Opravy a údržba historických budov a kostelů

Výškové práce Praha a ČR, výškové opravy historických budov, výškové opravy kostelů, výškové opravy církevních budov, výškové opravy chrámů, výškové opravy rotund, výškové opravy bazilik, výškové opravy kapliček, čištění a renovace památníků, čištění a renovace pomníků, opravy střech kostelů, opravy fasád kostelů, opravy střech historických budov, opravy střech památkových budov, opravy fasád kostelů, opravy fasád historických budov, opravy fasád památkových domů, klempířské práce a opravy okapů a svodů, výškové mytí a nátěry oken a světlíků, oprava a nátěry komínů, čištění graffiti a anti-graffiti ochranné nátěry historických a památkových budov jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin od Vaší objednávky v rámci Prahy a České republiky.

Výškové práce Praha

Potřebujete zajistit kvalitní výškové práce, opravu, nátěry a renovaci historických budov, památkově chráněných budov, kostelů a chrámů ve Vašem regionu v rámci České republiky?

Opravy kostelů a historických budov Praha, opravy kostelů a historických budov Plzeň, opravy kostelů a historických budov Beroun, opravy kostelů a historických budov Tábor, opravy kostelů a historických budov Brno, opravy kostelů a historických budov Ústní nad Labem, opravy kostelů a historických budov Benešov, opravy kostelů a historických budov a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin ve Vašem regionu.

Námi používané metody profesionálních výškových oprav a čištění historických budov a kostelů jsou prováděny na základě odborných školení a získaných certifikátů, prostřednictvím vysoce kvalitních a účinných pomůcek včetně profesionálních renomovaných kvalitních materiálů a produktů.

Výškové práce ČR

Výškové opravy a údržba historických budov a kostelů je prováděna v rámci naší firmy dle bezpečnostních směrnic a certifikací ČHS (Českého horolezeckého svazu), kterého je naše firma čestným členem. Absolvované školení pro odborné provádění výškových prací nás zavazuje k profesionálnímu a odbornému provedení objednaných úkonů včetně minimalizace poškození Vašeho majetku. Výše uvedené jsme schopni zajistit díky našim dlouholetým zkušenostem z horolezectví, což je velká výhoda pro výškové práce, pro práce na těžko dostupných místech a pohybu ve velké expozici.

Výškové opravy a údržba kostelů a církevních budov

Výškové opravy historických budov

Jsme si vědomi, že pokud se Vám povede nalézt skutečně seriózní firmu provádějící odborné výškové práce, mají obě strany oboustranně vyhráno. S naší firmou Výškový Servis® máte o komplexní výškový servis a odborně provedené výškové práce postaráno. Díky zkušeným pracovníkům, profesionálním zkušenostem a komplexnímu servisu od A-Z, budete jistě příjemně překvapeni a dle zkušeností našich stávajících klientů především spokojeni.

Výškové opravy a nátěry historických budov a kostelů provádíme na všech druzích povrchů budov a ze všech druhů materiálů, specializujeme se na montáže okapových systémů prováděných ve výškách pomocí horolezecké techniky. Provádíme údržbu a opravy střech a okapů aj. Zanedbaná péče o střechu, střešní krytinu a okapový systém má za následek časté havarijní situace. Zejména ve městech na památkově chráněných domech provádíme opravy a nátěry střech okapový žlabů a svodů, opravy a nátěry komínů, opravy a nátěry fasád. Naši pracovníci jsou držitelé výučních listů a profesionálové ve svém oboru.

Výškové opravy kostelů

Výškové opravy a údržbu historické budovy či objektu je vedoucí pracovník povinen zahájit ve smluveném čase včetně ostatních pracovníků. V případě zpoždění je povinen minimálně 20 minut předem klienta informovat o zpoždění. Každý pracovník je povinen sdělit klientovi / zákazníkovi své jméno a řádně se představit. Při požádání klientem je povinen předložit občanský průkaz.

Můžete se spolehnout, že všichni naši zaměstnanci, kteří k Vám přijdou jsou prověření, bezúhonní a spolehliví lidé. Naše služby zajišťujeme několika několika celebritám i předním politikům a jestliže oni nám umožní vstup do svého soukromí, nemusíte se obávat ani Vy. Veškeré důvěrnosti (osobního i obchodního charakteru), se kterými se pracovník setká, zůstávají pouze mezi ním a Vámi. Tyto skutečnosti neprobíráme ani v rámci firmy.

