Výškové opravy, nátěry a údržba střech

Výškové opravy střech a klempířských prvků, výškové nátěry střech, výškové čištění střech, výšková údržba střech a klempířských prvků, klempířské práce a opravy okapů, nátěry střech a plechů syntetickými a nesyntetickými barvami, opravy měděných střech, opravy doškových střech, opravy sedlových střech, oprava střešní krytiny, oprava plechových střech, oprava plastových střech, oprava betonových střech, ochranné nátěry a nano impregnace střech, mytí a čištění solárních panelů jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin od Vaší objednávky v rámci Prahy a České republiky.

Opravy střech a klempířských prvků

Potřebujete zajistit kvalitní výškové práce, opravu, nátěry a renovaci střechy, okapů a svodů ve Vašem objektu, firmě, domě či budově ve Vašem regionu v rámci České republiky?

Opravy střech Praha a okolí, opravy střech okapů Brno, opravy střech okapů Plzeň, opravy střech okapů Mělník, opravy střech okapů Česká lípa, opravy střech okapů Mladá Boleslav, opravy střech okapů Liberec, opravy střech Ústí nad Labem, opravy střech Děčín, opravy střech Kladno, opravy a opravy střech Benešov, opravy střech Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin ve Vašem regionu.

Námi používané metody profesionálních výškových oprav a čištění střech jsou prováděny na základě odborných školení a získaných certifikátů, prostřednictvím vysoce kvalitních a účinných pomůcek včetně profesionálních renomovaných kvalitních materiálů a produktů.

Nátěry střech

Výškové opravy střech a údržba střech je prováděna v rámci naší firmy dle bezpečnostních směrnic a certifikací ČHS (Českého horolezeckého svazu), kterého je naše firma čestným členem. Absolvované školení pro odborné provádění výškových prací nás zavazuje k profesionálnímu a odbornému provedení objednaných úkonů včetně minimalizace poškození Vašeho majetku. Výše uvedené jsme schopni zajistit díky našim dlouholetým zkušenostem z horolezectví, což je velká výhoda pro výškové práce, pro práce na těžko dostupných místech a pohybu ve velké expozici.

Výškové opravy a údržba střech a úvodní informace

Čištění střech

Jsme si vědomi, že pokud se Vám povede nalézt skutečně seriózní firmu provádějící odborné výškové práce, mají obě strany oboustranně vyhráno. S naší firmou Výškový Servis® máte o komplexní výškový servis a odborně provedené výškové práce postaráno. Díky zkušeným pracovníkům, profesionálním zkušenostem a komplexnímu servisu od A-Z, budete jistě příjemně překvapeni a dle zkušeností našich stávajících klientů především spokojeni.

Výškové opravy a nátěry střech provádíme na všech druzích střech a ze všech druhů materiálů, specializujeme se na montáže okapových systémů prováděných ve výškách, pomocí horolezecké techniky. Provádíme údržbu a opravy střech a okapů na rodinných i činžovních domech. Zanedbaná péče o střechu, střešní krytinu a okapový systém má za následek časté havarijní situace. Zejména ve městech na činžovních domech provádíme opravy a nátěry střech okapový žlabů a svodů. Naši pracovníci jsou držitelé výučních listů a profesionálové ve svém oboru.

Výškové opravy a údržbu střech či okapů je vedoucí pracovník povinen zahájit ve smluveném čase včetně ostatních pracovníků. V případě zpoždění je povinen minimálně 20 minut předem klienta informovat o zpoždění. Každý pracovník je povinen sdělit klientovi / zákazníkovi své jméno a řádně se představit. Při požádání klientem je povinen předložit občanský průkaz.

Můžete se spolehnout, že všichni naši zaměstnanci, kteří k Vám přijdou jsou prověření, bezúhonní a spolehliví lidé. Naše služby zajišťujeme několika několika celebritám i předním politikům a jestliže oni nám umožní vstup do svého soukromí, nemusíte se obávat ani Vy. Veškeré důvěrnosti (osobního i obchodního charakteru), se kterými se pracovník setká, zůstávají pouze mezi ním a Vámi. Tyto skutečnosti neprobíráme ani v rámci firmy.

Naše firma je plně pojištěna u České pojišťovny do výše krytí 5-ti miliónů korun případně způsobené škody. Každý pracovník je povinen vedení naší firmy nahlásit případně způsobenou škodu a následně budeme s Vámi za stranu vedení firmy řešit kompenzaci či pojistnou událost.

