Instalace a údržba hromosvodů a antén

Výškové instalace hromosvodů, výškové opravy hromosvodů, čištění hromosvodů, revize hromosvodů, revitalizace starých zanedbaných hromosvodů ve výškách, údržba hromosvodů činžovních domů, odstranění starých nefunkčních hromosvodů, instalace nových hromosvodů, opravy a instalace hromosvodů pomocí horolezecké techniky, elektromontážní práce a revize hromosvodů jsme připraveni zajistit do 48-i hodin od Vaší objednávky v rámci Prahy a České republiky.

Výškové instalace hromosvodů

Potřebujete zajistit kvalitní výškové práce, instalaci hromosvodů, opravy hromosvodů, revizi hromosvodů Vašem objektu, firmě, domě či budově ve Vašem regionu v rámci České republiky?

Instalace a opravy hromosvodů Praha a okolí, instalace a opravy hromosvodů Plzeň, instalace a opravy hromosvodů Mělník, instalace a opravy hromosvodů Česká lípa, instalace a opravy hromosvodů Mladá Boleslav, instalace a opravy hromosvodů Liberec, instalace a opravy hromosvodů Ústí nad Labem, instalace a opravy hromosvodů Děčín, instalace a opravy hromosvodů Kladno, instalace a opravy hromosvodů Benešov, instalace a opravy hromosvodů Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin ve Vašem regionu.

Námi používané metody profesionálních výškových instalací a oprav hromosvodů jsou prováděny na základě odborných školení a získaných certifikátů, prostřednictvím vysoce kvalitních a účinných pomůcek včetně profesionálních renomovaných kvalitních materiálů a produktů.

Výškové opravy hromosvodů

Výškové instalace a opravy hromosvodů je prováděno v rámci naší firmy dle bezpečnostních směrnic a certifikací ČHS (Českého horolezeckého svazu), kterého je naše firma čestným členem. Absolvované školení pro odborné provádění výškových prací nás zavazuje k profesionálnímu a odbornému provedení objednaných úkonů včetně minimalizace poškození Vašeho majetku. Výše uvedené jsme schopni zajistit díky našim dlouholetým zkušenostem z horolezectví, což je velká výhoda pro výškové práce, pro práce na těžko dostupných místech a pohybu ve velké expozici.

Výškové instalace a opravy hromosvodů a úvodní informace

Čištění hromosvodů

Jsme si vědomi, že pokud se Vám povede nalézt skutečně seriózní firmu provádějící odborné výškové práce, mají obě strany oboustranně vyhráno. S naší firmou Výškový Servis® máte o komplexní výškový servis a odborně provedené výškové práce postaráno. Díky zkušeným pracovníkům, profesionálním zkušenostem a komplexnímu servisu od A-Z, budete jistě příjemně překvapeni a dle zkušeností našich stávajících klientů především spokojeni.

Výškové instalace a opravy hromosvodů provádíme na všech druzích střech a ze všech druhů materiálů, specializujeme se na montáže hromosvodů a hromosvodných systémů prováděných ve výškách, pomocí horolezecké techniky. Provádíme údržbu a opravy hromosvodů na rodinných i činžovních domech. Zanedbaná péče o hromosvodný systém má za následek časté havarijní situace. Zejména ve městech na činžovních domech provádíme opravy a revize hromosvodů. Naši pracovníci jsou držitelé výučních listů, elektromontážních certifikací a profesionálové ve svém oboru.

Výškové instalace a opravy hromosvodů 

je vedoucí pracovník povinen zahájit ve smluveném čase včetně ostatních pracovníků. V případě zpoždění je povinen minimálně 20 minut předem klienta informovat o zpoždění. Každý pracovník je povinen sdělit klientovi / zákazníkovi své jméno a řádně se představit. Při požádání klientem je povinen předložit občanský průkaz.

Můžete se spolehnout, že všichni naši zaměstnanci, kteří k Vám přijdou jsou prověření, bezúhonní a spolehliví lidé. Naše služby zajišťujeme několika několika celebritám i předním politikům a jestliže oni nám umožní vstup do svého soukromí, nemusíte se obávat ani Vy. Veškeré důvěrnosti (osobního i obchodního charakteru), se kterými se pracovník setká, zůstávají pouze mezi ním a Vámi. Tyto skutečnosti neprobíráme ani v rámci firmy.