Naše firma je plně pojištěna u České pojišťovny do výše krytí 5-ti miliónů korun případně způsobené škody. Každý pracovník je povinen vedení naší firmy nahlásit případně způsobenou škodu a následně budeme s Vámi za stranu vedení firmy řešit kompenzaci či pojistnou událost.

Opravy kostelů a historických budov a objednávka

Výškové opravy církevních budov

Objednávka výškových oprav a údržby historických budov předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně výškové opravy a údržbu památkových budov a kostelů objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky výškových oprav a údržby církevních budov a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 nebo bm
 3. Typ povrchu
 4. Výška instalace
 5. Vyčištění povrchu
 6. Přístupnost k místu
 7. Stav povrchu
 8. Čas a preferovaný termín realizace
 Výškové opravy chrámů

Opravy a údržba budov a kostelů a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Výškové opravy, údržba historických budov, kostelů a cenová nabídka vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Počet hodin (vždy odhad)
 4. Cena Kč / hod
 5. Cena Kč /m2
 6. Doprava
 7. Speciální materiály
 8. Doplňkové služby
 9. Předběžná konečná částka
 Výškové opravy rotund

Výškové opravy a údržba historických budov a kostelů může být akce na jeden den a lze někdy očekávat, že někdy i na více dnů či týdnů. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případů se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však výjimky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás během průběhu prací mají povinnosti upozornit na případný nárůst počtu hodin.

Opravy a údržba historických budov, kostelů

Výškové opravy bazilik

Potřebujete zajistit kvalitní výškové práce, opravu, nátěry a renovaci historických budov, památkově chráněných budov, kostelů a chrámů ve Vašem regionu v rámci České republiky?

Naše firma zajišťuje níže uvedení odborné prováděcí práce ve výškách a pozemní práce v rámci opravy a údržby historických budov, památkově chráněných budov, kostelů a chrámů:

 • opravy a servis hromosvodů kostelů, historických a památkových budov
 • instalaci zábran proti holubům, sítím proti ptactvu, speciálních hrotů
 • opravy střech a klempířských částí kostelů, historických a památkových budov
 • nátěry střech a klempířských částí kostelů, historických a památkových budov
 • impregnace střech a klempířských částí kostelů, historických budov a objektů
 • opravy fasád kostelů, historických budov a památkově chráněných budov
 • nátěry fasád kostelů, historických budov a památkově chráněných budov
 • anti-graffiti nátěry kostelů, historických budov a památkově chráněných budov
 • opravy a nátěry světlíků a oken kostelů, historických a památkových budov
 • čištění a impregnaci opláštění, zdí a kamenných sokl historických budov

Výškové opravy a instalace provádíme na všech druzích střech a objektů se všemi druhy krytin, specializujeme se na stavební klempířství prováděné ve výškách, pomocí horolezecké techniky. Provádíme údržbu a opravy oplechování střešních říms a okenních parapetů. Zanedbaná péče o oplechování střešních říms má za následek časté havarijní situace a to především na činžovních domech, kde provádíme opravy a nátěry oplechování střešních říms.

Výškové opravy kapliček

Výškové práce a opravy či nátěry střech provádíme na základě odborných školení a certifikací a znalosti této problematiky. Naše firma je členem řemeslnických cechů a naši pracovníci jsou držitelé výučních listů a profesionálové ve svém oboru.

Opravy a údržba klempířských prvků historických budov

Čištění památníků

Střecha je svrchní část stavební konstrukce, která chrání stavbu pod sebou před hromaděním vody a zajišťuje její bezproblémové odtékání. Je tedy dobré neotálet proto s opravou vaší střechy, neb pod vrstvou sněhu a ledu se problém těžko odstraňuje.

Střecha také chrání celkové stavební dílo, naši rodinu a náš majetek před nepřízní vnějších vlivů. Opravy střech provádíme proto vždy za dobrého počasí.

Dlouhodobé ZATÉKÁNÍ může postupně konstrukci stavby poškodit či nakazit růstem dřevokazných hub a plísní. V podnebných oblastech s častým sněžením musí být konstrukce střechy dostatečně pevná, aby váhu ležícího sněhu unesla.