Výškové opravy a čištění okapů a objednávka

Údržba střech a klempířských prvků

Objednávka výškových oprav a údržby střech předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně výškové opravy a údržby střech objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky výškové opravy a údržby střech a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací: 

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 nebo bm
 3. Typ povrchu
 4. Výška instalace
 5. Vyčištění povrchu
 6. Přístupnost k místu
 7. Stav povrchu
 8. Čas a preferovaný termín realizace 
 Klempířské práce

Výškové opravy a údržba střech a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Výškové opravy a nátěry střech a cenová nabídka vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá: 

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Počet hodin (vždy odhad)
 4. Cena Kč / hod
 5. Cena Kč /m2
 6. Doprava
 7. Speciální materiály
 8. Doplňkové služby
 9. Předběžná konečná částka 
 Opravy okapů

Výškové opravy a údržba či nátěry střech je ve většině případů akce na jeden dne a lze někdy očekávat i na více dnů. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případů se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však výjimky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás během průběhu prací mají povinnosti upozornit na případný nárůst počtu hodin.

Výškové opravy střech a technické informace

Nátěry střech a plechů

Výškové práce a opravy či nátěry střech provádíme na základě odborných školení a certifikací a znalosti této problematiky. Střecha je svrchní část stavební konstrukce, která chrání stavbu pod sebou před hromaděním vody a zajišťuje její bezproblémové odtékání. Je tedy dobré neotálet proto s opravou vaší střechy, neb pod vrstvou sněhu a ledu se problém těžko odstraňuje.

Střecha také chrání celkové stavební dílo, naši rodinu a náš majetek před nepřízní vnějších vlivů. Opravy střech provádíme proto vždy za dobrého počasí.

Dlouhodobé zatékání může postupně konstrukci stavby poškodit či nakazit růstem dřevokazných hub a plísní. V podnebných oblastech s častým sněžením musí být konstrukce střechy dostatečně pevná, aby váhu ležícího sněhu unesla.

Výšková údržba střech a odklízení sněhu a ledu a to zejména v zimních měsících, kdy také provádíme montáže sněhových zábran a instalace topných kabelů, neboť tyto prvky se pro Vás stanou neocenitelnou součástí Vaší střechy. Správně položené sněhové zábrany - ,,sněháky"- mohou předejít mnoha kolizím, újmách na zdraví a škodám na majetku – i toto je součástí opravy a údržby střechy. Nechte si správně namontovat sněhové zábrany a topné kabely a předejděte tak pozdějším opravám střechy.

Opravy měděných střech

Výškové práce, opravy a údržbu střech provádíme na níže uvedených typech a druzích střech:

Sklonitých střechách (šikmé a strmé), plochých střechách, sedlových střechách, mansardových střechách, valbových střechách, polovalbové střechách, pultových střechách, stanových střechách a jiných atypických střechách.

Výškové práce, opravy a nátěry střech provádíme na níže uvedených typech a druzích krytinových materiálů:

Břidlicové desky (přírodní hornina dobře štípatelná na tenké pláty), došek (sláma, rákos), střešní taška, prejz (pálená taška dvojího žlábkovitého tvaru), Esovka - zakřivená taška, která se částečně překrývá, hřebenáč - žlábkovitá taška, kterou se kryje hřeben střechy, bobrovka – plochá taška, která se klade ve dvou vrstvách materiál, ze kterého jsou vyráběné, je kombinace cementu, buničiny a umělých vláken, šindel – dříve dřevěné (dnes k vidění převážně v sousedním Německu) a asfaltové šindele, které se vyznačují vyšší odolností či falcovky.

Opravy doškových střech

Výškové práce, opravy a údržba moderních střech je prováděna na površích betonových střešních tašek - má životnost více než 100 let a velice dobře odolává přírodním vlivům,šablonové – tenkých desek, eternitových či plastových tašek např. krytiny vyráběné recyklací plastů, kanadských šindelů - destičky z asfaltové lepenkyči vlnité krytiny – velké desky, vlnité zakřivení zajišťuje tuhost a zároveň elasticitu - plech, eternit, laminát, plexisklo a závěrem plechových, měděných či galvanizovaných střechách zinkem nebo pozinkovaných střechách a površích.

Opravy sedlových střech

Výšková údržba a pravidelné čištění a revize střech je neméně důležitou součástí péče o střechu je také její pravidelná údržba. Provádíme proto nejen opravy, ale také čištění od mechu a lišejníků a to nejčastěji na tzv.,, střechách z kanadského šindele" či sedlových střechách s mírným sklonem – díky hrubému povrchu zde dochází k usazování mechu a lišejníků, což má za následek postupné poničení krytiny a následně zatékání. V mnoha případech proto nestačí pouze opravit střechu, či mechanicky odstranit viditelnou část zeleně – se zákazníkem vždy konsultujeme postřik, impregnaci či jiné způsoby předcházení podobným problémům.

