Odstraňování sněhu a ledu a výškové práce

Výškové odstraňování sněhu ze střech, shazování sněhu ze střech, odstraňování ledu ze střech, shazování ledu ze střech, odklízení sněhu a ledu, shazování rampouchů, odklízení rampouchů, odstraňování rampouchů, čištění zaledněných okapů, oprava zamrzlých okapů, odklízení sněhu a ledu ze šikmých I plochých střech, horolezecké odklízení a shazování sněhu ze střech, shazování sněhu a ledu pomocí horolezecké techniky ze střech činžovních a rodinných domů, odklízení sněhu a ledu jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin od Vaší objednávky v rámci Prahy a České republiky.

Výškové odstraňování sněhu ze střech

Potřebujete zajistit kvalitní výškové práce, odstranění sněhu, odstranění ledu ve Vašem objektu, firmě, domě či budově ve Vašem regionu v rámci České republiky?

Odstranění sněhu Praha a okolí, odstranění sněhu Brno, odstranění sněhu Plzeň, odstranění sněhu Mělník, odstranění sněhu Česká lípa, odstranění sněhu Mladá Boleslav, odstranění sněhu Liberec, odstranění sněhu Ústí nad Labem, odstranění sněhu Děčín, odstranění sněhu Kladno, odstranění sněhu Benešov, odstranění sněhu Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin ve Vašem regionu.

Námi používané metody profesionální výškových prací a odstranění sněhu a ledu jsou prováděny na základě odborných školení a získaných certifikátů, prostřednictvím vysoce kvalitních a účinných pomůcek včetně profesionálních renomovaných kvalitních materiálů a produktů.

Shazování sněhu ze střech

Výškové práce a odstranění sněhu a ledu je prováděno v rámci naší firmy dle bezpečnostních směrnic a certifikací ČHS (Českého horolezeckého svazu), kterého je naše firma čestným členem. Absolvované školení pro odborné provádění výškových prací nás zavazuje k profesionálnímu a odbornému provedení objednaných úkonů včetně minimalizace poškození Vašeho majetku. Výše uvedené jsme schopni zajistit díky našim dlouholetým zkušenostem z horolezectví, což je velká výhoda pro výškové práce, pro práce na těžko dostupných místech a pohybu ve velké expozici.

Výškové odstranění sněhu a ledu a úvodní informace

Odstraňování ledu ze střech

Jsme si vědomi, že pokud se Vám povede nalézt skutečně seriózní firmu provádějící odborné výškové práce, mají obě strany oboustranně vyhráno. S naší firmou Výškový Servis® máte o komplexní výškový servis a odborně provedené výškové práce postaráno. Díky zkušeným pracovníkům, profesionálním zkušenostem a komplexnímu servisu od A-Z, budete jistě příjemně překvapeni a dle zkušeností našich stávajících klientů především spokojeni.

Výškové práce a odstranění sněhu a ledu provádíme na všech druzích střech a ze všech druhů materiálů, specializujeme se na non-stop havarijní stav o profesionální odstranění sněhů a ledů prováděných ve výškách, pomocí horolezecké techniky. Provádíme údržbu a opravy okapů na rodinných I činžovních domech. Zanedbaná péče o okapový systém má za následek časté havarijní situace. Zejména ve městech na činžovních domech provádíme opravy a nátěry okapový žlabů a svodů. Naši pracovníci jsou držitelé výučních listů a profesionálové ve svém oboru.

Výškové práce a odstranění sněhu a ledu je vedoucí pracovník povinen zahájit ve smluveném čase včetně ostatních pracovníků. V případě zpoždění je povinen minimálně 20 minut předem klienta informovat o zpoždění. Každý pracovník je povinen sdělit klientovi / zákazníkovi své jméno a řádně se představit. Při požádání klientem je povinen předložit občanský průkaz.

Můžete se spolehnout, že všichni naši zaměstnanci, kteří k Vám přijdou jsou prověření, bezúhonní a spolehliví lidé. Naše služby zajišťujeme několika několika celebritám i předním politikům a jestliže oni nám umožní vstup do svého soukromí, nemusíte se obávat ani Vy. Veškeré důvěrnosti (osobního i obchodního charakteru), se kterými se pracovník setká, zůstávají pouze mezi ním a Vámi. Tyto skutečnosti neprobíráme ani v rámci firmy.

