O nás

Výškové práce Praha, výškové práce, práce ve výškách, výškové pokrývačské práce, výškové klempířské práce, výškový servis, opravy střechy, nátěry střech, opravy okapů, opravy komínů, nátěry oken, nátěry a mytí výtahů a šachet, rizikové kácení stromů, odstraňování sněhu a ledu ze střech, čištění výškových oken, výškové mytí fasád, čištění graffiti, výškové čištění střech, instalace zábran proti ptactvu, instalace hromosvodů a další výškové práce jsou vždy prováděny pečlivě proškolenými pracovníky naší firmy či jednateli firmy dle interních směrnic Diamond Professional™ a závazné a odborně způsobilé certifikace britského institutu IICRC™.

Výškové práce Praha

Výškové práce v Praze a České Republice jsou naším profesionálním koníčkem a povoláním zároveň. Provozujete či vlastníte firmu, obchod, restauraci, stavební firmu, hotel, bytové družstvo a jiné objekty pro něž potřebujete zajistit a najít řešení pro údržbu, opravu či renovaci povrchů a majetku v běžným způsobem nedostupných místech? Výškové práce a jejich odborné provedení našimi poškolenými a odborně způsobilými pracovníky jsme připraveni zajisit pro Vás v co nejkratším možném čase.

Výškové práce

Výškové práce jsou prováděny v rámci naší firmy dle bezpečnostních směrnic a certifikací ČHS (Českého horolezeckého svazu), kterého je naše firma čestným členem. Absolvované školení pro odborné provádění výškových prací nás zavazuje k profesionálnímu a odbornému provedení objednaných úkonů včetně minimalizace poškození Vašeho majetku. Výše uvedené jsme schopni zajistit díky našim dlouholetým zkušenostem z horolezectví, což je velká výhoda pro výškové práce, pro práce na těžko dostupných místech a pohybu ve velké expozici.

Výškové práce a výškové řemeslné práce, obnova památek a jejich renovace jsou prováděny v rámci naší firmy Výškový Servis® dle našich interních kvalitativních standardů ISIS System™, jenž je patentním odborně prováděcím systémem a normou pro inspekci, znalectví, zpracování, renovaci, ochranu povrchů. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií naší firmy a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Surface – Inovative - System (Inteligentní povrchový inovativní systém). ISIS System™ je posláním naší firmy, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.

technologická norma

Tato interní technologická norma naší firmy přináší maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Výškové práce a výškové řemeslné práce, obnova památek a jejich renovace za stranu naší firmy probíhá ve spolupráci s NPÚ a také tak s odbornými lektory, se kterými naše firma externě dlouhodobě spolupracuje na bázi intenzivní distanční formy spolupráce např. Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (specializace na pozemní stavby), Ing. arch. Ondřej Ševců (obnova památek), Ing. Martin Blaha (úprava povrchů), Doc. Ing. Ota Matýšek st, PhD. (technologie staveb), Ing. Vladimírovi Kohútovi (statika).

výškové řemeslné práce

Dále pak děkujeme Ing. Martě Píchové (odvlhčování), Ing. Pavlu Richterovi (technologie betonových podlah), Doc. Ing. arch. Petr Špička, PhD. (architektura), prof. Ing. Petr Turček, PhD. (zakládání staveb), Ing. Pavel Šefl & Dr. Martin Procházka (ochrana povrchů), Ing. Mag. Margit Leidinger & Jiří Kudrna (čištění a konzervace povrchů), Ing. Miroslav Maxa (betonové a kamenné povrchy) a distanční spolupráce s UK VŠCHT a ČVUT aj. Tyto renomovaní partneři a vzájemná spolupráce naši firmu a odborně způsobilé znalosti nás oboustranně posouvají po kvalitativní příčce stále výše.