Oprava střešní krytiny

Samočistící impregnace povrchů, fasád, střech, zdí a kamene

Impregnace povrchů se samočistícím efektem provádí naše firma na základě odborné způsobilosti a aplikační certifikace prostřednictvím multifunkční suspenze FN NANO® s fotokatalytickým efektem. Povrchy zdí a střech mohou velmi snadno a za přijatelnou cenu získat samočistící schopnost, která je udrží dlouhodobě čisté s životností kolem 10-ti let.

fn-nano

** Pro zoobrazení technických informací ohledně multifunkční technologie FN NANO - klikněte na textové pole.

Takto profesionálně ošetřený povrch netrpí uplýváním sazí ani prachových částic či tvorbou pavučin a takto ošetřené povrchy neporůstají zelenou řasou a návazně pak ani lišejníky a mechy. K dosažení uvedeného stačí profesionální aplikace ochranných impregnačních multifunkčních nátěrů suspenzemi FN NANO® s fotokatalytickým efektem.

Impregnační suspenze FN NANO® jsou v plném slova smyslu nanotechnologií budoucnosti. Mezi nanotechnologické produkty můžeme počítat i nátěrové hmoty, jejichž mikroskopická struktura a složení jsou založeny uplatnění nových poznatků z oblasti mikrosvěta. Tyto produkty využívají specifických vlastností nanočástic nebo nanovláken pro výrazné zvýšení kvalitativních parametrů, nebo

dosažení zcela nových vlastností (mimořádná odolnost proti otěru, minimální odraz radarového signálu, snížená prostupnost elektromagnetického záření, vysoká tepelněizolační schopnost, samočistící povrchy, čištění vzduchu a vody a další).

Vizualizace schéma fotokatalýzy | FN NANO®

schéma fotokatalýzy

FN NANO® jsou svým složením vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého ve směsi anorganických pojiv. Nanesený nátěr po zaschnutí vytvoří na povrchu vysoce porózní tenkou vrstvu o síle 0,005 - 0,05 mm. Patentovaná kompozice FN NANO® vytváří takovou strukturu a morfologii vrstvy, v níž je maximálně zachována foto aktivita nanočástic TiO2. 1m2 plochy pokryté suspenzí FN NANO® tak vytváří 500 m2 fotoaktivní plochy nanočástic TiO2, na níž může probíhat fotokatalytický́ proces. To zajišťuje povrchům ošetřeným FN NANO® mimořádnou fotokatalytickou účinnost a samočistící schopnost s 10-ti letou životností ochrany ošetřených svislých a šikmých povrchů fasád, střech a zdiva.

Vizualizace reakční schopnosti fotokatalýzy | FN NANO®

schopnosti fotokatalýzy

Ideálním podkladem pro samočistící fotokatalytické impregnace a ochranné suspenze FN NANO® je beton, silikátové omítky a barvy, kámen (zejména vápenec, mramor, opuka, pískovec), neglazovaná keramika (obklady, cihly, střešní tašky). Aplikovat lze i na akrylátové omítky a barvy. Nanášení vyžaduje speciální air-less technologii a aparaturu, provádí se stříkáním (pistole HVLP) v kombinaci s profi aplikačním válečkem. Aplikaci je vhodné realizovat prostřednictvím certifikované odborně prováděcí firmy.

Impregnace fasád, střech, zdiva, cihel prostřednictvím fotokatalytické suspenze FN NANO® provádíme jako samočistící ochranu povrchů v níže uvedených oblastech s 10-ti letou garancí impregnace:

 • dlouhodobé zachování čistého povrchu stěn, střech a stavebních konstrukcí
 • pro zamezení tvorby usazenin na povrchu ošetřeném suspenzemi FN NANO®
 • ochrana proti uplývání a redukce výskytu sazí, prachových částic, mikro kapének tuku, mastnot aj.
 • omezení výskytu a tvorby mechů a řas, kdy fotokatalytický́ efekt zabraňuje na těchto plochách růstu plísní, řas, lišejníků a mechů
 • anti-graffiti ochrana plochy, na nichž je nanesena silnější vrstva suspenze FN NANO® (0,1 –0,2 mm), vykazují díky vlastnostem silný́ antigraffiti efekt

Referenční aplikace fotokatalytických impregnací | FN NANO®

aplikace fotokatalytických impregnací

aplikace fotokatalytických impregnací

aplikace fotokatalytických impregnací

Ceník profesionálních služeb

 • od 400,- Kč / hod bez DPH per pracovník
 • od 60,- Kč bez DPH per bm / m2 | výškové nátěry střech, okapů a svodů
 • od 60,- Kč bez DPH per bm/m2 | impregnace a anti-grün ochrana střech
 • od 120,- Kč bez DPH per m2 | výškové čištění střech okapů a svodů
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.

TIP: Navštivte naši fotogalerii či videogalerii a prohlédněte si ukázky našich realizací.

Naše firma zajišťuje realizaci zakázek v rámci celé České republiky a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně.

V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu, je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo e-mailem.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Vedení firmy Výškový Servis®

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.