Výšková údržba střech a odklízení sněhu a ledu a to zejména v zimních měsících, kdy také provádíme montáže sněhových zábran a instalace topných kabelů, neboť tyto prvky se pro Vás stanou neocenitelnou součástí Vaší střechy. Správně položené sněhové zábrany - ,,sněháky"- mohou předejít mnoha kolizím, újmách na zdraví a škodám na majetku – i toto je součástí opravy a údržby střechy. Nechte si správně namontovat sněhové zábrany a topné kabely a předejděte tak pozdějším opravám střechy.

Renovace památníků

Výškové práce, opravy a údržbu střech provádíme na níže uvedených typech a druzích střech:

Sklonitých střechách (šikmé a strmé), plochých střechách, sedlových střechách, mansardových střechách, valbových střechách, polovalbové střechách, pultových střechách, stanových střechách a jiných atypických střechách.

Nátěry střech a klempířských prvků historických budov

Čištění pomníků

Výškové práce, opravy a nátěry střech provádíme na níže uvedených typech a druzích krytinových materiálů:

Břidlicové desky (přírodní hornina dobře štípatelná na tenké pláty), došek (sláma, rákos), střešní taška, prejz (pálená taška dvojího žlábkovitého tvaru), Esovka - zakřivená taška, která se částečně překrývá, hřebenáč - žlábkovitá taška, kterou se kryje hřeben střechy, bobrovka – plochá taška, která se klade ve dvou vrstvách materiál, ze kterého jsou vyráběné, je kombinace cementu, buničiny a umělých vláken, šindel – dříve dřevěné (dnes k vidění převážně v sousedním Německu) a asfaltové šindele, které se vyznačují vyšší odolností či falcovky.

Renovace pomníků

Výškové práce, opravy a údržba moderních střech je prováděna na površích betonových střešních tašek - má životnost více než 100 let a velice dobře odolává přírodním vlivům,šablonové – tenkých desek, eternitových či plastových tašek např. krytiny vyráběné recyklací plastů, kanadských šindelů - destičky z asfaltové lepenkyči vlnité krytiny – velké desky, vlnité zakřivení zajišťuje tuhost a zároveň elasticitu - plech, eternit, laminát, plexisklo a závěrem plechových, měděných či galvanizovaných střechách zinkem nebo pozinkovaných střechách a površích.

Instalace a opravy klempířských prvků historických budov

Opravy střech kostelů

Provádíme nátěry klempířských prvků syntetickými a nesyntetickými barvami, nátěry klempířských prvků po celém obvodovém plášti domu. Jsme experti na havarijní opravy klempířských prvků, pracujeme se všemi druhy klempířských materiálů. Využíváme nejnovějších poznatků ve stavebním klempířství. Na Vašich střechách pracujeme jen s osvědčenými materiály a vždy dodržujeme pracovní postup, který je schválený cechem KLEMPÍŘŮ, POKRÝVAČŮ A TESAŘŮ.

Střecha má odpradávna za úkol chránit nás a náš majetek před nepřízní vnějších vlivů. Střecha je jedna z klíčových částí domu, kterou je nezbytné udržovat po celý rok v naprosto bezvadném stavu. Je proto nezbytné věnovat střeše Vašeho domu zvláštní péči a pozornost. Zejména klempířské prvky mají na střeše svou neodmyslitelnou a velice důležitou úlohu - štítové lemování, úžlabí, oplechování komínu, oplechování střešních oken, nadstřešní a podstřešní okapové žlaby, okapové svody – všechny tyto části hrají velice důležitou roli v celkovém fungování střešního pláště.

Opravy fasád kostelů

Neméně důležitou součástí péče o klempířské prvky je také jejich pravidelná údržba. Provádíme proto nejen opravy a čištění ale také jejich nátěry. Provádíme nátěry střech zejména v Praze a Středočeském kraji. Nejčastěji provádíme čištění a nátěry plechových sedlových střech s jakýmkoli sklonem. Provádíme také nátěry a čištění parapetů, střešních úžlabí a štítového lemování. Provádíme čištění a nátěry okapových žlabů a svodů – v zimních měsících pak odstraňování rampouchů a ledů – zabezpečujeme okapy proti poškození.

