuje na výrobu a instalaci klempířských prvků – tudíž spolupracujeme pouze s osvědčenými a kvalifikovanými klempíři, kteří jsou schopni stříháním, ohýbáním, děrováním, pájením, falcováním, nýtováním a profilováním plechu opracovat a následně usadit kýžený výrobek na své místo. Na každý námi vyrobený a namontovaný klempířský výrobek Vám jsme schopni garantovat dlouholetou záruku!

Materiály klempířských prvků a technické informace

Údržba klempířských prvků na sedlových střechách

Pozinkovaný plech je nejlevnější a nejběžnější varianta pro zhotovení klempířských prvků. Jeho velkou nevýhodou je zejména omezená životnost. Plechové střechy a okapy je nutné pravidelně natírat v intervalu cca.5 let. Velkou výhodu je finanční dostupnost. Pozinkovaný plech proto doporučujeme zákazníků, kteří investují do díla většího rozsahu.

Titanzinek je také často používaný materiál při zhotovování klempířských prvků a je u něj velice dobře patrný poměr cena versus výkon. Jedná se o velmi odolný materiál, který nekoroduje – a oproti mědi navíc nemění odstín ve srovnání s mědí je výhodou nižší pořizovací cena, nevýhodou pak omezená možnost manipulace při nižších teplotách. Prvky z titanzinku jsou velice odolné mají životnost okolo 100 let a nepotřebují žádné ošetření, velkou výhodou je možnost nátěru, který ovšem není nezbytný - titanzinkové plechy a okapy nelákají zloděje jako Cu.

Měď – měděný plech je dle našeho přesvědčení nejlepší ale také nejdražší materiál, ze kterého se vyrábí klempířské výrobky a prvky – musí být však správně provedeny montážní práce! Jeho životnost je v podstatě neomezená, jedná se o vysoce odolný materiál, který nekoroduje – jeho velká nevýhoda je, že je často vyhledáván sběrači plechu, vyšší pořizovací cena a jeho změna barvy – po čase přechází z jeho původní barvy na modrozelený odstín – jedná se však o přirozený oxidační jev. Prvky z mědi jsou proto prakticky nesmrtelné a nepotřebují žádné nátěry ani ošetření.

Hliník jako prvek také patří mezi vysoce odolné materiály využívané pro klempířské práce. Hliník nerezne a díky nízké hmotnosti méně zatěžuje střešní konstrukci. Moderní hliníkové plechy mohou mít již barevnou povrchovou úpravu, kterou si sami zvolíte a mají tak atraktivní vzhled.

Poplastovaný plech je v současné době velice moderní a často používaný materiál pro provádění klempířských prací. Jedná se o žárově pozinkovaný plech s poplastovaným povrchem, který je k dostání v mnoha barevných odstínech. Cenově je srovnatelný s titanzinkovým plechem, nevýhod je zde pomálu, avšak poměrně závažných - nelze letovat a špatně se s ním řeší atypické detaily.

Opravy a instalace parapetů

Ceník profesionálních služeb

 • od 400,- Kč / hod bez DPH per pracovník
 • od 60,- Kč bez DPH per bm | výškové nátěry okapů a svodů
 • od 120,- Kč bez DPH per m2 | výškové čištění okapů a svodů
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.

TIP: Navštivte naši fotogalerii či videogalerii a prohlédněte si ukázky našich realizací.

Naše firma zajišťuje realizaci zakázek v rámci celé České republiky a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně.

V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu, je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo e-mailem.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Vedení firmy Výškový Servis®

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.