Naše firma je plně pojištěna u České pojišťovny do výše krytí 5-ti miliónů korun případně způsobené škody. Každý pracovník je povinen vedení naší firmy nahlásit případně způsobenou škodu a následně budeme s Vámi za stranu vedení firmy řešit kompenzaci či pojistnou událost.

Výškové práce a odstranění sněhu a ledu a objednávka

Shazování ledu ze střech

Objednávka výškových prací, odstranění sněhu a ledu předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně výškové práce odstranění sněhu a ledu objednávejte v dostatečném předstihu a případně lze počítat i s naším non-stop servisem. Nejvhodnější forma objednávky a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 nebo bm
 3. Typ povrchu
 4. Výška instalace
 5. Vyčištění povrchu
 6. Přístupnost k místu
 7. Stav povrchu
 8. Čas a preferovaný termín realizace
 Odklízení sněhu a ledu

Výškové práce a odstranění sněhu a ledu a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Výškové práce a odstranění sněhu a ledu a cenová nabídka vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Počet hodin (vždy odhad)
 4. Cena Kč / hod
 5. Cena Kč /m2
 6. Doprava
 7. Speciální materiály
 8. Doplňkové služby
 9. Předběžná konečná částka
 Shazování rampouchů

Výškové práce a odstranění sněhu a ledu je ve většině případů akce na jeden den a lze někdy očekávat i na více dnů. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případech se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však výjimky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás během průběhu výškových prací mají povinnosti upozornit na případný nárůst počtu hodin.

Odstranění sněhu a ledu a technické informace

Čištění zaledněných okapů

Výškové odstranění sněhu a ledu ze střech v posledních letech nabírá na významu. Byla a jsme ve střední Evropě svědky několika sněhových kalamit. Nadprůměrné srážky a chladný vzduch daly za vznik štědré sněhové nadílce, která v kombinaci se skokovým oteplením způsobila nejednu pohromu – sněhová pokrývka na střechách vlivem silného oteplení změní svou strukturu a plocha střechy ani objemy okapových systémů nejsou na takovouto zátěž stavěny.

Dochází tak k mnoha kalamitním stavům zejména ve městech, sesouvající sněhová masa likviduje vše pod sebou. Mnohokrát jsme také byli svědky prolomení střešního pláště sněhovou masou – vlivem enormního zatížení sněhovou masou a neschopnosti odtokového systému odvádět takové množství vody, došlo v mnoha případech ke zřícení střechy a obrovským škodám na majetku.

V neposlední řadě jsme také registrovali mnoho úrazů a fatálních následků na lidském zdraví. Sněhová lavina se vlivem silného oteplení sesunula ze střechy činžovního domu na nic netušící kolemjdoucí dole pod sebou. To je, pravděpodobně, ten nejhorší scénář, jaký si dokážeme představit. Výškový Servis® provádí shazování sněhu a ledu za jakýchkoli podmínek. V případě sněhové kalamity máme zavedenou HAVARIJNÍ SLUŽBU, kde Vám jsme k dispozici NON – STOP.

shazování sněhu

Výškový Servis® zajišťuje přednostně a non-stop níže uvedené služby:

 • shazování a odklízení sněhu a ledu z rovných střech obytných domů
 • shazování a odklízení sněhu a ledu ze šikmých střech obytných domů
 • shazování a odklízení sněhu a ledu ze střech průmyslových prostor
 • shazování a odklízení sněhu a ledu ze střech nákupních center
 • shazování a odklízení sněhu a ledu ze střech rodinných domů
 • sundávání rampouchů ze střech pomocí horolezecké techniky
 • shazování rampouchů ze střech jako výškové práce
 • odstraňování sněhu a ledu z okapů
 • odstraňování sněhu a ledu z chodníků
 • úklid sněhu a ledu z chodníků a následný posyp chodníků

Výškové odstranění a odklízení sněhu a ledu ze střech pomocí horolezecké techniky provádíme v zásadě z několika hlavních důvodů. Vždy, když se na nás obrátí majitelé nemovitostí ohledně odklizení sněhu ze střechy, snažíme se jim vyhovět tak rychle, jak jen je to možné – jsme si vědomi toho, že nikde jinde není sníh schopen udělat větší škodu, než na střechách našich domů.

odklízení sněhu

V případě, že na Vaši střechu nasněžilo větší než běžné množství sněhu a díky odtávání dochází k průsaku skrze střešní krytinu, provádíme odstraňování či shazování sněhu ze střech. V tomto případě je také vhodné odstranit sníh a led z okapů, aby mohla následná sněhová nadílka volně odtékat ze střechy a nedocházelo k poškozování fasády či střešního podbití. Odstranění ledu z okapů provádíme velice šetrně, abychom nepoškodili křehké klempířské prvky. V případě, že led již svým rozpínáním poškodil okapový systém, provádíme opravy okapů, to vše jako výškové práce.