Klempíř – z německého Klemperer – jedná se o jedno z nejstarších řemesel, zejména u nás má dlouholetou tradici a první klempíři byli váženými řemeslníky. Bohužel, v současné době toto krásné řemeslo upadá v zapomnění a proto je u nás pramálo kvalitních a kvalifikovaných klempířů. Naše firma se však specializuje na výrobu a instalaci klempířských prvků – tudíž spolupracujeme pouze s osvědčenými a kvalifikovanými klempíři, kteří jsou schopni stříháním, ohýbáním, děrováním, pájením, falcováním, nýtováním a profilováním plechu opracovat a následně usadit kýžený výrobek na své místo. Na každý námi vyrobený a namontovaný klempířský výrobek Vám jsme schopni garantovat dlouholetou záruku!

Opravy a údržba fasád historických budov a kostelů

Opravy střech historických budov

Výškové opravy a údržba či nátěry fasád provádíme u našich klientů, kteří mají poškozenou štukovou či jádrovou omítku na fasádě či mají poškozené či zkorodované klempířské fasádní prvky nebo jim opadává střešní římsa či okenní špalety. Vykazuje-li Vaše fasáda nějaký z výše zmíněných příznaků, neváhejte nás kontaktovat. Obratem zajistíme revize fasád a navrhneme optimální řešení. Zdánlivě malé poškození může způsobit velké škody a vést k celkové degradaci Vaší fasády!

Výškové opravy či renovace fasád volíme dle druhu a rozsahu fasády a pak zvolíme podle typu poškození fasády a dostupných finančních prostředků vhodný koncept opravy či renovace pro zákazníka. Celková revize fasády a případné zvolení rozsahu a druhu zásahu do fasády je z časového hlediska velmi těžko specifikovatelnou záležitostí. I v případě nepříliš velkých a zdánlivě neškodných poškození fasády v klíčových místech, jako je střešní římsa, okenní parapety a dalších extrémně exponovaná místa je vždy nezbytné tyto poškození neprodleně odstranit. Každé, zdánlivě neškodné, poškození totiž napomáhá erozi Vaší fasády. Typickým a velmi častým příkladem je nadzvednuté nebo zkorodované oplechování střešní římsy.

Opravy střech památkových budov

Pokud se voda dostává skrz zkorodované klempířské prvky do omítky fasády – fasádu hloubkově narušuje. Navlhlá fasádní omítka je podstatně náchylnější k opadávání a daleko snadněji podléhá teplotním a povětrnostním vlivům (zvláště v zimních měsících dochází k popraskání fasádního pláště). Navlhlé místo se pak rozšiřuje postupně po celé fasádě až dojde k její celkové erozi.

Výškové práce a údržba fasád , obkladů a opláštění domů a níže uvedený výčet našich nejčastějších výškových prací, které provádíme na Vašich fasádách:

 • nátěry fasád
 • tryskání fasád
 • opravy fasád štukováním
 • umělecké štukování fasád
 • pískování fasád
 • zednické opravy
 • umělecké štukování fasád
 • mytí a čištění fasád

Revize a nátěry fasád historických budov a kostelů

Opravy fasád kostelů

Revize fasád provádíme v Praze a po celé České republice, jejich účelem je aktuální zhodnocení stavu a zjištění závad na fasádě. Revize fasád doporučujeme provádět nejlépe jednou za dva roky vždy po zimním období. Pokud při revizi fasády zjistíme jakoukoli závadu, po konzultaci se zákazníkem navrhneme optimální řešení a způsob realizace opravy fasády. Ve většině případů však doporučujeme problém odstranit neprodleně, neboť zanedbáním drobných závad mohou vzniknout poškození daleko většího rozsahu. Toto se pak promítne do způsobu opravy fasády, doby realizace a v neposlední řadě také ceny.

Opravy fasád historických budov

Barva fasády je jedna z hlavních věcí, která dotváří celkový obraz Vašeho domu. Kvalitní a dobře zvolená fasádní barva dokáže rozsvítit i ten nejzašedlejší dům v temné uličce na okraji města. Fasádní barva však neovlivňuje jen barevné vzezření domu a celkové fungování stavby jako celku. Fasáda domu je jako lidská kůže, denně odolává nepřízni vnějších vlivů, stará se o další vrstvy pod sebou a má také za úkol propustnost vzduchu a ostatních plynů v obou směrech. Proto vždy, když vybíráme druh barvy pro nátěr fasády, volíme vždy nejkvalitnější řešení pro Vaší fasádu. Používáme fasádní barvy od výrobců: BAUMIT, WEBER, QUICK-MIX, OMIFLEX. Všechny námi používané fasádní barvy splňují tyto kritéria: Jsou odolné proti povětrnostním vlivům (déšť, voda, slunce, vítr), Jsou odolné vůči UV záření, Jsou paropropustné (míra paropropustnosti záleží za typu zateplení a zvoleném druhu fasádní barvy), jsou UV stabilní a světlostálé.