Naše firma je plně pojištěna u České pojišťovny do výše krytí 5-ti miliónů korun případně způsobené škody. Každý pracovník je povinen vedení naší firmy nahlásit případně způsobenou škodu a následně budeme s Vámi za stranu vedení firmy řešit kompenzaci či pojistnou událost.

Výškové instalace a opravy hromosvodů a objednávka

Revize hromosvodů

Objednávka instalace a opravy hromosvodů předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně výškové instalace a opravy hromosvodů objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky výškové instalace a opravy hromosvodů a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 nebo bm
 3. Typ povrchu
 4. Výška instalace
 5. Příprava povrchu
 6. Přístupnost k místu
 7. Stav povrchu
 8. Čas a preferovaný termín realizace
Revitalizace starých zanedbaných hromosvodů

Výškové instalace a opravy hromosvodů a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Výškové instalace a opravy hromosvodů a cenová nabídka vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Počet hodin (vždy odhad)
 4. Cena Kč / hod
 5. Cena Kč /m2
 6. Doprava
 7. Speciální materiály
 8. Doplňkové služby
 9. Předběžná konečná částka
Instalace nových hromosvodů

Výškové instalace a opravy hromosvodů je ve většině případů akce na jeden dne a lze někdy očekávat i na více dnů. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případů se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však výjimky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás během průběhu prací mají povinnosti upozornit na případný nárůst počtu hodin.

Výškové instalace hromosvodů a technické informace

Opravy a instalace hromosvodů

Hromosvod, nebo chcete-li bleskosvod, je dnes velice důležitou součástí našich domovů. Chrání nás a náš majetek před úderem blesku do budovy, z hlediska funkčnosti a bezpečnosti stavebního díla je proto naprosto nepostradatelný. Jeho první použití v našich zemích se datuje od roku 1775 kdy byl poprvé použit měděný drát při stavbě zámku v obci Měšice. První zmínka o hromosvodu je však zapsána ve Znojemské kronice. Prokop Diviš na své farnosti v roce 1754 umístil jakýsi tyčový jímač.

Veškeré části hromosvodu používané a instalované v Čechách a střední Evropě jsou vyráběny převážně ze žárově zinkované oceli tj. železo či zinek, dále mohou být vyrobeny například z mědi či nerezavějící oceli. Části námi instalovaných hromosvodů však mohou být vyrobeny také ze slitin hliníku, jako je například dural. Druh materiálu, který je vybrán a následně použit závisí na mnoha faktorech.

Hromosvod

Hromosvody na našich domech můžeme rozdělit na:

Pasivní hromosvod – klasický hromosvod, který známe z rodinných domů. pochází z dílny premonstráta Prokopa Diviše. Při každé bouřce vzrůstá síla elektrického pole mezi bouřkovým mrakem a zemí. Úkolem tohoto klasické hromosvodu je tudíž bezpečně svézt úder blesku do přilehlé země z budovy tak, aby nedošlo k přeskočení elektrického náboje na vodivé části domu. Klasická uzemňovací soustava tak zabrání nejen případnému požáru ale i zničení případných zapojených elektrických zařízení v objektu.

Aktivní hromosvod neboli PDA (zařízení s včasnou emisí výboje) – jedná se o elektromagnetický jímač, který vysílá pulsní signály a vytváří tak svodovou "preventivní" cestu pro úder blesku. Polarita vysílaného signálu je opačná, než je polarita mraku. Je poměrně nákladný a náročný na instalaci. Podléhá, stejně jako pasivní hromosvod, pravidelným periodickým revizím. Interval revize u aktivního hromosvodu je 5 let – tyto revize může provádět pouze licencovaný revizní technik.

Hlavní výhoda aktivních hromosvodů spočívá především v místech, kde je nutno instalovat více než tři svodové soustavy. Tj. především u domů a bytových komplexů nad celkovým obvodem sedmdesáti metrů. Celkový rozsah nainstalované klasické hromosvodné soustavy by tak narušil esteticko pohledový dojem budovy a nepříznivě by ovlivňoval funkci celého střešního pláště – proto zde nachází své místo aktivní hromosvod – kdy na celý komplex stačí jediný jímač a jediný svod. V současné době se u většiny výrobních hal a kancelářských objektů přechází z pasivních hromosvodů na aktivní.