Jste-li majitel činžovního domu či rozsáhlých průmyslových komplexů a oprávněně se bojíte přicházející zimy, nabízíme Vám preventivní úklid sněhu a ledu ze střech. S přibývajícími sněhovými srážkami v našich zeměpisných šířkách se vyplatí mít v záloze někoho, kdo je Vám schopen bezpečně, rychle a za rozumnou cenu pomocí výškové techniky odklidit sníh z Vašich střech. Na pravidelné odklízení Vašich střech jsme Vám schopni vytvořit naprosto ojedinělou cenovou nabídku.

Pokud se Vám zdá že s Vaší střechou či s okapy v zimním období není něco v pořádku, nabízíme Vám kompletní výškové práce pro tyto prvky. Odstraníme visící okapové rampouchy, které svým pádem ohrožují majetek a zdraví osob. Zprůchodníme celý okapový systém, vyčistíme okapové žlaby od sněhu a ledu. Rozebereme a vyčistíme okapové svody od sněhu a ledu a znovu smontujeme. Odstraníme sněhové převěje z Vaší střechy, které hrozí utržením a následným pádem. Na závěr odstraníme sníh a led ze střechy, aby již nedocházelo k sesuvům.

odklízení ledu

V případě sněhových kalamit, havárií a jiných živelných pohrom, provádíme shazování sněhu a ledu ze střech bez prodlení! Víme, že nahromaděný sníh a led na střechách domů může jejich majitelům způsobit veliké problémy, proto se snažíme každé urgentní žádosti vyhovět okamžitě. Každý majitel je totiž povinen zabezpečit svou střechu tak, aby neohrožovala lidské životy zevnitř ani zvenčí. Havarijní shazování sněhu a ledu ze střech (rampouchů nevyjímaje) by mělo být povinností každého odpovědného majitele či správce.

Výškové montáže sněhových zábran a topných kabelů, instalace střešní sněhové zábrany, střešní sněholamy nebo slangově "sněháky" jsou velice účinné preventivní opatření, které má na střeše domu své neoddiskutovatelné místo. Na sněhové zábrany se však nevyplatí bezhlavě spoléhat, v případě, že napadne opravdu velké množství sněhu, je zapotřebí odklidit sníh ze střechy pomocí horolezecké techniky.

montáže sněhových zábran

Topné kabely jsou jako výborné preventivní opatření před shazováním sněhu a ledu ze střech se nabízí instalace topných kabelů. Jedná se většinou o dvoužilový topný kabel s měděným opletením a silnou izolační vrstvou. Tento kabel lze, díky výrobním materiálům, použít na jakýkoli typ okapových žlabů a svodů. Zároveň je velice odolný proti mechanickému poškození a má velmi vysokou výhřevnost.

Výhřevnost topných kabelů však doporučujeme nastavit dle parametrů střechy a odtokového systému a materiálu, ve kterém mají být topné kabely umístěny.
Topné kabely jsou nejjednodušší a velice praktické řešení, jak zabránit zamrzání okapových žlabů a svodů.

Výškové práce firmy Výškový Servis® provádíme na všech druzích střech a používáme širokou škálu sněhových zábran a sněholamů:

 • proti sněhové tašky
 • háky proti sněhu
 • trubkové zábrany proti sněhu
 • lopatkové sněholamy
 • proti sněhové mříže
 • sněholamy ve tvaru kulatiny

háky proti sněhu

Ceník profesionálních služeb

 • od 400,- Kč / hod bez DPH per pracovník
 • cena vždy stanovena dle náročnosti a rozsahu úkonů
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.

TIP: Navštivte naši fotogalerii či videogalerii a prohlédněte si ukázky našich realizací.

Naše firma zajišťuje realizaci zakázek v rámci celé České republiky a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně.

V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu, je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo e-mailem.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Vedení firmy Výškový Servis®

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.