Opravy fasád památkových domů

Nátěry fasád se provádějí třemi základními druhy nátěrů:

Silikátové fasádní barvy vykazují výborné vlastnosti především z hlediska paropropustnosti a voděodolnosti, nezřídka se proto používají v místech s větším výskytem vlhkosti. Jejich jediná slabina je menší odolnost vůči UV záření. Jsou vhodné jako krycí vrstva všech zateplovacích systémů.

Silikonové fasádní barvy jedná se o FERARI mezi fasádními barvami. Nejlepší, avšak také nejdražší možné řešení. Velice málo se špiní, neulpívají na nich částice prachu, jsou velice voděodolné, výborně paropropustné a také díky své elasticitě skvěle odolávají mechanickému poškození a změnám teplot.

Akrylátové fasádní barvy jsou hojně využívané fasádní barvy všemi druhy spotřebitelů, ať už se jedná o velké stavební firmy nebo drobné živnostníky. Jejich pojivová struktura je vytvořena ze syntetické pryskyřice – to tomuto druhu fasádní barvy dodává veliké plus do boje proti vnějším vlivům. Vykazují výborné hodnoty z hlediska voděodolnosti. Jsou však hůře paropropustné a nehodí se jako krycí vrstva na polystyrenové zateplovací systémy. Jejich velikou výhodou je oproti ostatním druhům fasádních barev jejich cenová dostupnost.

Renovace fasád a omítek historických budov a kostelů

Drobná oprava fasády menšího rozsahu nevyžaduje komplexní technické zabezpečení tak, jako její celková rekonstrukce. Drobné opravy fasád provádíme jako výškové práce pomocí horolezecké techniky, toto řešení se nabízí jako nejlevnější a nejrychlejší možnost lokálních oprav. Drobné opravy na fasádě, provedené naší firmou, jsou v celkovém kontextu fasády okem nezaregistrovatelné. Z estetického hlediska se veškeré námi provedené opravy fasád podařilo uvést do původního stavu celkového vzezření fasády domu.

Klempířské práce

Havarijní oprava fasády je pouze velice nezbytné a provizorní řešení aktuálního havarijního stavu fasády. Havarijní opravu fasády provádíme pouze v případě že hrozí reálné nebezpečí odpadnutí části fasádního pláště na přilehlou komunikaci nebo jiný veřejně přístupný prostor. Havarijní opravu fasády provádíme pouze v případě, že hrozí bezprostřední nebezpečí újmy na majetku či lidském zdraví. Havarijní opravu fasády provádíme pomocí horolezecké techniky nebo za podpory vysokozdvižné hydraulické plošiny a za použití ověřených stavebních materiálů v závislosti na druhu a kvalitě stávajícího podloží. Havarijní opravou fasády se rozumí sanační zpevnění zdiva, zajištění fasády proti dalšímu opadávání a zamezení celkové eroze fasády.

Celková oprava fasády probíhá tam, kde je fasáda domu ve špatném stavu jako celek, je nezbytné provést celkovou rekonstrukci celého fasádního opláštění budovy. Rekonstrukce většího rozsahu se již však neprovádí jako výškové práce pomocí horolezecké techniky. U takto rozsáhlých zásahů do fasády je nezbytná stavba lešení. V případě celkové opravy fasády za Vás vyřídíme veškeré formality a náležitosti nezbytné k provedení rekonstrukce fasády:

 • zábor veřejného prostranství k provedení rekonstrukce fasády
 • stavební povolení
 • povolení na odboru památkové péče u památkových objektů
 • výběr vhodných stavebních materiálů k provedení rekonstrukce fasády
 • dohled nad průběhem rekonstrukce fasády a finální úklidové práce

Impregnace a ochrana fasád historických budov a kostelů

Opravy okapů

Antigraffiti nátěry a ochrana fasád není jen ochrana proti graffiti, je to komplexní systém vhodný pro konkrétní materiály a povrchy dle zatížení a povrchové struktury. Neexistuje žádný systém, který by byl vhodný pro všechny podklady. To je dáno již různorodostí podkladu, který chceme chránit. Už jenom fyzikálními vlastnostmi (např. paropropustnost u betonu, dřeva, umělé hmoty, kovu) a chemickými vlastnostmi (zásaditý, kyselý, neutrální, organický, anorganický) podkladu jsou kladeny různé požadavky na antigraffiti systémy.