Pasivní hromosvod

Výškový hromosvod na vnější části opláštění budovy má tři hlavní části:

 • Jímací soustavu
 • Svody
 • Uzemnění hromosvodu

Jímací soustava má několik typů provedení. Mřížová jímací soustava, tyčový jímač, hřebenové horizontální jímače a náhodné jímače. Typ jímače, který je či bude použit na vašem domě, závisí na mnoha faktorech jako je typ a velikost domu, tvar střechy, druh použité krytiny a pod. Svody jsou jednoduché rovnané dráty vedené na povrchu či skrytě uvnitř opláštění budovy. Uzemnění je většinou provedeno zemnícími tyčemi, které jsou uloženy v zemi.

Výškový Servis® provádí instalace hromosvodů a umisťuje hromosvody především na budovy, kde je zvýšené objektivní riziko výboje a zásahu blesku. Doporučujeme instalaci hromosvodů na činžovních objektech výškového charakteru, na rodinných domech vně i mimo hromadnou zástavbu. Dále doporučujeme instalaci hromosvodů na hospodářských či kulturních objektech a všude tam, kde je zvýšená koncentrace osob.

Výškové instalace, opravy a revize hromosvodů provádíme vždy jako výškové práce pomocí horolezecké techniky. Naše firma je schopna Vám nainstalovat hromosvod v plném rozsahu, od jímače až po uzemnění a provést následnou revizi hromosvodu. Erudovaný technik vše zaměří a spočítá, následně navrhne optimální řešení – způsob provedení, druh materiálu a s tím související cenu za celkové dílo.

Aktivní hromosvod

Výškový Servis® Vám nabízí komplexní služby při ochraně proti atmosférické elektřině –od jímače hromosvodu až po uzemnění hromosvodu. Provádíme ochranu budov hromosvody, veškeré součásti hromosvodů Vám dodáme na klíč. Zajistíme následný sekundární servisu hromosvodů - kontroly a revize hromosvodů podle platných vyhlášek a nařízení ČSN.

Výškový Servis® nabízí a zajišťuje tyto služby a hromosvodářské práce:

 • Montáže nových hromosvodů
 • Oprava stávajících hromosvodů
 • Oprava uzemnění hromosvodů
 • Opravy jímacích tyčí hromosvodů
 • Revize hromosvodů, akutní revize hromosvodů (po úderu blesku)
 • Návrhy a projekce hromosvodů

Výškový Servis® je Vám schopen nabídnout rozsáhlý servis k údržbě těchto prvků. Veškerou údržbu a opravy hromosvodů provádíme bez použití těžkého lešení, pouze šetrně a rychle za pomoci lanových technik. Výškové práce provádíme pomocí horolezecké techniky, která jako jediná má možnost uspět po celé trase hromosvodné soustavy.

Montáže nových hromosvodů

Výškový servis nabízí a zjišťuje řešení Vašeho problému s hromosvodem v několika krocích:

 • Prolanění naším pracovníkem podél celé hromosvodné soustavy zjistíme stav poškození či navrhneme optimální trasu svodu.
 • Zjistíme rozsah opotřebení hromosvodu a zkonzultujeme s Vámi
 • Hromosvodnou soustavu uvedeme do funkčního stavu či navrhneme optimální řešení.
 • V případě potřeby provedeme zednické opravy v okolí starých kotev, opravíme klempířské prvky a střešní krytinu. Na celý hromosvod také zajistíme revizi.
 • Pravidelně budeme provádět revizi Vašeho hromosvodu a včas upozorňovat na blížící se závadu na střeše Vašeho domu.

Oprava uzemnění hromosvodů

Ceník profesionálních služeb

 • od 400,- Kč / hod bez DPH per pracovník
 • cenový rozpočet je vždy stanoven a na základě vstupních informací
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.

TIP: Navštivte naši fotogalerii či videogalerii a prohlédněte si ukázky našich realizací.

Naše firma zajišťuje realizaci zakázek v rámci celé České republiky a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně.

V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu, je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo e-mailem.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Vedení firmy Výškový Servis®

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.