Výškový Servis® a vedoucí pracovníci firmy jsou neustále kontinuálně v rámci externí distanční formy studia na akademii Národního památkového úřadu vzděláváni a školeni na ochranu a obnovu památkově chráněných objektů, proto aby v rámci našich realizací byly splněny Národním památkovým úřadem stanovené normy a bylo tak řemeslně a realizačně dosaženo v rámci našeho patentního systému ISIS System™ té nejvyšší kvality a dobře odvedené práce s dlouhodobou hodnotou a to především proto, že naše filozofie a přístup věří a uznává fakt, že Česká republika se v rámci obnovy a renovace památek řadí k nejvyspělejším zemím na světě a v Evropě.

Firma Výškový Servis® je členem asociace IMFA od roku 2013 a její interní systém fungování a poskytování služeb je zajišťováno dle norem a standardů této asociace a naše interního kodexu Diamond Professional™. Asociace IMFA vznikla květnu roku 1980 ve Spojených státech amerických k ustanovení společnosti National Facility Management Association (NFMA). O rok později se z této organizace stala International Facility Management Association (IFMA), aby byl umožněn přístup Kanadě. Díky tomuto kroku došlo k dynamickému růstu této asociace. Evropa se s pojmem facility management setkává až na počátku 90. let (EuroFM). Mezi první země, které tento obor zaznamenaly, řadíme Velkou Británii, Skandinávské země, Francii a Benelux. O pět let později se tento obor rozšířil i do německy mluvících zemí. Česká republika byla prvním post-komunistických státem, který se zapojil do sítě Facility Manažerů IFMA (r. 2000).

Práce ve výškách

Facility management a revitalizace prostor dle organizace IFMA lze definovat jako „metodu, jak v organizaci sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Cílem facility managementu je „posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony a v konečném důsledku pozitivně přispějí k ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace.

Naším cílem je naše klienty u spokojit a zrealizovat pro ně různou škálu jejich přání a potřeb od profesionální revitalizace povrchů a prostor – výškových prací – renovace povrchů a prostor až po čištění a údržbu prostor a materiálů za stranu naší firmy, aby klient nepotřeboval hledat další firmy pro zajištění nadstandardních úkonů, které běžné firmy neposkytují.

Firma Výškový Servis® je držitelem českých a mezinárodních prestižních certifikátů získaných na základě absolvování školení v oblastech metodiky údržby prostor, výškových prací, výškových řemeslných prací, čištění povrchů, nanotechnologické čištění a nanotechnologické impregnace povrchů.

Výškové pokrývačské práce

Firma Výškový Servis® je držitelem lince inspekce a revize povrchových materiálů (textilie, kámen, beton, dlažba, fasádní povrchy, kůže, přírodní materiály, dřevo aj.) britského institutu INSTITUTE od inspection of cleaning and restoration®. Tato licence nás opravňuje k odbornému provádění revizi povrchů a materiálu v rámci revitalizace a profesionálního čištění povrchů jako profesionální aplikační a odborně způsobilou provádění firmu. Tato naše klíčová způsobilost je základem a zárukou výsledné kvality námi prováděných služeb dle firemního kodexu IICRC.

Výškové klempířské práce

Firma Výškový Servis® je prestižním partnerem a renomovanou certifikovanou prováděcí a aplikační firmou exklusivního výrobce nanotechnologií 2.generace firmy ADVANCED MATERIALS – JTJ . JTJ je inovační firma orientovaná na nanotechnologie. Zaměřuje se na oblasti nanočástic keramických oxidů a jejich praktického využití. Jejím cílem jsou inovace s mimořádným tržním potenciálem, vysokou přidanou hodnotou a uplatněním na globálním trhu. Tyto unikátní a prestižní produkty posouvají hranice současných možností v ochraně životního prostředí a energetice.

Služby firmy Výškový Servis® a Vaše spokojenost s námi provedeným úkony je pro nás prioritní. Jsme si vědomi, že v tomto oboru se nedává šance dvakrát. Z tohoto důvodu stále modernizujeme naše technologie, vytváříme a inovujeme nové a stávající technologické postupy v oblasti revitalizace a čištění povrchů, vyhledáváme nové kvalitní přípravky a nástroje, abychom dostáli našeho závazku Vaší spokojenosti a vytvářeli skutečné hodnoty a prestižní práci a požadovaný výsledek v souladu s naších interním kodexem Diamond Professional™.