Proto jsou pro každý typ podkladu sestaveny nátěrové systémy s přesnou definicí jednotlivých vrstev, které garantují přilnavost k podkladu a ochranu před zátěží od okolního prostředí. Pro dimenzování nátěrového systému hraje roli typ zatížení (sprejové barvy, popisy fixem, moč, kyselina, louh, voda, sůl, organické nánosy atd.) a intenzita zatížení (opakované útoky sprejerů, stálé zatížení CO2 a další).

Antigraffiti systém je soubor různých metod a aplikací jehož cílem je řešit problematiku poškozování majetku tzv. graffiti tvorbou. Tento program, který vychází ze zkušeností řady evropských i amerických metropolí, je založen na pilířích, kterými jsou prevence a ochrana objektů, založená na odstraňování graffiti z jejich povrchů (fasády).

Impregnace fasád a obkladů historických budov a kostelů

Opravy svodů

Výšková impregnace střech, fasád, omítek, kamenných zdí a obkladů proti graffiti, mechům a řasám a zelenání prostřednictvím nano impregnace metodou Nanoenergy, Akemi, Saxo, Anker je vysoce účinnou dlouhodobou ochranou všech střešních povrchů:

Proč uvažovat o nano impregnaci a ochraně povrchů?

Výškové mytí a nátěry oken
 • dlouhodobé udržení čisté fasády
 • anti –graffiti ochrana proti nástřiku
 • ochrana proti ulpívání steklin
 • ochrana proti ulpívání kapek
 • ochrana proti ulpívání nečistot
 • ochrana proti ptačímu trusu
 • ochrana proti prachu
 • ochrana prosklených částí
 • ochrana dřevěných částí
 • ochrana hliníkových rámů
 • ochrana plastových rámů
 • ochrana proti zeleni a plísním

Odbornou nano impregnací fasády, omítky, zdí a kamenných obkladů nedochází k ochraně povrchu nějakým běžným přípravkem, ale k trvalému zušlechtění povrchu. Povrch se stane po aplikace impregnace vysoce odolné proti ulpívání nečistot, jelikož je na jeho povrchu vytvořena odporová hladká ochranná vrstva, která odpuzuje dopadající nečistoty a během deště využije dopadající vodu ke smytí povrchově nikoliv hloubkově ulpělých nečistot.

Oprava a nátěry komínů

Nano impregnace fasády, obkladů, zdí a kamenných obkladů díky nano-formátování povrchu z vytváří tzv. efekt smrštění vodních kapek do různých útvarů. Na základě této skutečnosti tak dochází k mnohem menšímu zůstatku vodních kapek na vyčištěném skle či okně a velká část vodních kapek prostřednictvím odstředění a smrštění po naimpregnovaném skle ihned opouští plochu skla či okna. Zbývající minimum kapek zůstávajících na skle či okně se následně odpaří. Po tomto minimální zůstatku kapek tak zůstávají pouze drobné odpařené minerální stopy.

Ochranné nátěry historických a památkových budov

Samočistící impregnace povrchů, fasád, střech, zdí a kamene

Impregnace povrchů se samočistícím efektem provádí naše firma na základě odborné způsobilosti a aplikační certifikace prostřednictvím multifunkční suspenze FN NANO® s fotokatalytickým efektem. Povrchy zdí a střech mohou velmi snadno a za přijatelnou cenu získat samočistící schopnost, která je udrží dlouhodobě čisté s životností kolem 10-ti let.

fn-nano

** Pro zoobrazení technických informací ohledně multifunkční technologie FN NANO - klikněte na textové pole.

Takto profesionálně ošetřený povrch netrpí uplýváním sazí ani prachových částic či tvorbou pavučin a takto ošetřené povrchy neporůstají zelenou řasou a návazně pak ani lišejníky a mechy. K dosažení uvedeného stačí profesionální aplikace ochranných impregnačních multifunkčních nátěrů suspenzemi FN NANO® s fotokatalytickým efektem.

Impregnační suspenze FN NANO® jsou v plném slova smyslu nanotechnologií budoucnosti. Mezi nanotechnologické produkty můžeme počítat i nátěrové hmoty, jejichž mikroskopická struktura a složení jsou založeny uplatnění nových poznatků z oblasti mikrosvěta. Tyto produkty využívají specifických vlastností nanočástic nebo nanovláken pro výrazné zvýšení kvalitativních parametrů, nebo

dosažení zcela nových vlastností (mimořádná odolnost proti otěru, minimální odraz radarového signálu, snížená prostupnost elektromagnetického záření, vysoká tepelněizolační schopnost, samočistící povrchy, čištění vzduchu a vody a další).

Vizualizace schéma fotokatalýzy | FN NANO®

schéma fotokatalýzy

FN NANO® jsou svým složením vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého ve směsi anorganických pojiv. Nanesený nátěr po zaschnutí vytvoří na povrchu vysoce porózní tenkou vrstvu o síle 0,005 - 0,05 mm. Patentovaná kompozice FN NANO® vytváří takovou strukturu a morfologii vrstvy, v níž je maximálně zachována foto aktivita nanočástic TiO2. 1m2 plochy pokryté suspenzí FN NANO® tak vytváří 500 m2 fotoaktivní plochy nanočástic TiO2, na níž může probíhat fotokatalytický́ proces. To zajišťuje povrchům ošetřeným FN NANO® mimořádnou fotokatalytickou účinnost a samočistící schopnost s 10-ti letou životností ochrany ošetřených svislých a šikmých povrchů fasád, střech a zdiva.

Vizualizace reakční schopnosti fotokatalýzy | FN NANO®

schopnosti fotokatalýzy

Ideálním podkladem pro samočistící fotokatalytické impregnace a ochranné suspenze FN NANO® je beton, silikátové omítky a barvy, kámen (zejména vápenec, mramor, opuka, pískovec), neglazovaná keramika (obklady, cihly, střešní tašky). Aplikovat lze i na akrylátové omítky a barvy. Nanášení vyžaduje speciální air-less technologii a aparaturu, provádí se stříkáním (pistole HVLP) v kombinaci s profi aplikačním válečkem. Aplikaci je vhodné realizovat prostřednictvím certifikované odborně prováděcí firmy.

Impregnace fasád, střech, zdiva, cihel prostřednictvím fotokatalytické suspenze FN NANO® provádíme jako samočistící ochranu povrchů v níže uvedených oblastech s 10-ti letou garancí impregnace:

 • dlouhodobé zachování čistého povrchu stěn, střech a stavebních konstrukcí
 • pro zamezení tvorby usazenin na povrchu ošetřeném suspenzemi FN NANO®
 • ochrana proti uplývání a redukce výskytu sazí, prachových částic, mikro kapének tuku, mastnot aj.
 • omezení výskytu a tvorby mechů a řas, kdy fotokatalytický́ efekt zabraňuje na těchto plochách růstu plísní, řas, lišejníků a mechů
 • anti-graffiti ochrana plochy, na nichž je nanesena silnější vrstva suspenze FN NANO® (0,1 –0,2 mm), vykazují díky vlastnostem silný́ antigraffiti efekt

Referenční aplikace fotokatalytických impregnací | FN NANO®

aplikace fotokatalytických impregnací

aplikace fotokatalytických impregnací

aplikace fotokatalytických impregnací

Ceník profesionálních služeb

 • od 400,- Kč / hod bez DPH per pracovník
 • od 60,- Kč bez DPH per bm / m2 | výškové nátěry střech, okapů a svodů
 • od 60,- Kč bez DPH per bm/m2 | impregnace a anti-grün ochrana střech
 • od 120,- Kč bez DPH per m2 | výškové čištění střech okapů a svodů
 • ostatní výškové a řemeslná práce dle rozsahu a náročnosti realizace
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.

TIP: Navštivte naši fotogalerii či videogalerii a prohlédněte si ukázky našich realizací.

Naše firma zajišťuje realizaci zakázek v rámci celé České republiky a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně.

V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu, je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo e-mailem.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Vedení firmy Výškový Servis®

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.