Výškový servis

Výškové práce a historie firmy Výškový Servis® se datuje od roku 2005. V tomto roce byl vytvořen obchodní název firmy Výškový Servis® a začala plně fungovat nabídka našich služeb našim klientům. Od této doby se naše firma začala postupně rozšiřovat do několika regionů za hranice hlavního města Prahy, růst v počtu spolupracujících kolegů a především rozšiřovat nabídku svých služeb. Během této doby firma Výškový Servis® získala několik odborných certifikátů , které je možné získat až po několikaleté praxi prováděných služeb.

Výškové práce provádíme pomocí horolezecké techniky, lanové techniky či zdvihových výškových plošin. Výškové práce, nátěrové a natěračské práce, opravy či renovace, čištění nebo impregnace, které nabízíme z lana, provádíme také z lešení, závěsných lávek nebo ze země.

Výškové práce a naše poslání

Naším posláním v oboru výškových prací je zajistit provedení odborných výškových prací prostřednictvím vysoce kvalitní a profesionální techniky a kombinací různých technik a metod. Tajemství úspěchu naší firmy Výškový Servis® je zázemí a duch renomované společnosti, kdy zakladatelům společnosti zůstává jejich firma stále pod kontrolou.

S majiteli se můžete potkávat v terénu, neboť na administrativní zajištění chodu firmy máme lidi. Pro vedení naší firmy je velice důležité být v terénu a zůstat ve styku s klienty a svými spolupracovníky. Pečlivý výběr pracovníků, neuspěchaný rozvoj firmy a celkový profesionální přístup ke klientům je zárukou kvalitní spolupráce a dobře odvedené realizace.

Nátěry střech 

Výškové práce a naše cíle

Za hlavní kritérium a cíl námi prováděných výškových prací se považuje vždy spokojenost zákazníka s kvalitou námi poskytovaných služeb. Diskrétní přístup ke každému klientovi je pro nás samozřejmostí a není podstatné zda se jedná o jednorázovou nebo dlouhodobou spolupráci. Zodpovědně dohlížíme a kontrolujeme kvalitu odvedené práce, protože pracujeme jako sehraný tým.

Výškové práce a obchodní strategie

Výškové práce horolezeckou technikou či lanovou technikou mají hned několik důvodů a jasných “pro”:

 • Cenově výhodnější vs. klasické práce z plošiny
 • Řešení pro těžko, hůře a vysoko nedostupná místa
 • Úspora za pronájem lešení, plošiny atd.
 • Odpadá povinnost dopravních výjimek a omezení
 • Rychlost a flexibilita provedení úkonů
 • Různá variabilita úkonů, řemesel a činností

Výškové práce a náš přístup je vždy založen na vstupních konzultací a jde v ruku v ruce. Vstupní konzultace provádění výškových prací je takřka standardním postupem naší firmy. Cílem vstupní konzultace je především zjištění níže uvedených kritérií:

 • Rozsah činnosti a výškových prací v místě
 • Náročnost provedení z hlediska úkonů
 • Termín provedení a stanovení potřebného času
 • Podmínky k provádění výškových prací
 • Specifikace jednotlivých úkonů v čase
 • Finanční kalkulace a platební podmínky

Opravy okapů

Výškové práce a naši partneři

Naše firma spolupracuje s výhradně prověřenými dodavateli kvalitních profesionálních pomůcek a vybavení pro provádění našich činností a výškových prací.

Našimi dodavateli pro výškové práce jsou především níže uvedené firmy a značky:

 • SINGING ROCK
 • MAMMUT
 • PETZL
 • HUDY
 • ROCK EMPIRE
 • OCÚN
 • MONTURA
 • STIHL
 • UNGER
 • KRANZLE
 • DIRECT ALPINE
 • ORTOVOX
 • MOSMATIC
 • HUSQVARNA
 • ROCA

TIP: Navštivte naši fotogalerii či videogalerii a prohlédněte si ukázky našich realizací.

Naše firma zajišťuje realizaci zakázek v rámci celé České republiky a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně.

V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu, je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo e-mailem.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Vedení firmy Výškový Servis®

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.